Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

(Verschil tussen bewerkingen)
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Regel 3: Regel 3:
|-
|-
|align=center|
|align=center|
-
<big><big><big>Periode: 28 september - 11 oktober 2019</big></big></big>
+
<big><big><big>Periode: 12 - 25 oktober 2019</big></big></big>
|-
|-
|align=justify|
|align=justify|
-
<b>H. John Henry Newman</b><br>
+
<b>[[Allerheiligen en allerzielen|Allerheiligen en allerzielen]]</b><br>
-
John Henry Newman (1801-187(), een van de vruchtbaarste religieuze denkers en een van de grootste Engelse prozaschrijvers uit de 19<sup>de</sup> eeuw wordt op <u>zondag 13 oktober a.s.</u> in Rome heilig verklaard door paus Franciscus I.<br>
+
Op donderdagavond 31 oktober 18.00 u ([[St. Jozefkerk]]) en vrijdag 1 november 11.00 u a.s. vieren we Allerheiligen zoals in een gewoon weekend. Op zaterdag 2 november vieren wij de gedachtenis van allerzielen (alle overleden gelovigen). Op donderdagmiddag 31 oktober is gewone mis van de dag in Aelserhof.<br>
-
Vanaf zijn tienerjaren was Newman een overtuigd Christen. Hij was van Anglicaanse origine en werd tijdens zijn verblijf en werk aan universiteit van Oxford de leider van de zogenaamde Oxfordbeweging (1833-45) die voor een ongekend Christelijk reveil in Groot-Brittannië zorgde. In 1845 werd hij mede ten gevolge van zijn historisch onderzoek van het Christendom katholiek. Door zijn invloed volgden vele honderden intellectuelen hem in zijn overgang naar Rome.<br>
+
Op <b>zondagmiddag 3 november</b> is er de herdenking van de overledenen van het voorbije jaar om 14.30 uur in de [[Mariakerk]] en om 16.00 uur in de [[St. Jozefkerk]], waarna gravenzegening. In Elsloo worden eerst de graven op het nieuwe kerkhof (Schuttersdreef) gezegend en onmiddellijk daarna de graven op het oude kerkhof ([[Begraafplaats Op de Berg|Op de Berg]]).<br>
-
Newman werd katholiek priester, stichtte de Oratorianen in Engeland en publiceerde enorm veel. Zijn invloed was enorm. Als genie en originele denker werd hij werd niet altijd begrepen. In 1879 werd hij kardinaal. Veel denkers en bekeerlingen uit de tweede helft van de 19<sup>de</sup> en de hele 20<sup>ste</sup> eeuw hebben zijn invloed ondergaan. Zowel zijn preken als zijn vele andere werken zijn nog altijd boeiend en inspirerend. Getuige hiervan is de niet aflatende stroom van publicaties over hem. Newman heeft zeker een boodschap en actualiteit voor onze tijd.<br>
+
<br>
<br>
-
<b>Getuigenis door het leven (uit een preek van John Henry Newman)</b><br>
+
<b>Volg het licht van uw geweten</b><br>
-
Een godsdienstig mens heeft niet de bedoeling zijn buren tot de orde te roepen. Hij bemoeit zich met zijn eigen zaken. Maar zijn buren zien hem en worden daardoor onwillekeurig [aan hun plicht] herinnerd.<br>
+
Zoek de waarheid langs de weg van gehoorzaamheid aan God. Probeer te handelen volgens uw geweten, en laat uw overtuiging het gevolg zijn, niet van een toevallige redenering of verbeelding, maar van een hart dat zich betert. Zo komen wij tot het inzicht dat wij ons op de goede weg bevinden, wat het geweten leert ons eveneens dat er een goede en een slechte weg is. God zal beslist niet luisteren naar iemand die er niet naar streeft om Hem te volgen. Al wie op deze manier tewerk gaat: die waakt, bidt en alle middelen te baat neemt die hem gegeven worden om de waarheid te verwerven - die zoekt naar de zin van de Schrift en zijn plicht vervult - zal niet bedrogen worden. (Uit John Henry Newman, <i>Parochial and Plain Sermons</i> VIII, pr. 13)<br>
-
