Communie:Afspraken Elsloo

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Hier vindt u de informatie voor de ouders van de communicanten, zoals gegeven op de ouderavond.
De eerste H. Communie in Elsloo is op zondag 16 mei 2021 om 11:00 uur in de Mariakerk.

Wij besteden alle zorg aan het verstrekken van info. Gezien het onverwachte en nieuwe van de situatie vragen wij begrip als er nog fouten mochten zitten in onze mededelingen.

Inhoud

1 Voorbereiding

De lessen zijn iedere week op zondag in de parochiezaal van uur. De lessen herbeginnen op dinsdag 25 augustus. Wij verwachten dat de kinderen deelnemen aan alle lessen. Ook verwachten wij hen bij de boeteviering op dinsdag 4 augustus 2020 om uur. Na de communie is er op 4 augustus 2020 nog een laatste les.
W.b. de lessen, er is opvang aanwezig vanaf uur tot het laatste kind is opgehaald. Verzoek om minstens 5-10 minuten van te voren er te zijn.
Ophalen. Kom het kind halen aan de kant van de straat van het zaaltje. Nog steeds zijn er mensen die vanuit de auto of overkant van de straat op hun kind roepen om het zo te laten oversteken. Een beetje aandacht kan de veiligheid van iedereen vergroten.
Zonder de regels omtrent corona weer op te sommen. Wij willen ons houden aan de op dat ogenblik geldende regels.

2 De dag zelf

Wij vertrekken op de dag van de communie zondag 16 mei 2021 om 10.30 uur aan het Bejaardenhuis Aelserhof en worden dan door onze Fanfare de Maasgalm naar de kerk begeleid. DIT IS HET PLAN MAAR MOET GEZIEN DE OMSTANDIGHEDEN NOG NADER BEKEKEN WORDEN.
Wij gaan ervan uit dat de kinderen zo gekleed zijn dat zij in staat zijn om te lopen tot aan de kerk. Wij staan ook niet meer toe dat koetsen of andere voertuigen de stoet begeleiden, met uitzondering natuurlijk van rolstoelen of noodzakelijke hulpvoertuigen.
Als wij bij de kerk aankomen, zullen de kinderen buiten wachten om de ouders de gelegenheid te geven om hun gereserveerde plaatsen in te nemen.
De kinderen nemen daarna, zoals intussen gebruikelijk, plaats op het priesterkoor. De volgorde waarop de kinderen naar de kerk lopen en waarop zij op het priesterkoor plaatsnemen is gewoon op lengte. Bij kinderen van gelijke lengte bepaalt ons computerprogramma een willekeurige volgorde. Uitzondering: kinderen uit één gezin worden naast elkaar geplaatst en wel zo dat de grootste opschuift naar de kleinste.
In de viering mogen kinderen die dat willen een stukje voorlezen of een gave naar het altaar brengen. Zij hebben ook de keuze om niets te doen.
Na de Mis gaan eerst de kinderen, gevolgd door de ouders, naar buiten. Er volgt voor de kerk een obade door de fanfare. Wij nemen de kinderen mee naar het pleintje voor de parochiezaal waar u hen in alle rust kunt oppikken.

2.1 Bij slecht weer

Mocht het onverhoopt slecht weer zijn dan verwachten wij de kinderen in het zaaltje. Wij gaan dan binnendoor de kerk in en maken daar een rondgang.
Mocht er onzekerheid zijn over de plaats van vertrek bij "twijfelachtig" weer: kijk dan op deze website.

3 Communie-rij

De kinderen krijgen een plaats in de rij, de volgorde is puur op lengte. De lengte van de kinderen wordt bij een van de eerste lessen gemeten. Wij maken de uitzondering dat meerdere kinderen uit één gezin, naast mekaar komen te zitten, waarbij de grootsten opschuiven naar de kleinsten toe.

4 Gereserveerde plaatsen

Wij reserveren voor ieder kind (of kinderen uit één gezin) twee plaatsen voor volwassenen en een plaats voor ieder van de broertjes/zusjes.
De gereserveerde plaatsen voor de ouders en broertjes/zusjes worden bepaald via een random-programma (loting) in de computer.
Iedere familie zit diagonaal tegenover de zitplaats van hun kind(eren) en de gereserveerde plaatsen voor de leden uit één gezin bevinden zich naast elkaar in dezelfde rij.
Wij zullen plaatsen toewijzen overeenkomstigde dan geldende "corona-regels".
UITERAARD ZULLEN ALLE GEZINSLEDEN VAN DE COMMUNICANTEN WELKOM ZIJN. HOE WIJ HET REGELEN MET DE TOEGANG VAN ANDEREN (bv. GROOTOUDERS) HANGT HELEMAAL AF VAN DE GELDENDE REGELS OP DAT MOMENT. OM VRAGEN TE VOORKOMEN: OP DIT MOMENT KUNNEN WIJ HIER GEEN ZINNIGE MEDEDELINGEN OVER DOEN.
MOGELIJK DAT WIJ VIA DE EIGEN WEBCAM DE H. MIS OOK UITZENDEN. (Hier wordt in elk geval aan gewerkt).

