Missen bestellen

Uit Parwiki

Wat is een misintentie?

Van oudsher bestaat het gebruik te bidden voor onze dierbare overledenen.
In elke Eucharistieviering bidt de Kerk voor de overleden gelovigen.
Vandaar de traditie om een misintentie te vragen voor een overledene. De naam van onze dierbare wordt dan genoemd bij de voorbede, waarbij we bidden voor zijn/haar eeuwige rust.
Daarnaast kunnen ook misintenties worden gevraagd om te bidden uit dankbaarheid, voor het welslagen van een operatie, voor een bijzondere intentie, enz.

De intentie wordt voorgelezen tijdens de voorbede in de Eucharistieviering en wordt vermeld in ons parochieblad en op deze website.

Wilt u een anonieme intentie dan wordt deze traditioneel geformuleerd als: "bijzondere intentie (XX)", "voor een zieke", enz.

Waar en wanneer bestellen?

iedere maandagochtend van 10:00 tot 12:00 uur in de parochiezaal, 046-4280544 .
vóór en na elke H. Mis in de sacristie
  • in Meers:
vóór en na elke H. Mis in de sacristie

Andere mogelijkheden

  • Elektronisch: (U kunt hier direct een misintentie bestellen met de volgende toets)
  • In de brievenbus
  • U kunt ook de intentie op een briefje schrijven en ze met het verschuldigde geld in de brievenbus van de pastorie doen en dan het geld erbij steken of overmaken:
    • in Elsloo (Bandkeramiekstraat 2), rekening NL02 RABO 0104951206 (BIC: RABONL2U)
    • in Meers (Schoolsteeg 2), rekening NL58 RABO 0114107289 (BIC: RABONL2U)
graag m.v.v. "intentie en datum".

U kunt op al deze plaatsen of gelegenheden missen opgeven voor onze beide parochies.

Kosten

  • Eucharistieviering door de week: € 12.50
  • Eucharistieviering in het weekend: € 27.50

Verdere informatie

U kunt eventueel ook een zogenaamde stichting of gestichte jaardienst regelen.
Gelieve de misintenties -vanwege de publicatie in ons parochieblad- minstens 3 weken van te voren op te geven.