(2015-2016) Geloofsverdediging

Uit Parwiki

Apologetiek, verdediging van het Christelijk geloof, incl. hete hangijzers uit de kerkgeschiedenis

De cursus van dit jaar is geen systematische uiteenzetting van het geloof. Wij willen een aantal hete hangijzers behandelen uit de kerkgeschiedenis, moraal en filosofie

 • het godsbeeld, wat kunnen wij met het natuurlijke verstand over God zeggen
 • Genesis en schepping
 • Christendom en pluralisme. Een religie die claimt de waarheid te hebben.
 • het probleem van het kwaad (de hel)
 • het historisch bestaan van Jezus, de toegang tot Jezus vanuit de evangelies
 • de verrijzenis van Jezus
 • de Kerk in de eerste eeuwen (verspreiding en vervolging), het gnosticisme,
 • kruistochten
 • heksenwaan
 • reformatie en contra-reformatie (aflaten)
 • het geval Galilei (Kerk en wetenschap)
 • inquisitie
 • Pius XII en de Joden
 • Humanae Vitae (huwelijksmoraal)
 • moraal: objectieve normen
 • geloven en zekerheid
 • leven na de dood, vreemde opvattingen zoals reïncarnatie
 • Mariaverschijningen e.d.
 • heiligenverering, maagdelijkheid van Maria
 • celibaat van de priester
 • misbruik door mensen van de Kerk

Niet alle themata zijn aan bod gekomen in dit jaar. Cursisten mogen overigens onderwerpen voorstellen, die indien ze binnen de competentie van de docent ook behandelt zullen worden.

De scripts van deze lessen zijn hier toegankelijk voor degenen die over een toegangscode beschikken. Scripts