St. Augustinuskoor

Uit Parwiki

Doelstelling

Het St. Augustinuskoor is een gemengd koor. Het heeft tot doel: het opluisteren van uitvaarten en huwelijken. Enkele keren per jaar verzorgen zij ook de H. Mis op zon- of feestdag.
Het koor werd op 19 september 1968 opgericht als het "Dameskoor".
Op 1 januari 2008 is het een gemengd koor geworden met de naam St. Augustinuskoor.
Na de corona-perikelen is het koor weer van start gegaan in januari 2022, voorlopig is het de facto enkel een dameskoor.
Nieuwe leden, incl. heren, zijn welkom.

Repetitie

De repetitie is dinsdagmiddag van 13:30 - 14:30 uur in de Parochiezaal.

Zangmomenten (buiten de uitvaarten)

Actueel

Contact

Mevr. F. van der Veen-Stassen, 046-4377476,