Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 27 juni - 10 juli 2020

Orde van diensten
Tot en met 30 juni geldt: max. 30 personen. Alle weekmissen zijn om 8.30 u in de Mariakerk. De weekendmissen zijn om 18.00 St. Jozefkerk, 8.30 u. St. Augustinuskerk en 10.00 u. Mariakerk. Voor de weekendmissen dient u zich van te voren aan te melden.

Vanaf 1 juli
Er vanuit gaande dat wij vanaf 1 juli weer 100 mensen mogen toelaten tot de Eucharistievieringen hernemen -behoudens tegenbericht- de HH. Missen op de gewone mistijden in de diverse kerken.
Woensdag 1 juli is de H. Mis dus om 19.00 uur in de Mariakerk!
Wij lopen hier noodgedwongen vanwege de redactiedatum van de Wegwijzer vooruit op de instructies van de overheid. Mochten deze anders zijn dan verwacht dan bent u aangewezen op de berichtgeving op onze website.
De mistijden vindt u hieronder. De H. Mis op zondag in de Mariakerk is dan ook weer om 11.00 uur.

Er zijn tween aanpassingen.
1. De H. Mis op donderdag is voorlopig om 8.30 uur in de Mariakerk, tot wij het sein veilig krijgen om ze weer in Aelserhof te doen op donderdagmiddag 14.30 uur.
2. Op vrijdagochtend is er vanaf nu een H. Mis om 8.30 uur in de Mariakerk.
De normale missen van dinsdagavond, donderdag- en vrijdagochtend vervallen als er die dag een andere Eucharistieviering is in de betreffende parochie.

Livestream
Op zondag om 10.00 uur en op alle weekdagen om 8.30 uur tot en met 30 juni wordt de dienst vanuit de Mariakerk gelivestreamed. Of en hoe wij dit verderzetten vanaf 1 juli moeten wij nog beslissen. U vindt een directe link naar de livestream op de hoofdpagina van onze website.
De H. Mis op zondag in de Mariakerk om 10.00 uur en wordt vanwege de livestream helemaal vanachter het altaar verzorgd.

Het trilemma van C.S. Lewis (een nadenkertje)
Ik probeer hier te voorkomen dat iemand de werkelijk dwaze uitspraak doet die mensen vaak over Hem (Jezus) doen: 'Ik ben bereid om Jezus te accepteren als een grote morele leraar, maar ik accepteer niet zijn bewering dat Hij God is.' Dat is de éne uitspraak die we niet kunnen doen. Een mens die niets meer was dan een mens, maar die het soort dingen zei die Jezus zei kan geen grote morele leraar zijn. Hij is ofwel een gek - van hetzelfde niveau als de man die beweert een gekookt ei te zijn - ofwel de Duivel van de Hel.
Je moet een keuze maken: Of deze mens was en is de Zoon van God; of hij was een gek of iets ergers. Je kan Hem óf opsluiten als een idioot, óf je kan naar Hem spugen en Hem als een demon opsluiten; óf je kan aan zijn voeten neervallen en Hem Heer en God noemen.
Maar laten we niet beginnen met die neerbuigende onzin over wat een grote menselijke leermeester Hij was. Die optie heeft Hij niet voor ons opengelaten. Dat was niet zijn bedoeling. C.S. Lewis, Onversneden Christendom.

Vakantie
Voor velen breekt de mooiste tijd van het jaar weer aan: zomer en vakantie. Na een jaar werken kan men voor een paar weken de zorgen van zich afzetten en tijd maken voor het eigen gezin.
Velen trekken erop uit op zoek naar ontspanning of om zich geestelijk te verrijken. Want per slot van rekening leven we niet om te werken, maar werken we om te leven. Allicht is dat dit jaar in een tijd van pandemie anders dan wij voorheen gewoon waren.
De vakantietijd biedt ons ook de mogelijkheid om ons leven eens te bekijken. Te zien wat het belangrijkste is, of we onszelf misschien niet voorbijhollen in de loop van het jaar, of we voldoende tijd maken voor ons gezin, rust... . Ja, we kunnen nadenken of we voldoende tijd maken voor God. Want zoals dit werkjaar weer afgelopen is, zo zal straks onze tijd hier op aarde voorbijzijn en dan wordt ons rekenschap gevraagd over wat we met onze tijd hebben gedaan. Dan zal ons zeker gevraagd worden of we "God boven alles bemind hebben onze naaste zoals onszelf".
Laten wij in de vakantie bewust ook tijd maken voor God. Hem niet vergeten in de wekelijkse Eucharistie, maar ook niet in een gebed in het gezin, voor en na tafel, en waarom niet eens door de week. Laten wij ons Christen-zijn niet verloochenen als we op reis zijn. Maar ook daar de H. Eucharistie bijwonen. U allen, een goede vakantie, goede reis en een behouden terugkeer.

Eerste Communie
Wij willen zodra het kan een beslissing nemen over hoe, wat, wanneer. Wij wachten op de verdere ontwikkeling en richtlijnen. En neen, wij houden geen rekening ermee dat reeds gekochte communiejurkjes te klein worden. (Waarbij wij in het midden laten of dit door corona-vet of natuurlijke groei komt).

Wist u dat?

  • de verwarming van de St. Augustinuskerk klaar is?
  • de sierster in de vloer van het priesterkoor van deze kerk gerestaureerd is?
  • een stalen balk in de kelder van de St. Augustinuskerk met een punt in een waterader lag?
  • wij gelukkig de ernstige roest gezien hebben bij de aanleg van de verwarming?
  • vrijwilligers een nieuwe balk gestoken hebben en deze ingegoten hebben in waterdicht beton?
  • wij uitzien naar het hernemen van het normale leven en het normale kerkelijke leven?
  • wij al degenen danken die onze parochies ook ongevraagd steunen in deze tijd?

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 12 juli, 9 augustus, 20 september, 11 oktober en 8 november om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 7 juli, 4 augustus, 1 september, 6 oktober en 3 november om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Ziekencommunie
In Elsloo: op donderdagochtend 2 juli.
In Meers: op dinsdagavond 7 juli.

Persoonlijke instellingen