Gedaanteverandering van de Heer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Wat vieren wij?

Op 6 augustus wordt het feest van de gedaanteverandering van de Heer gevierd. Wij vieren dan een episode uit de H. Schrift (Mc. 9,2-10; Mt. 17,1-7; Lc. 9,28-37) waarin Jezus drie apostelen met zich meeneemt en hen op de berg Tabor een inzicht geeft in wie Hij werkelijk is.
Vanaf het begin van Zijn optreden verzamelde de Heer apostelen om zich heen. Zij trokken met Hem op en waren getuigen van alles wat Hij zei en deed. Zij zagen Zijn wonderen, zij hoorden Zijn parabels, ze kregen onderricht van Hem, Hij leerde hen bidden, enz. Bij zijn tocht naar Jeruzalem nam Jezus in de buurt van de berg Tabor drie apostelen apart. Het zijn Petrus, Jacobus en Johannes. Hij wilde hen een bijzondere inkijk geven in wie Hij werkelijk is. Hij wilde hen tonen dat Hij meer is dan een menselijke gezant of profeet van God. Hij nam iets weg van de sluier die over Hem ligt en toonde hen een glimp van Zijn verheerlijkt bestaan als de Zoon van God..
Jezus wilde dat Zijn leerlingen al iets zouden begrijpen van wie Hij werkelijk was en dat zij later zouden weten dat Hij willens en wetens naar Jeruzalem ging om er te lijden.
Ook al waren deze leerlingen getuige van Jezus’ heerlijkheid, toch zou het nog tot na de verrijzenis duren voordat zij en de andere leerlingen werkelijk begrepen wie hun Meester werkelijk was. Het feest van de gedaanteverandering van de Heer gedenkt deze gebeurtenis. Het richt ons oog op Christus.

Oorsprong van dit feest

Gedaanteverandering van de Heer werd een feest voor hele Kerk onder paus Calixtus III in 1457 als dank voor de overwinning in het voorafgaande jaar op Turken.

De afbeelding hiernaast laat weliswaar de gedaanteverandering van de Heer niet zien, maar de Heer was al van gedaante veranderd na Zijn verrijzenis en bij Zijn Hemelvaart.

Persoonlijke instellingen