5 Foto en video

Nico Frissen en co zal zorgen voor het beeldverslag van de communieviering. Zij filmen vanaf vertrek naar de kerk tot aan het einde van de dienst. Er wordt ook een foto gemaakt van het moment van het ter communie gaan zelf van ieder kind.
Het is anderen niet toegestaan te fotograferen of video’s te maken in de kerk.
Na afloop krijgt ieder gezin een USB-film van de Mis en een foto van het ter communie-gaan. Er is dan nog de mogelijkheid om andere foto's na te bestellen.

6 Versiering

De kinderen krijgen in de loop van de voorbereiding een A3-vel mee naar huis om een tekening of ander knutselwerkje mee te maken, rond het thema van de Eerste H. Communie. Het resultaat van dit werk zullen wij ophangen in de kerk. Na de communie krijgt ieder kind zijn werkje uiteraard terug.
Wij zullen samen met de vrijwilligers die dit wekelijks doen zorg dragen voor een mooie versiering. Als extra zullen wij de intussen bekende bogen met ballonnen voor de ingang van de kerk plaatsen.
Wij geven de kinderen ook niets in de handen bij de optocht naar de kerk. De ervaring heeft geleerd dat de meeste kinderen, zeker de jongens, het liefst de handen vrijhebben. Wij zullen hen vragen om de handjes te vouwen als wij de kerk binnentrekken.

7 Kosten

Zowel de communieviering en voorbereiding zijn gratis voor wie aan de kerkbijdrage meedoet. Voor anderen bedraagt het € 60,00 per gezin (incl. USB en foto). Indien voor u van toepassing dan vindt u hier de verdere info.

8 Werkboek

Ieder kind krijgt een werkboek om thuis in te vullen, te kleuren, enz. De antwoorden staan achterin. Voor sommige antwoorden zullen zij bij hun ouders te rade moeten gaan. Ieder kind mag die pagina's invullen die wij al behandeld hebben.
Wij zullen ook aangeven wanneer men het werkboek kan meebrengen zodat het kan worden nagekeken. U vindt de teksten van het werkboek ook op deze website, waar u ook de teksten van de liederen die de kinderen leren kunt vinden.
Om het een beetje spannend te houden verschijnen de teksten van liederen en lessen pas nadat zij behandeld zijn in de les.
Vanwege copyright verschilt de layout van het werkboek van de layout van de lessen op de website.
Een aantal extra's worden op de website in de loop van de lessencyclus nog toegevoegd.

9 Diversen

Indien er iets is met een kind, waarvan u denkt dat wij het moeten weten, laat het ons even weten. Zo hebben wij in het verleden een kind gehad dat dacht dat een hostie van plastic was en hij het moest doorslikken. U kunt zich de paniek van het kind voorstellen. Terwijl de ouders hiervan wisten werd ons helaas niets verteld. Toen wij begrepen waarom het jongetje in paniek raakte was het probleem uiteraard snel opgelost.
Mocht u hulp op prijs stellen bij het invullen van het werkboek, geef ons even een seintje.

9.1 Misdienaars en koor

Jongens die eens willen proberen om de mis te dienen zijn altijd welkom. Alle kinderen zijn ook altijd welkom bij het Jeugdkoor.

9.2 Kinderoppas

Wij vragen met aandrang om geen kinderen mee naar de kerk te nemen die niet stil zijn. Wij zorgen voor kinderopvang in de parochiezaal onder de communiemis. Ook onder de Mis kan men een kind dat toch onrustig wordt daar naartoe brengen. Het zou jammer zijn van het werk en de inzet van de communiekinderen als hun liederen of woorden onverstaanbaar zijn omwille van één huilend kind.

9.3 Afmelden

Mocht uw kind ziek zijn, meld het even af. Stuur een mail of gebruik het contactformulier of neem contact op met de pastoor.

Persoonlijke instellingen