Zij zien dat hij zich goed gedraagt, dat hij bezadigd is, eerbiedig en gewetensvol. Hij laat zich niet door overdrijvingen meesleuren en is correct in zijn taal. Hij bidt regelmatig en gaat naar de kerk voor een bezoek aan het H. Sacrament. Dat alles zien zij, en of hij het nu bedoelt of niet, zij worden daardoor herinnerd aan hun plicht. En aangezien zij daar niet van houden, houden zij ook niet van degenen die hen eraan herinneren.<br>
+
John Henry Newman (1801-1890) wordt op zondag 13 oktober a.s. heiligverklaard in Rome.<br>
-
Wanneer dit reeds gewone mensen te beurt valt, mensen die een vroom leven wensen te leiden zonder er een beroep van te willen maken, hoe denkt u dan niet, dat het ons te beurt zal vallen, bedienaren van Christus, die de plicht hebben ons beroepshalve zo te gedragen?<br>
+
-
Alles in een geestelijke zou voor de mensen zó moeten zijn, dat het hen herinnert aan de toekomstige wereld ... . Zijn functies zelf herinneren eraan. Men ziet hem in de kerk bidden, dopen, preken. Hij geeft godsdienstonderricht aan de kinderen. Men ziet hem in charitatieve werken, of men ziet hem studeren. Zijn leven heeft een doel, dat boven de zichtbare wereld uitgaat. Al wat hij doet is er uiteraard op gericht er de mensen aan te herinneren dat de tijd [hierbeneden] kort is, de dood een werkelijkheid, en de eeuwigheid lang.<br>
+
-
Welnu, wanneer dit zo is, denkt u dat mensen die doorgaans onverschillig en ongodsdienstig door het leven gaan, daar graag aan herinnerd worden? Nee. En nog veel minder wanneer de geestelijke hen op hun afwijkingen en fouten wijst en hen zoveel mogelijk intoomt.<br>
+
-
Zo zult u tot de bevinding komen, dat de wereld zich in alle tijdperken weerbarstig heeft geloond en haar uiterste best heeft gedaan om zich af te maken van mensen die boete en heiligheid prediken. Zij wilde Mozes stenigen, zij wierp Daniël in de leeuwenkuil en de drie jongelingen in de vuuroven. Paulus werd onthoofd en Petrus gekruisigd, anderen werden aan het vuur overgeleverd, nog anderen tot de dood gefolterd. (<i>P.S.</i> vii, 10, 146-147)<br>
+
<br>
<br>
-
<b>Voor de vroege planners</b><br>
+
<b>Wist u dat?</b>
-
De [[Allerheiligen en allerzielen|allerzielen]]dienst met gravenzegening is op zondag 3 november om 14.30 uur in de [[Mariakerk]] en om 16.00 uur in de [[St. Jozefkerk]].<br>
+
* op onze kerkhoven de optie bestaat om na beëindiging van het grafcontract zelf het grafmonument te ruimen?
 +
* dit betekent: het grafmonument ruimen, inclusief fundering en afvoeren?
 +
* wij toch gestoten zijn op een creatieveling die de grafplaat wegmoffelde in een uithoek van ons kerkhof?
 +
* en die het puin achter de heg en in de groenbak dumpte?
 +
* deze slome duikelaar kennelijk denkt dat onze kerkhofbeheerders, vrijwilligers en [[Kerkbestuur]] evenveel verstand hebben als hijzelf?
 +
* wij nu moeten vechten tegen de bekoring om de lijst van de "zelfruimers" van dit jaar hier te publiceren?
 +
* wij vanaf 1 jan. 2020 de prijs voor het grafruimen meteen bij het aangaan van de grafovereenkomst zullen meerekenen?
 +
* wij bij het beëindigen van de grafrechten en bij hen die zelf willen ruimen helaas moeten vragen dat men ons dag en tijd noemt waarop men wil gaan ruimen?
 +
* dat men dan pas toestemming krijgt?
 +
* er dan ook toezicht zal zijn?
 +
* wij ervan gruwen dat wij in onze ogen zulke kinderachtige regels moeten hanteren?
 +
* wij overigens geen enkele moeite hoeven te doen om te doen om te weten van welk grafmonument het puin afkomstig was?
 +
* wij een kruis uit 1702 uit grond gehaald hebben?
 +
* dit zat vrijwel volledig in de grond en verscholen achter een ander graf tegen de zuidzijde van het kerkhof?
 +
* de steen kennelijk bij het grafdelven in 1952 de grond in geschoten is?
 +
* de grafsteen bij de andere monumentale grafstenen tegen de zuidmuur, bij de Schippersbeurs geplaatst is?
 +
* de grafsteen ook aan de achterkant van tekst voor zien was?
 +
* hij wel 1000 kg weegt?
 +
