Pastoraal team

Uit Parwiki

Onze parochies vormen samen één federatie en hebben één gezamenlijk kerkbestuur en pastoraal team.
De financiën en exploitaties van de parochies zijn gescheiden.

Pastoor: Dr. H.H.D. Achten, Bandkeramiek Straat 2, 6181 CL Elsloo, 046 4280550,
Diaken-assistent: Dhr. J.J. Sietzema, Jurgensstraat 85, 6181 HE Elsloo, 046 4378113,