Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken
De volgende update is op woensdag 30 september 2020.

Periode: 5 - 18 september 2020

Wist u dat?

 • wij zeer blij zijn met het nieuwe Mariabeeld in de St. Augustinuskerk?
 • het een mooie plechtigheid was op 15 augustus toen het beeld ingezegend en geplaatst werd?
 • het beeld door de maakster Vera Teunen samen met haar man op de plaats gezet is?
 • dit alles de afsluiting vormt van de film van de Limburgse regisseur Bart Hölscher over de Meester van Elsloo?
 • wij u z.s.m. berichten over de exacte titel van deze film, zodra die verschijnt?
 • de voorlopige werktitel van de film "De Mythe en de Meester" is?
 • het een film voor de bioscoop wordt?
 • de film ook indien de omstandigheden het toestaan in Elsloo vertoond zal worden?
 • de groep rond Hölscher en Teunen beslist zeer aangenaam volk is?
 • de kinderen die erbij waren de Limburgse vlaaien uitermate konden waarderen?
 • op zondag 27 september om 11.00 u. de Eerste H. Communie gevierd wordt?
 • dat dan helaas enkel genodigden deze dienst mogen bijwonen?
 • er maar 8 familieleden per kind toegelaten kunnen worden?
 • er dan ook geen afhalen van de kinderen bij Aelserhof zal zijn?
 • alles in redelijke eenvoud zich in de kerk zal afspelen?
 • er dan ook geen kinderoppas tijdens de Mis zal zijn?
 • het kerkbestuur beslist heeft om z.s.m. de HH. Missen uit de Mariakerk weer te gaan livestreamen?
 • dit niet op de manier kan waarop wij dat van april tot juni deden, omdat toen enkel de altaartafel gebruikt werd en de camera pontificaal midden op het priesterkoor stond?
 • er gewerkt wordt aan de opbouw van een nieuw systeem?
 • wij hopen de livestream binnen enkele weken operationeel te hebben?
 • de communielessen intussen ook hervat zijn?
 • de alarminstallatie van de St. Augustinuskerk een paar keer overenthousiast was?
 • dat dit uiteraard de wet van Murphy volgde?
 • dat het dus elke keer tussen half drie 's nachts en half vijf 's morgens gebeurde?
 • het enig testen kostte voor wij de dader konden vinden?
 • het verouderde en daardoor instabiele electronica betrof?
 • alle 28 jaar oude sensoren daarom vervangen zijn?
 • het enthousiasme van de installatie weer tot de normale waakzaamheid is teruggebracht?
 • wij weer op twee oren kunnen slapen?
 • dit laatste overigens niet zo eenvoudg is?
 • de oude kerststal (ca tien jaar oud) uit de St. Augustinuskerk voor de helft tot houtwormvoer gereduceerd was?
 • tijdens de zomerhitte een nieuwe stal, deze keer van afvalhout (iroko), gemaakt is?
 • houtworm gelukkig een hekel aan dit soor hout heeft?
 • wij uiteraard hopen dat het covid-19-gedoe spoedig tot het verleden zal horen?


Eerste H. Communie 2020.
Deze is gepland -met reusachtige beperkingen- op zondag 27 september a.s. De actuele info vindt u op onze website. Ouders krijgen via mail bericht over de ontwikkelingen.

H. Vormsel
Het H. Vormsel wordt door Deken E. Smeets, vicaris voor liturgie op vrijdag 27 november 2020 om 19:00 uur in de Mariakerk toegediend aan de vormelingen van onze beide parochies. Gezien de bijzondere omstandigheden zijn de kinderen/jongeren vanaf groep 8 en brugklas uitgenodigd om eraan deel te nemen.
De lessen beginnen op dinsdag 29 september om 16.45 u in de Parochiezaal. Op onze website vind je alle lestijden.

Geloofscursus seizoen 2020-21
Afhankelijk van de geldende bepalingen willen wij, indien mogelijk beginnen met de geloofscursus op maandag 21 september om 19.45 uur. Het thema voor dit jaar is: Geloofsverdediging. Verdere info volgt nog. Het lijkt erop dat deze lessen kunnen doorgaan. Alles uiteraard op voorwaarde dat de situatie rond corona het mogelijk maakt.

Financiën Meers
Als u het anbi-overzicht van het afgelopen jaar op onze website leest dan ziet u dat de financiële toestand van de St. Jozefparochie in Meers niet erg rooskleurig is. Het jaarlijkse tekort bedraag 8810,36 euro. Als je dit ter sprake brengt en mensen erop wijst dat iedere parochie zichzelf moet bedruipen krijg je steeds weer het antwoord: "Dan moet het bisdom maar bijspringen." Als je de slimmerik dan vraagt waar het bisdom zijn inkomsten haalt, dan blijft meestal het antwoord uit. Het bisdom krijgt inkomsten uit de parochies zodat het kan werken. Het tekort in Meers is nog niet dramatisch maar op termijn zal een blijvend negatief saldo tot de vraag leiden: "Wie gaat zorgen dat de kerk open blijft?" Het is dan een kwestie van economie: "Geen geld, kerk dicht."
Wij leggen u hier de vraag voor: wat is het u waard? Als ieder gezin van Meers 20 euro per jaar zou geven hebben wij een positief saldo of als iedere katholiek zijn verantwoordelijkheid neemt en meedoet aan de kerkbijdrage is er ook helemaal geen probleem. Er zijn een aantal mensen die substantieel bijdragen aan onze parochie. Het is ieders verantwoordelijkheid om de kerk mede in stand te houden. Op dit moment is de situatie nog niet echt dramatisch en zeker omkeerbaar maar het is wel goed om hier aandacht voor te hebben en in eigen hart te kijken of men zijn verantwoordelijkheid op wil nemen.
Het is dank zij de edelmoedigheid van velen dat de parochie in Meers is opgericht en nog steeds bestaat en hopelijk zal blijven bestaan. Als kerkbestuur doen wij er alles aan om de kerk open te houden. Help ons, als vrijwilliger of met uw bijdrage. Vele kleintjes maken één groot.
Zeker in dit coronajaar dat beslist voor velen moeilijk is lijkt het er voor de parochie niet beter op te worden en doen wij een beroep op u allen.

Kantoorruimte te huur
De bovenverdieping en grote zolder Op de Berg 8A, 6181 GT Elsloo (Het oude klooster bij de St. Augustinuskerk) is te huur als kantoorpand. Informatie bij pastoor of Dhr. W. Huck 046-4376557. Het pand is representatief en zeer mooi en rustig gelegen.

Doopvieringen.
De doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 20 september, 11 oktober, 8 november, 13 december en 10 januari in de St. Augustinuskerk en in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag: 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december en 5 januari om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website. In de coronatijd zijn er geen gezamenlijke doopvieringen.

Persoonlijke instellingen