* het optillen en verplaatsen een hele klus was voor onze vrijwilligers?
 +
* ze het overigens allemaal een leuke uitdaging vonden?
 +
* het een grafsteen van een familie Huberti uit Elsloo bleek te zijn?
 +
* de grafsteen voorzien is van een hele reeks namen, inclusief van toen nog levende familieleden?
 +
* het duidelijk de bedoeling was om later de ontbrekende sterfjaren en leeftijden in te vullen?
 +
* dit niet bij alle namen gebeurd is?
 +
* wij toch mogen aannemen dat vermelde personen intussen niet meer in leven zijn?
 +
* het beslist de meest interessante monumentale grafsteen van ons kerkhof is?
 +
* de afbeelding van een jachthoorn en springend hert op deze steen nu ook verklaard is?
 +
* dit het wapenschild van de familie Huberti moet zijn of minstens voorstellen?
 +
* het wapenschild verwijst naar St. Hubertus, die met jachthoorn en hert wordt afgebeeld?
 +
* de jachthoorn op de grafsteen precies dezelfde is als die ons St. Hubertusbeeld in de hand heeft?
 +
* u een en ander in detail vindt op onze [[Begraafplaats Op de Berg, monumenten|website]]?
 +
* in oktober voor de missen van dinsdag en woensdag de rozenkrans gebeden wordt?
 +
* wij in de bureaucratische molen zitten met de voorbereiding van een nieuwe verwarming in de [[St. Augustinuskerk]]?
 +
* u op dinsdagmiddag kunt aansluiten bij het rozenkransgebed in de [[Parochiezaal]] om 14:00 uur?
 +
* wij iedereen ook uitnodigen om op zondag na de H. Mis van 11:00 uur eens een keer te komen koffiedrinken?
 +
* dit helemaal gratis en vrijblijvend is?
 +
* het er best gezellig is?<br>
<br>
<br>
-
<b>[[Geloofscursus|geloofscursus]] seizoen 2019-2020</b><br>
+
<b>Kantoorruimte te huur</b><br>
-
Op maandagavond 28 september zijn wij gestart met een geloofscursus. Dit jaar willen wij de geloofsleer systematisch behandelen aan de hand van De Catechismus van de Katholieke Kerk. Dit boek is een uitgebreid overzicht van de katholieke leer en moraal. De cursus wordt in de [[Parochiezaal]] gegeven en duurt van 19.45u tot 21.15u. De cursus is gratis. Iedereen kan vrijblijvend binnenlopen.<br>
+
De bovenverdieping en grote zolder Op de Berg 8A, 6181 GT Elsloo (Het oude klooster bij de [[St. Augustinuskerk]]) is te huur als kantoorpand. Informatie bij pastoor of Dhr. W. Huck 046-4376557. Het pand is representatief en zeer mooi en rustig gelegen.<br>
-
In het kader van de heiligverklaring van J.H. kardinaal Newman op 13 oktober a.s. zullen de eerste twee avonden aan zijn persoon en het belang van zijn leven en werk gewijd worden. U kunt ook alleen voor deze twee avonden komen. (Uw pastoor is overigens in 1992 gepromoveerd op een onderdeel van Newmans fundamentele theologie).<br>
+
<br>
<br>
<b>Doopvieringen.</b><br>
<b>Doopvieringen.</b><br>
-
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 13 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari en 9 februari om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 1 oktober, 5 november, 3 december, 7 januari en 4 februari om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.<br>
+
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 13 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari, 9 februari en 8 maart om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 1 oktober, 5 november, 3 december, 7 januari, 4 februari en 3 maart om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.<br>
<br>
<br>
-
<b>Ziekencommunie</b><br>
+
<b>Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:</b><br>
-
In Elsloo: donderdagochtend 3 oktober.<br>
+
In Elsloo: Wiel Vankan (79 j.), Burg. Mobersstraat 1; Trees Vranken-Willems (74 j.), Stationsstraat 116J.<br>
-
In Meers: dinsdagavond 1 oktober is verplaatst naar dinsdag 24 september.<br>
+
<br>
<br>
|}
|}
[[Category:Parochieblad]]
[[Category:Parochieblad]]

