Geestelijke communie

Uit Parwiki

Geestelijke Communie

Indien wij verhinderd zijn en wij de Heer niet kunnen ontvangen in de H. Eucharistie (bv. bij ziekte of tijdens de corona-pandemie) kunnen wij dat wel doen door een zogenaamde Geestelijke Communie. Normaliter is dit iets wat men in oorlogstijd of andere omstandigheden doet waarin men verhinderd is de Heer zelf in de Eucharistie te ontvangen.
Men neme hier de rust en de tijd voor. Men bidt bv. het kerkelijke ochtend- of avondgebed en dan het volgende gebed:

Gebed voor de Geestelijke Communie

Mijn Jezus,
ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen,
vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.
Amen.