(2018-2019) Themata uit en rond het N.T.

Uit Parwiki

Dit jaar willen wij themata uit en rond het N.T. bespreken: de synoptische kwestie, synoptische vergelijking, de logia (eigen woorden) van Jezus, de ontstaanstijd van de boeken en brieven, de oud-testamentische achtergrond, de datering van de boeken van het N.T., het Rijk Gods, de eschatologie, de historische betrouwbaarheid van de apostelen en het N.T., de geloofwaardigheid van het getuigenis van de apostelen en evangelisten, enz. Daarnaast zullen wij ook een aantal teksten lezen.