Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Maria Tenhemelopneming
Jaarlijks viert de Kerk op 15 augustus het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Het feest is ontstaan in het Oosten en in de 7e eeuw door Rome overgenomen. Maria Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest.
De oudste Mariafeesten danken hun ontstaan aan de sterk opkomende Mariaverering na het Concilie van Efeze (431). Aanvankelijk heette het feest van 15 augustus 'Dormitio Mariae' (= de ontslaping van Maria). Vanaf de achtste eeuw werd het de 'Tenhemelopneming van Maria' genoemd. De intrede van Maria in de hemel geldt zowel haar lichaam als ziel. Zij is hier volgens het katholieke geloof de koningin van alle engelen en heiligen.
De in de volksmond ook wel eens gebruikte term 'Maria Hemelvaart' is niet juist, omdat Maria - in tegenstelling tot Christus - niet zelf ten hemel opsteeg, maar door God in de hemel werd opgenómen. Op 1 november 1950 werd de Tenhemelopneming van Maria met ziel én lichaam door paus Pius XII tot dogma verklaard.
Met het feest van Maria Tenhemelopneming begint een periode van 30 dagen waarin tal van belangrijke Mariafeesten op de kalender staan, waaronder Maria Koningin (22 augustus), Maria Geboorte (8 september) en Naam van de Heilige Maagd Maria (12 september)

Maria tenhemelopneming, missen
Op woensdag 14 augustus, de vooravond van Maria tenhemelopneming, is de H. Mis om 18.00 uur in de St. Jozefkerk. Op donderdag 15 augustus Maria tenhemelopneming zijn de HH. Missen om 11.00 uur in de Mariakerk. De donderdagmiddagmis in Aelserhof verschuift naar vrijdag 16 augustus om 14.30 uur.
In elke Mis wordt dan de zogenaamde Kroetwusj gezegend.

Vormsel voor Meers én Elsloo op vrijdag 22 november 2019 om 19.00 uur in de Mariakerk
Dit jaar zal Dr. Lambert Hendriks, rector van de priesteropleiding van ons bisdom, het H. Vormsel toedienen aan de jongens en meisjes van onze beide parochies. De voorbereiding op dit sacrament gebeurt buiten schoolverband. Alle jongens en meisjes vanaf de brugklas kunnen zich opgeven om dit sacrament te ontvangen. De kinderen van groep 8 uit Meers kunnen ook deelnemen. De lessen zullen gedurende 8 weken op dinsdagmiddag van 16.45-17.20 uur in de Parochiezaal gegeven worden. De geplande lessen zijn op 24 september; 1, 8, 22, 29 oktober; (15 oktober vervalt vanwege de herfstvakantie); 5, 12 en 19 november.
Opgave bij de pastoor, telefonisch, via e-mail of het inschrijfformulier op onze website, etc. Geef je op vóór 24 september a.s.

Orgelconcert zondag 11 augustus 2019 16.00 uur
Dit is het Slotconcert van ORGELFESTIVAL LIMBURG 2019
Tjeu Zeijen (Kerkrade) orgel en Heidi Pittie (Beek) sopraan
Tjeu Zeijen en Heidi Pittie zullen werken uitvoeren van: J.S. Bach, V.F. Vavilov (G. Caccini), L. Van Beethoven, G. Moracon, G.F. Händel, H. Purcell, C.A. Franck, R. Schumann, G. Fauré, J. Rutter en H. Andriessen.
Entree: Gratis, maar een vrije gave wordt ten zeerste op prijs gesteld.
U bent van harte uitgenodigd!
Het concert wordt u van harte aanbevolen!
Omdat Orgelkring Elsloo dit jaar het 25-jarig bestaan viert, zal er na het concert ± 17.30 uur, aan de bezoekers van het concert, tijdens een gezellig samenzijn in Zaal De Dikke Stein tegenover de kerk, een hapje en drankje aangeboden worden.
Programma:
Tjeu Zeijen (1950), studeerde orgel aan het Maastrichts Conservatorium en sloot deze studie af met het behalen van de Prix d'Excellence. Hij concerteert regelmatig in binnen- en buitenland en maakte radio- en t.v.-opnames voor de K.R.O., V.R.T. en de nationale omroepen in Bulgarije en Estland. Ook werkte hij mee aan diverse CD opnamen. Hij is artistiek adviseur van de orgelkringen Kerkrade, Geleen en voor het Limbrichtse Salviuskerkje. Tjeu Zeijen is organist-dirigent van de Augustinuskerk te Geleen.
Heidi Pittie leerde haar passie voor zingen toen ze vijf jaar was bij het Neerbeeks Jeugdkoor Cantarella. Later volgde ze haar studie solozang aan het Maastrichts Conservatorium en sloot de opleiding af met het diploma zang Uitvoerend Musicus. Verder volgde zij diverse master-classes.

geloofscursus seizoen 2019-2020
Of je wilt of niet, als Christen moet je vaker je geloof verdedigen tegenover anderen. De apostel Petrus schreef hierover: "Weest altijd bereid tot verantwoording aan alwie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. Maar verdedigt u met zachtmoedigheid en gepaste eerbied, en zorgt dat uw geweten zuiver is. Dan zullen die beschimpers van uw goede Christelijke levenswandel beschaamd staan met hun laster." (1 Pet. 3, 14-17)
Een van de grootste noden van de Kerk op dit ogenblik is waarschijnlijk het gebrek aan kennis van het geloof en m.n. van de geloofsinhoud. Voor ons Christenen is het een levenslange opdracht om ons geloof steeds beter te leren begrijpen zodat het steeds meer ons leven mag bepalen en vullen. Misschien zijn we wel in de gelegenheid een geloofscursus mee te maken om zo ons geloof te verdiepen. Misschien vormt het aanstaande Vormsel of Communie van een van de kinderen wel een aanleiding om ook zelf op een volwassen manier de geloofskennis te verdiepen.
Op maandagavond 28 september a.s. zullen wij weer starten met een geloofscursus. Dit jaar willen wij de geloofsleer systematisch behandelen aan de hand van De Catechismus van de Katholieke Kerk. Dit boek is een uitgebreid overzicht van de katholieke leer en moraal. De cursus wordt in de Parochiezaal gegeven en duurt van 19.45u tot 21.15u. De cursus is gratis. Iedereen kan vrijblijvend binnenlopen.
In het kader van de heiligverklaring van J.H. kardinaal Newman op 13 oktober a.s. zullen ook twee avonden aan zijn persoon en belang gewijd worden. (Uw pastoor is overigens in 1992 gepromoveerd op een onderdeel van Newmans fundamentele theologie).

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 11 augustus, 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 6 augustus, 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Persoonlijke instellingen