Kindercatechese

Uit Parwiki

1 Sacramentencatechese

2 Schoolcatechese

De pastoor gaf ook les op de katholieke basisscholen tot en met schooljaar 2016-2017. Op dit moment zijn er geen katholieke basisscholen meer in Elsloo en is er geen school meer in Meers.
Buitenschoolse catechese wordt voorbereid.