Mei-Mariamaand

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken
De engel Gabriel brengt de Blijde Boodschap, St. Augustinuskerk.
Mei is de maand die van oudsher toegewijd is aan O.L.Vrouw. Om haar te eren, om haar voorspraak in te roepen bidden wij in deze maand elke dinsdag, woensdag en vrijdag twintig minuten voor de aanvang van de Eucharistie de Rozenkrans.

Het is goed om met al onze intenties naar de Moeder Gods te gaan en ze aan haar voor te leggen. Zij is immers de eerste van alle gelovigen. Zij heeft als eerste "ja" gezegd op het aanbod van Gods genade. Door haar antwoord aan de engel: "Mij geschiede naar uw woord", gaf zij aan God te kennen dat ze zich helemaal overgaf aan Zijn wil en aan Zijn plan.
Tijdens haar leven heeft Maria geleefd in een gelovig vertrouwen op God.
Het is duidelijk dat zij tijdens haar leven langzaam maar zeker steeds mee begreep van Gods plannen met haar Zoon.
Nadat de herders vertrokken in de kerstnacht wordt immers over haar gezegd: "Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf." (Lc. 2,19) Ook lezen wij dat als zij verbaasd is na de terugvinding van de 12-jarige Jezus in de tempel. (Lc. 2,51)
Zij zorgde als moeder voor Hem en begeleidde Hem in de tijd dat de mensen Hem naar het leven stonden. Uiteindelijk stond ze naast Hem onder Zijn kruis.
Nu zij bij haar Zoon is, is zij onze voorspreekster. De Kerk gelooft dat zij die als eerste en het dichtst van alle mensen betrokken was bij de Menswording ook als eerste deelt in de volheid van de verlossring. Zij is onze zus en tegelijk de moeder en helpster van alle Christenen.
Gaan wij naar haar en leggen wij haar al onze intenties voor, zodat zij ze voorlegt aan haar Zoon!

Persoonlijke instellingen