Missen:Hoofdpagina

Uit Parwiki
U heeft hier geen toegang
U heeft hier geen toegang
U heeft hier geen toegang
U heeft hier geen toegang


Misintenties

MisbestelformulierHandleiding

Intenties kunnen enkel bewerkt worden indien zij nog niet naar het parochieblad de Wegwijzer gestuurd zijn.

Bij de misintenties gelden de volgende afspraken:

 • breng enkel kale tekst in. De attributen schuin, vet, onderlijn, superscript, enz. worden automatisch aangebracht bij de verwerking.
 • bij het opslaan worden automatisch een aantal tekstcorrecties uitgevoerd, bv. omzet naar ons eigen systeem: ouders -> oud.; v.w. -> vw.; kinderen -> kdn., enz.
 • offergangdiensten, zeswekendiensten, electronisch bestelde missen en stichtingen worden automatisch ingebracht.
 • je kan alle diensten handmatig verplaatsen, toevoegen, verwijderen, enz.
 • wat tussen haakjes staat wordt in de H. Mis niet voorgelezen, is enkel voor het parochieblad.
 • sla regelmatig op, want in principe kan nog een ander bezig zijn, daarom verloopt na een aantal minuten een zogenaamde sessie. Als dat gebeurt word je naar een andere pagina geleid. Dit is om de bestaande gegevens te beschermen.
 • om gegevensverlies (en hacks) te voorkomen kan je niet meer dan twee vakken tegelijk leegmaken.
 • bij "opslaan" krijgt het tekstvak rechts van de gebruikte toets de focus, behalve bij een foutmelding.


Te gebruiken afkortingen:
 • , (komma gevolgd door spatie) om de intenties te scheiden
 • (off.), (old.) of (verj.) na de intentie en tussen haakjes = resp. offergangdienst, OLV-dienst, verjaardag
 • 6wd. of jrd. vóór de intentie. (kleine letters) = zeswekendienst, jaardienst
 • jaardienst: plaats eventueel getal direct vóór jrd.: dus jrd., 1jrd., 10jrd. geen haakjes, geen spaties!
 • fam. = familie; oud. = ouders; vw. = vanwege; kdn. = kinderen

Markeringen in de intenties

 • (( )) tekst tussen dubbele ronde haakjes komt niet in de Wegwijzer. Het zijn opmerkingen voor intern gebruik, bv. om een verplaatste intentie te markeren.
 • D en P identificeren stichtingen, (resp. Diocesaan (bisdom) en Parochiëel), bv. ((D 123)). Als je deze intentie verplaatst, zorg dat de markering ((D 123)) meegaat (zet niets anders tussen deze haakjes). Het systeem controleert op deze manier of een stichting effectief gelezen is.
 • E markeert een via het bestelformulier bestelde intentie. Deze komen "ongecensureerd" binnen en mag je opschonen naar ons eigen systeem. Als een ontoelaatbare tekst binnenkomt wordt deze bij de controle voor het aanmaken van een nieuw parochieblad verwijderd. Je kan zo een tekst markeren door bv. XXX ervoor te zetten.

Verder

Een lege intentie wordt bij het aanmaken van het parochieblad automatisch aangevuld, maar komt vervolgens niet in de misintentielijst (jaaroverzicht) zelf.

Corona-archief

 • Alles hieronder is niet meer van toepassing vanaf begin 2022.
 • Een intentie die niet gelezen is staat in rode vakken met witte letters en zijn gemarkeerd: Deze dienst komt niet in het parochieblad!. Je kan deze bewerken, verplaatsen, enz.
 • Een stichting die onder de niet-gepubliceerde missen staat wordt automatisch met een jaar verlengd, behalve als je deze intentie verplaatst binnen hetzelfde jaar. Bewaar bij een verplaatsing de toevoeging ((D xx)) of ((P xx))! Je kan de stand van zaken zien in de overzichten van de stichtingen (tab hierboven).
 • Enkel de sysop/webmaster kan een viering als niet-publicabel, niet-gepubliceerd of niet-gelezen markeren.