Parochieblad

Uit Parwiki


De Wegwijzer

Onze parochiemededelingen staan in gedrukte vorm op de achterkant van het lokale reclameblad: De Wegwijzer. Dit huis-aan-huis-blad wordt gedrukt en verspreid door Drukkerij Econoom BV.

De Wegwijzer verschijnt (in principe) elke twee weken en wordt op woensdag en donderdag verspreid. Gelijktijdig hiermee worden op woensdag het overzicht van de misintenties en de inhoud van het parochieblad op deze website geupdated.

Gezien de opzet van ons parochieblad worden op de achterpagina (ons deel) alleen parochie-mededelingen opgenomen en geen reclame of mededelingen voor of door derden.

Een aantal artikelen uit het verleden zijn te vinden in ons archief.