Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 12 - 25 oktober 2019

Allerheiligen en allerzielen
Op donderdagavond 31 oktober 18.00 u (St. Jozefkerk) en vrijdag 1 november 11.00 u a.s. vieren we Allerheiligen zoals in een gewoon weekend. Op zaterdag 2 november vieren wij de gedachtenis van allerzielen (alle overleden gelovigen). Op donderdagmiddag 31 oktober is gewone mis van de dag in Aelserhof.
Op zondagmiddag 3 november is er de herdenking van de overledenen van het voorbije jaar om 14.30 uur in de Mariakerk en om 16.00 uur in de St. Jozefkerk, waarna gravenzegening. In Elsloo worden eerst de graven op het nieuwe kerkhof (Schuttersdreef) gezegend en onmiddellijk daarna de graven op het oude kerkhof (Op de Berg).

Volg het licht van uw geweten
Zoek de waarheid langs de weg van gehoorzaamheid aan God. Probeer te handelen volgens uw geweten, en laat uw overtuiging het gevolg zijn, niet van een toevallige redenering of verbeelding, maar van een hart dat zich betert. Zo komen wij tot het inzicht dat wij ons op de goede weg bevinden, wat het geweten leert ons eveneens dat er een goede en een slechte weg is. God zal beslist niet luisteren naar iemand die er niet naar streeft om Hem te volgen. Al wie op deze manier tewerk gaat: die waakt, bidt en alle middelen te baat neemt die hem gegeven worden om de waarheid te verwerven - die zoekt naar de zin van de Schrift en zijn plicht vervult - zal niet bedrogen worden. (Uit John Henry Newman, Parochial and Plain Sermons VIII, pr. 13)
John Henry Newman (1801-1890) wordt op zondag 13 oktober a.s. heiligverklaard in Rome.

Wist u dat?

 • op onze kerkhoven de optie bestaat om na beëindiging van het grafcontract zelf het grafmonument te ruimen?
 • dit betekent: het grafmonument ruimen, inclusief fundering en afvoeren?
 • wij toch gestoten zijn op een creatieveling die de grafplaat wegmoffelde in een uithoek van ons kerkhof?
 • en die het puin achter de heg en in de groenbak dumpte?
 • deze slome duikelaar kennelijk denkt dat onze kerkhofbeheerders, vrijwilligers en Kerkbestuur evenveel verstand hebben als hijzelf?
 • wij nu moeten vechten tegen de bekoring om de lijst van de "zelfruimers" van dit jaar hier te publiceren?
 • wij vanaf 1 jan. 2020 de prijs voor het grafruimen meteen bij het aangaan van de grafovereenkomst zullen meerekenen?
 • wij bij het beëindigen van de grafrechten en bij hen die zelf willen ruimen helaas moeten vragen dat men ons dag en tijd noemt waarop men wil gaan ruimen?
 • dat men dan pas toestemming krijgt?
 • er dan ook toezicht zal zijn?
 • wij ervan gruwen dat wij in onze ogen zulke kinderachtige regels moeten hanteren?
 • wij overigens geen enkele moeite hoeven te doen om te doen om te weten van welk grafmonument het puin afkomstig was?
 • wij een kruis uit 1702 uit grond gehaald hebben?
 • dit zat vrijwel volledig in de grond en verscholen achter een ander graf tegen de zuidzijde van het kerkhof?
 • de steen kennelijk bij het grafdelven in 1952 de grond in geschoten is?
 • de grafsteen bij de andere monumentale grafstenen tegen de zuidmuur, bij de Schippersbeurs geplaatst is?
 • de grafsteen ook aan de achterkant van tekst voor zien was?
 • hij wel 1000 kg weegt?
 • het optillen en verplaatsen een hele klus was voor onze vrijwilligers?
 • ze het overigens allemaal een leuke uitdaging vonden?
 • het een grafsteen van een familie Huberti uit Elsloo bleek te zijn?
 • de grafsteen voorzien is van een hele reeks namen, inclusief van toen nog levende familieleden?
 • het duidelijk de bedoeling was om later de ontbrekende sterfjaren en leeftijden in te vullen?
 • dit niet bij alle namen gebeurd is?
 • wij toch mogen aannemen dat vermelde personen intussen niet meer in leven zijn?
 • het beslist de meest interessante monumentale grafsteen van ons kerkhof is?
 • de afbeelding van een jachthoorn en springend hert op deze steen nu ook verklaard is?
 • dit het wapenschild van de familie Huberti moet zijn of minstens voorstellen?
 • het wapenschild verwijst naar St. Hubertus, die met jachthoorn en hert wordt afgebeeld?
 • de jachthoorn op de grafsteen precies dezelfde is als die ons St. Hubertusbeeld in de hand heeft?
 • u een en ander in detail vindt op onze website?
 • in oktober voor de missen van dinsdag en woensdag de rozenkrans gebeden wordt?
 • wij in de bureaucratische molen zitten met de voorbereiding van een nieuwe verwarming in de St. Augustinuskerk?
 • u op dinsdagmiddag kunt aansluiten bij het rozenkransgebed in de Parochiezaal om 14:00 uur?
 • wij iedereen ook uitnodigen om op zondag na de H. Mis van 11:00 uur eens een keer te komen koffiedrinken?
 • dit helemaal gratis en vrijblijvend is?
 • het er best gezellig is?


Kantoorruimte te huur
De bovenverdieping en grote zolder Op de Berg 8A, 6181 GT Elsloo (Het oude klooster bij de St. Augustinuskerk) is te huur als kantoorpand. Informatie bij pastoor of Dhr. W. Huck 046-4376557. Het pand is representatief en zeer mooi en rustig gelegen.

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 13 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari, 9 februari en 8 maart om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 1 oktober, 5 november, 3 december, 7 januari, 4 februari en 3 maart om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Wiel Vankan (79 j.), Burg. Mobersstraat 1; Trees Vranken-Willems (74 j.), Stationsstraat 116J.

Persoonlijke instellingen