Elsloo, financieel jaaroverzicht

Uit Parwiki

Staat van baten en lasten over de boekjaren over de boekjaren 2022 en 2023 (in euro's)

BATEN 2022 2023 LASTEN 2022 2023
BIJDRAGEN VAN PAROCHIANEN PERSOONSKOSTEN
kerkbijdrage 34.210,68 33.630,46 salarissen, sociale lasten, vergoedingen, verzekeringen

van geestelijke, organisten, huishoudelijke hulp, enz.

38.054,43 42.585,96
collectes voor eigen kerk 16.515,37 18.475,23 KOSTEN ONROEREND GOED
collectes voor derden 0,00 629,10 onderhoud gebouwen, energie, belastingen,

verzekeringen, voorzieningen, afschrijvingen enz.

45.626,82 58.145,85
stipendia voor H.H. Missen 7.747,50 9.976,84 KOSTEN EREDIENST
huwelijken 950,00 475,00 altaarbenodigdheden 1.137,74 1.202,42
uitvaartdiensten 5.362,50 6.864,76 offerkaarsen 6.316,20 2.371,60
offerblokken, kaarsen etc 13.099,96 8.415,57 overige kosten eredienst 61,40 28,95
giften 2.850,00 3.245,00 koren, misdienaars 86,90 -317,57
OPBRENGST UIT BEZITTINGEN EN BELEGGINGEN KOSTEN PASTORAAL
huren 18.848,92 19.697,32 mededelingen (Wegwijzer) en devotionalia 5.861,00 6.353,25
pachten van landerijen 4.053,10 4.398,12 VERPLICHTE EN VRIJWILLIGE BIJDRAGEN
renten (obligaties, diverse rekeningen) 5.037,31 8.693,16 bisdom, dekenaat 14.894,90 15.523,10
exploitatie kerkhof 13.130,00 19.685,00 BEHEERSKOSTEN
FUNCTIONELE INKOMSTEN kosten huishouding pastoor 3.885,96 4.430,04
subsidies 0,00 0,00 bestuur- en representatiekosten 1.689,63 83,94
INCIDENTELE BATEN porto, telefoon 2.011,16 1.704,93
diversen 287,48 381,67 diversen (drukwerk, kosten kerkbijdrage enz.) 773,30 691,20
administratiekosten 478,21 233,48
TEKORT 0,00 0,00 SALDO 1.215,17 1.530,08
TOTAAL 122.092,82 134.567,23 TOTAAL 122.092,82 134.567,23