Communie:Kosten eerste H. Communie

Uit Parwiki

De reële kosten voor het kerkbestuur van de eerste Communie liggen rond € 100,00 per kind. Daarvan is ca € 40,00 alleen al nodig voor USB, foto, werkboek. In het verleden hebben wij geen geld gevraagd voor de eerste communie maar een een beroep gedaan op de ouders om zelf een bijdrage te doen in de onkosten.
Helaas werkt dat niet en zijn wij verplicht om nu een symbolische bijdrage te vragen van hen die niet meedoen aan de kerkbijdrage. Het is immers niet fair om anderen te laten opdraaien voor jouw kosten. Overigens krijgen onze medewerkers geen enkele vergoeding voor hun tijd en inzet.

Parabel

Een dorp bestond duizend jaar en men besloot een groot feest te houden. Alle bewoners en oud-bewoners waren uitgenodigd. Ieder werd gevraagd om -als bijdrage in het feest- één fles wijn mee te brengen. Deze moest men bij aankomst in een groot wijnvat gieten, waaruit het hele dorp tijdens het feest vrij zou mogen drinken. Op de avond van het feest was heel het dorp aanwezig en de gasten goten allen hun fles in het gigantische wijnvat.
Het feest begon. Onder luid applaus en trompetgeschal sloeg de burgemeester het vat aan. Men bracht een toast uit, men dronk ... puur water!


P.S. Een slimmerik zal wellicht stellen geen USB-film en foto te hoeven om zo de prijs te drukken. Het maken van een degelijke reportage kost een bepaald bedrag en dat is niet afhankelijk van hoeveel USB's effectief worden afgenomen.

Indien u niet meedoet aan de kerkbijdrage dan kunt u het verschuldigde bedrag van € 60,00 per gezin overmaken:

  • Voor Elsloo: op rek. NL02 RABO 0104951206 van parochie H. Augustinus, Elsloo
graag m.v.v. Communie en de naam van de communicant(en)