Bankrelaties kerkbestuur

Uit Parwiki

parochie H. Augustinus (Elsloo)
parochie H. Jozef (Meers)

NL02 RABO 0104951206
(BIC:   RABONL2U)

NL58 RABO 0114107289
(BIC:   RABONL2U)

NL58 INGB 0001060253
(BIC:   INGBNL2A)
(Gelieve deze rekening te gebruiken voor de kerkbijdrage)

Bij giften die aftrekbaar zijn van de belasting dient u vanaf 1 jan. 2016 bij uw belastingaangifte de correcte tennaamstelling en het RSIN-nummer te vermelden (zie hieronder).

parochie H. Augustinus

RSIN: 2577987

parochie H. Jozef

RSIN: 2578049