Speciaal:Misbestel

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Misintenties bestellen

Van oudsher bidt de Kerk in elke Eucharistieviering voor de overleden gelovigen.
Vandaar de traditie om een misintentie te vragen voor een overledene. De naam van onze dierbare wordt dan genoemd bij de voorbede, waarbij we bidden voor zijn/haar zielenrust.
Daarnaast kunnen ook (anonieme) misintenties worden gevraagd bv. "uit dankbaarheid", "voor het welslagen van een operatie", "bijzondere intentie", enz.


De intentie wordt genoemd tijdens de voorbede in de Eucharistieviering en gepubliceerd in ons parochieblad: De Wegwijzer en op deze website.


Kosten/stipendium:
door de week:€ 12,50
weekend/feestdagen:€ 27,50
U kunt het bedrag overmaken op:
Elsloo: NL02 RABO 0104951206
Meers: NL58 RABO 0114107289

Kies eerst in welke parochie u de intentie(s) wil bestellen.
Weergaven
Persoonlijke instellingen