Huidige versie van 8 okt 2019 om 23:09

Periode: 12 - 25 oktober 2019

Allerheiligen en allerzielen
Op donderdagavond 31 oktober 18.00 u (St. Jozefkerk) en vrijdag 1 november 11.00 u a.s. vieren we Allerheiligen zoals in een gewoon weekend. Op zaterdag 2 november vieren wij de gedachtenis van allerzielen (alle overleden gelovigen). Op donderdagmiddag 31 oktober is gewone mis van de dag in Aelserhof.
Op zondagmiddag 3 november is er de herdenking van de overledenen van het voorbije jaar om 14.30 uur in de Mariakerk en om 16.00 uur in de St. Jozefkerk, waarna gravenzegening. In Elsloo worden eerst de graven op het nieuwe kerkhof (Schuttersdreef) gezegend en onmiddellijk daarna de graven op het oude kerkhof (Op de Berg).

Volg het licht van uw geweten
Zoek de waarheid langs de weg van gehoorzaamheid aan God. Probeer te handelen volgens uw geweten, en laat uw overtuiging het gevolg zijn, niet van een toevallige redenering of verbeelding, maar van een hart dat zich betert. Zo komen wij tot het inzicht dat wij ons op de goede weg bevinden, wat het geweten leert ons eveneens dat er een goede en een slechte weg is. God zal beslist niet luisteren naar iemand die er niet naar streeft om Hem te volgen. Al wie op deze manier tewerk gaat: die waakt, bidt en alle middelen te baat neemt die hem gegeven worden om de waarheid te verwerven - die zoekt naar de zin van de Schrift en zijn plicht vervult - zal niet bedrogen worden. (Uit John Henry Newman, Parochial and Plain Sermons VIII, pr. 13)
John Henry Newman (1801-1890) wordt op zondag 13 oktober a.s. heiligverklaard in Rome.

Wist u dat?

 • op onze kerkhoven de optie bestaat om na beëindiging van het grafcontract zelf het grafmonument te ruimen?
 • dit betekent: het grafmonument ruimen, inclusief fundering en afvoeren?
 • wij toch gestoten zijn op een creatieveling die de grafplaat wegmoffelde in een uithoek van ons kerkhof?
 • en die het puin achter de heg en in de groenbak dumpte?
 • deze slome duikelaar kennelijk denkt dat onze kerkhofbeheerders, vrijwilligers en Kerkbestuur evenveel verstand hebben als hijzelf?
 • wij nu moeten vechten tegen de bekoring om de lijst van de "zelfruimers" van dit jaar hier te publiceren?
 • wij vanaf 1 jan. 2020 de prijs voor het grafruimen meteen bij het aangaan van de grafovereenkomst zullen meerekenen?
 • wij bij het beëindigen van de grafrechten en bij hen die zelf willen ruimen helaas moeten vragen dat men ons dag en tijd noemt waarop men wil gaan ruimen?
 • dat men dan pas toestemming krijgt?
 • er dan ook toezicht zal zijn?
 • wij ervan gruwen dat wij in onze ogen zulke kinderachtige regels moeten hanteren?
 • wij overigens geen enkele moeite hoeven te doen om te doen om te weten van welk grafmonument het puin afkomstig was?
 • wij een kruis uit 1702 uit grond gehaald hebben?
 • dit zat vrijwel volledig in de grond en verscholen achter een ander graf tegen de zuidzijde van het kerkhof?
 • de steen kennelijk bij het grafdelven in 1952 de grond in geschoten is?
 • de grafsteen bij de andere monumentale grafstenen tegen de zuidmuur, bij de Schippersbeurs geplaatst is?
 • de grafsteen ook aan de achterkant van tekst voor zien was?
 • hij wel 1000 kg weegt?
 • het optillen en verplaatsen een hele klus was voor onze vrijwilligers?
 • ze het overigens allemaal een leuke uitdaging vonden?
 • het een grafsteen van een familie Huberti uit Elsloo bleek te zijn?
 • de grafsteen voorzien is van een hele reeks namen, inclusief van toen nog levende familieleden?
 • het duidelijk de bedoeling was om later de ontbrekende sterfjaren en leeftijden in te vullen?
 • dit niet bij alle namen gebeurd is?
 • wij toch mogen aannemen dat vermelde personen intussen niet meer in leven zijn?
 • het beslist de meest interessante monumentale grafsteen van ons kerkhof is?
 • de afbeelding van een jachthoorn en springend hert op deze steen nu ook verklaard is?
 • dit het wapenschild van de familie Huberti moet zijn of minstens voorstellen?
 • het wapenschild verwijst naar St. Hubertus, die met jachthoorn en hert wordt afgebeeld?
 • de jachthoorn op de grafsteen precies dezelfde is als die ons St. Hubertusbeeld in de hand heeft?
 • u een en ander in detail vindt op onze website?
 • in oktober voor de missen van dinsdag en woensdag de rozenkrans gebeden wordt?
 • wij in de bureaucratische molen zitten met de voorbereiding van een nieuwe verwarming in de St. Augustinuskerk?
 • u op dinsdagmiddag kunt aansluiten bij het rozenkransgebed in de Parochiezaal om 14:00 uur?
 • wij iedereen ook uitnodigen om op zondag na de H. Mis van 11:00 uur eens een keer te komen koffiedrinken?
 • dit helemaal gratis en vrijblijvend is?
 • het er best gezellig is?


Kantoorruimte te huur
De bovenverdieping en grote zolder Op de Berg 8A, 6181 GT Elsloo (Het oude klooster bij de St. Augustinuskerk) is te huur als kantoorpand. Informatie bij pastoor of Dhr. W. Huck 046-4376557. Het pand is representatief en zeer mooi en rustig gelegen.

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 13 oktober, 10 november, 8 december, 12 januari, 9 februari en 8 maart om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 1 oktober, 5 november, 3 december, 7 januari, 4 februari en 3 maart om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Wiel Vankan (79 j.), Burg. Mobersstraat 1; Trees Vranken-Willems (74 j.), Stationsstraat 116J.

Persoonlijke instellingen