Betekenis van de eerste H. Communie

Uit Parwiki

Jezusbrood2-tr.png
Na het Doopsel is het voor de eerste keer deelnemen aan de Eucharistie ofwel de Eerste Heilige Communie de volgende grote stap in het geloofsleven van het kind. In de regel vindt dit plaats rond het 7de jaar van een kind. Het is een heel bijzonder moment: voor het eerst mag een kind dan deelnemen aan de communie en het Lichaam van Christus ontvangen. Deze eerste deelname aan het sacrament van de eucharistie wordt Eerste Communie of Eerste Heilige Communie genoemd en wordt in het algemeen zeer feestelijk gevierd in de parochie waartoe een kind behoort.

De eerste Communie is één van de drie stappen in de inwijding of initiatie in het christelijke geloof.

  • De eerste stap is de doopsel met water, meestal in het eerste levensjaar van het kind. Door de doop wordt hij of zij opgenomen in de kerkgemeenschap.
  • De tweede stap is de Eerste H. Communie, de eerste keer dat het kind volledig mag deelnemen aan de 'Maaltijd van de Heer' of eucharistie en het Lichaam van Christus ontvangt (te communie gaat).
  • De derde stap is het H. Vormsel, wanneer het kind de bijzondere kracht van de H. Geest ontvangt en een "volwassen" lid van de Kerk wordt. Dit gebeurt meestal rond het 12de levensjaar.


De eerste H. Communie is niet het begin van een Christelijk leven. Het hoort ingebed te zijn in een Christelijk gezins- en gebedsleven, anders is het niet meer dan een feest zonder inhoud.

In onze streken is de viering van de eerste H. Communie vaak een eigen leven gaan leiden, los van een Christelijk leven. Voor ieder mens van goede wil is dit vaak een ergernis. In onze parochie worden de kinderen buitenschools voorbereid om kinderen en ouders duidelijk te maken dat de eerste H. Communie een sacrament is. Dat het iets is wat van de Kerk is, en niet zomaar een onderdeel van het schoolgebeuren. Je kind de eerste H. Communie laten doen, veronderstelt een keuze om als Christen te willen leven met alle consequenties die daar bijhoren.

Op deze belangrijke gebeurtenis dient een kind uiteraard goed te worden voorbereid. Zie communiecatechese.