Elsloo, financieel jaaroverzicht

Uit Parwiki

Staat van baten en lasten over de boekjaren over de boekjaren 2021 en 2022 (in euro's)

BATEN 2021 2022 LASTEN 2021 2022
BIJDRAGEN VAN PAROCHIANEN PERSOONSKOSTEN
kerkbijdrage 38.971,53 34.210,68 salarissen, sociale lasten, vergoedingen, verzekeringen

van geestelijke, organisten, huishoudelijke hulp, enz.

36.729,57 38.054,43
collectes voor eigen kerk 13.162,90 16.515,37 KOSTEN ONROEREND GOED
collectes voor derden 0,00 0,00 onderhoud gebouwen, energie, belastingen,

verzekeringen, voorzieningen, afschrijvingen enz.

69.513,47 45.626,82
stipendia voor H.H. Missen 6.623,00 7.747,50 KOSTEN EREDIENST
huwelijken 0,00 950,00 altaarbenodigdheden 704,69 1.137,74
uitvaartdiensten 7.075,70 5.362,50 offerkaarsen 1.996,50 6.316,20
offerblokken, kaarsen etc 13.013,97 13.099,96 overige kosten eredienst 77,25 61,40
giften 2.078,24 2.850,00 koren, misdienaars 150,00 86,90
OPBRENGST UIT BEZITTINGEN EN BELEGGINGEN KOSTEN PASTORAAL
huren 19.580,64 18.848,92 mededelingen (Wegwijzer) en devotionalia 6.086,42 5.861,00
pachten van landerijen 3.963,30 4.053,10 VERPLICHTE EN VRIJWILLIGE BIJDRAGEN
renten (obligaties, diverse rekeningen) 2.529,57 5.037,31 bisdom, dekenaat 16.636,00 14.894,90
exploitatie kerkhof 33.265,00 13.130,00 BEHEERSKOSTEN
FUNCTIONELE INKOMSTEN kosten huishouding pastoor 3.885,96 3.885,96
subsidies 0,00 0,00 bestuur- en representatiekosten 343,70 1.689,63
INCIDENTELE BATEN porto, telefoon 1.958,03 2.011,16
diversen 1.043,29 287,48 diversen (drukwerk, kosten kerkbijdrage enz.) 540,63 773,30
administratiekosten 1.189,61 478,21
TEKORT 0,00 0,00 SALDO 1.495,31 1.215,17
TOTAAL 141.307,14 122.092,82 TOTAAL 141.307,14 122.092,82