Elsloo, actie kerkbijdrage

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken
Parochie St. Augustinus
Actie kerkbijdrage 2022

Elsloo, december 2021

Elslootransp.png

Beste parochianen,
Het jaar 2021 was en is net zoals 2020 voor velen een moeilijke periode in meerdere opzichten.
Gelukkig zijn er heel wat parochianen die ondanks de maandenlange beperkingen op het kerkbezoek de parochie niet vergeten zijn.
Als wij ons beperken tot de financiën van de paro-chie dan weet iedereen dat de inkomsten van collectes, misintenties, enz. veel lager dan gewoonlijk zijn. Toch willen wij een oproep doen om ons te (blijven) steunen.
In de reële wereld moet immers iedere parochie zelf de middelen zien te verwerven om in haar eigen onderhoud te kunnen voorzien.
Een parochie kan enkel bestaan dankzij de inzet, financieel en anderszins, van de parochianen. Zonder uw financiële steun kunnen wij noodzakelijke voorzieningen niet in stand houden. Zonder de vrijwillige inzet van velen zijn de kosten onbeheersbaar en is ook het vieren en verkondigen van ons geloof onmogelijk.

Toen de verkondiging van Jezus vastliep op het ongeloof en de desinteresse van zijn tijdgenoten, vroeg Hij Zijn apostelen ronduit: "Wilt ook gij soms weggaan?", waarop Petrus antwoordde: "Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven." (Joh. 6,67-69)
Als deze boodschap ons hart raakt, dan krijgt ons leven, dat van onze dierbaren, ja van alle medemensen een andere, diepere betekenis: Wij zijn kinderen van God en ons leven speelt zich af voor Zijn aanschijn.
Deze boodschap moet wel verkondigd en beleefd worden en dat is de opdracht van een parochie.
Wij zijn dan ook dankbaar voor de medewerking van vele vrijwilligers en vrijwilligsters.
Onze parochie probeert in samenwerking met de zusterparochie van Meers zo efficiënt mogelijk om te gaan met de financiële middelen.

Zonder uw onontbeerlijke steun in de vorm van uw Kerkbijdrage van zo mogelijk 1% van uw netto inkomen met een minimum van € 120,00 per jaar of als dat niet mogelijk is een gift naar draagkracht, kan onze parochie niet bestaan.

Omdat wij geen ledenadministratie in onze parochie hebben versturen wij deze folder naar alle woonadressen van Elsloo. Indien u niet geïnteresseerd bent, gelieve deze folder gewoon als reclame te beschouwen.


Pastoor H. Achten, diaken J. Sietzema en het kerkbestuur wensen U Gods rijkste zegen voor 2022 en een spoedig einde aan de covid-19 perikelen!


Hoe kan ik bijdragen?
  • ik kan dit bedrag overmaken op bankrekening NL58 INGB 0001060253 van parochie St. Augustinus te Elsloo met vermelding: Kerkbijdrage 2022 en de vermelding van uw naam en adres of het betalingskenmerk vermeld bij de adressering (op de achterkant).
  • ik kan mijn bankinstelling machtigen om periodiek, bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal, een vast bedrag over te schrijven op bovenstaande rekening met vermelding: Kerkbijdrage.
  • ik kan een periodieke gift doen. Deze is volledig aftrekbaar van de belastingen. Zie onze website: home en dan Kerkbestuur fiscaal.

U weet toch dat wanneer u regelmatig meedoet voor minimaal € 120,00 per jaar geen kosten in rekening worden gebracht voor huwelijks- en begrafenismissen.
Giften aan parochie St. Augustinus, zijn fiscaal aftrekbaar, ons RSIN/Fiscaal nummer is: 2577987.
Tot slot willen wij allen die meewerken van harte danken voor hun inzet en/of financiële steun.

Privacyverk;aring:
Enkel wanneer u deelneemt aan de Kerkbijdrage worden uw persoonsgegevens (naam, adres, banknr., betaalwijze, bedrag) vastgelegd. Deze gegevens zijn beschikbaar voor de penningmeester van de parochie en de administrator van de Kerkbijdrage en de pastoor. De gegevens worden niet gedeeld met of verkocht aan derden.
Doeleinde van de verwerking en opslag: Het innen van Kerkbijdrage en het bijhouden van de rechten die eruit volgen.
Opslag: Op een beveiligde server.
Ons betaalkenmerk is enkel een manier om een betaling aan een adres te kunnen linken.

Omdat wij U graag op de hoogte houden van de financiële situatie van onze parochie, geven wij een overzicht van de laatste twee boekjaren.

Persoonlijke instellingen