Rozenkrans in onze parochie

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken
Mariabeeld dat voor de Rozenkrans op maandagmiddag in de parochiezaal wordt opgesteld

De betekenis van het rozenkransgebed

Het rozenkransgebed is een manier om de geheimen van Gods menswording te overwegen.

  • De rozenkrans doet ons stilstaan bij twintig geheimen of sleutelmomenten van onze verlossing.
  • Dit gebed helpt ons om te mediteren over het bezoek van de engel aan Maria, over de geboorte, het lijden, dood, verrijzenis, hemelvaart van de Heer, ... kortom over de belangrijkste gebeurtenissen van de menswording van de Heer.
  • Door dit eenvoudige gebed kunnen wij ons onze eigen kleinheid realiseren tegenover Gods majesteit die zich in Christus tot ons neergebogen heeft.
  • Niet God verandert door dit gebed maar wij. Als we er voor openstaan zal onze band met de Heer groeien, zullen wij innerlijk betere Christenen worden en op deze manier meewerken met de Geest die het aanschijn der aarde wil vernieuwen.

Gebedsgroep op maandagmiddag

In 1991 hebben enkele parochianen het initiatief genomen om elke week gezamenlijk de rozenkrans te bidden. Aanvankelijk deed men dit in de St. Augustinuskerk op donderdagmiddag om 14.00 uur. Vanaf 1996 gebeurde dit, omwille van de betere bereikbaarheid, de betere faciliteiten en mogelijke nevenactiviteiten, in de parochiezaal. In mei 2016 is deze bijeenkomst verplaatst naar dinsdagmiddag om 14.00 uur, vanwege het invoeren van een H. Mis op donderdagmiddag in Aelserhof.
Op 23 november 2021 is het verplaatst naar maandagmiddag om 14.00 uur omwille van noodgedwongen verandering in de repetitietijd van een het St. Augustinuskoor.
Iedereen is van harte welkom om zich hierbij aan te sluiten.
Meestal is er na het bidden gelegenheid om een kopje koffie te drinken.

In mei en oktober

In mei (Mariamaand) en oktober (rozenkransmaand) wordt de rozenkrans ook gebeden 20 minuten vóór de H. Missen van dinsdag, woensdag en vrijdag.

Persoonlijke instellingen