Geloofscursus

Uit Parwiki

1 De doelstelling

Van september tot aan het begin van de zomertijd wordt ieder jaar een geloofs- of bijbelcursus gegeven door de pastoor Dr. H.H.D. Achten.
De cursus is bedoeld voor iedere geïnteresseerde volwassene of jongere. De cursus is gratis.
In Elsloo is er elk jaar een cursus, vaak ook in Kerkrade. In Kerkrade staat pastoor Achten voorlopig niet ingepland voor het seizoen 2022-2023.

2 Seizoen 2023-2024

Er is dit seizoen een cursus in Elsloo.
De docent/auteur is Dr. H.H.D. Achten, pastoor van Elsloo en Meers.
De cursussen zijn gratis. Iedereen is welkom.

Elsloo

Joh. 9-21 (2de deel Johannes-evangelie) en daarna een gewone geloofscursus a.h.v. Catechismus van de Katholieke Kerk
Zoals aan het einde van vorig jaar beloofd wordt het Johannes-evangelie Joh. 9-21 behandeld. Daarna is het de gewone geloofscursus, systematisch het geloof doorwerken a.h.v. de Catechismus van de Katholieke Kerk.
Plaats: Parochiezaal, Bandkeramiekersstraat 2, 6181 CL Elsloo.
De cursus is wekelijks op maandag van 19:45-21:15 uur en is begonnen op maandag 18 september 2023.
Er is geen cursus op schoolvrije dagen.


De cursus van 2023-2024 is geëindigd op maandag 25 maart.
Het thema en de begindatum voor volgend seizoen wordt hier in de loop van de maand augustus bekend gemaakt.

3 Andere scripten en cursussen

Op ons domein theologie.katholiekelsloo.nl vindt U de scripten en documenten van een aantal cursussen uit het verleden, zie de hoofdjes aldaar. Een aantal lessen zijn ook in presentatie- of diaserievorm beschikbaar.

4 Geloofsverdediging

Wij willen hier verwijzen naar een subdomein van deze website, gewijd aan geloofsverdediging.

5 Cursus J.H. Newman

De lessenreeks over H. John Henry Newman is vrij toegankelijk.
De lessenreeks over de H. John Henry Newman.