Meers, actie kerkbijdrage

Uit Parwiki
Hoofd9transp.png


Parochie St. Jozef
Actie kerkbijdrage 2024

Meers, december 2023

Beste parochianen,
Vorig jaar verwezen wij naar 2022 als "een jaar jaar met oorlog, covid-19, hoge energieprijzen, enz." Terugkijkend op 2023 kunnen wij helaas niet zeggen dat het beter gegaan is.
Ondanks dat willen wij er ons toch aan wagen om de financiële zaken van onze parochie onder uw aandacht te brengen.
Alle echt waardevolle dingen in het leven: je gezin, je studie, je vorming, je geestelijke ontwikkeling kosten tijd en moeite.
Men kan ervoor kiezen om Gods water over Gods Akker te laten lopen of om zo weinig mogelijk te doen in dit leven. Wil je echter groeien in je band met God en met Christus dan vereist dat een zekere inspanning, gebed, trouw, vorming, aandacht voor je naaste ... .
Onze parochie probeert de opdracht van de Heer om Zijn boodschap uit te dragen en te vieren in praktijk te brengen, ook dit kost moeite. Immers in de reële wereld moet iedere parochie zelf de middelen zien te verwerven om in haar eigen onderhoud te kunnen voorzien.

Wij proberen in nauwe samenwerking met onze zusterparochie in Elsloo - met wie we op 1 januari fuseren - zo efficiënt mogelijk om te gaan met de personele en financiële middelen.
U hebt allemaal met eigen ogen kunnen zien dat het ons dit jaar gelukt is om de St. Jozefkerk ook aan de buitenkant een behoorlijke opknapbeurt te geven. Het verfwerk springt daarbij natuurlijk het meest in het oog. We hebben -met vrijwilligers- ook het lei-, zink-, lood- en houtwerk grondig aangepakt.
De grootste kosten daarbij was de grote hoogwerker, de enige waarmee wij tussen pastorie en kerk de goten, dakkapel en nok konden bereiken.
De kosten hiervoor hebben wel gezorgd dat de bodem van de schatkist in zicht is. Gelukkig hebben diverse mensen (niet alleen uit de parochie) een deel van de kosten op hun rekening genomen. Wij rekenen ook op u om de parochie en de kerk in stand te houden.

Wij hebben absoluut de intentie om de parochiekerk in Meers open te houden, zoals u ook aan het gebouw kunt zien, en vragen daarom ook uw steun. De enige bron van inkomsten die wij hebben zijn uw gaven.


Pastoor H. Achten, diaken J. Sietzema en het Kerkbestuur wensen U Gods rijkste zegen voor 2024!

Hoe kan ik bijdragen?
  • ik kan dit bedrag overmaken op bankrekening NL58 RABO 0114107289 van Parochie H. Jozef te Meers m.v.v. Kerkbijdrage 2024 en uw naam en adres en het betalingskenmerk vermeld bij de adressering op de achterkant.
  • ik kan mijn bankinstelling machtigen om periodiek, bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal, een vast bedrag over te schrijven op bovenstaande rekening met vermelding: Kerkbijdrage.
  • ik kan een periodieke gift doen. Deze is volledig aftrekbaar van de belastingen. Zie onze website: home en dan Kerkbestuur fiscaal.

U weet toch dat wanneer u gedurende vier jaar meedoet voor minimaal € 125,00 per jaar er geen kosten in rekening worden gebracht voor huwelijk en begrafenis.
Giften aan parochie H. Jozef zijn fiscaal aftrek-baar. Ons RSIN/Fiscaal nummer is: 2578049.
Enkel wanneer u deelneemt aan de Kerkbijdrage worden persoonsgegevens (naam, adres, banknr., betaalwijze, bedrag) vastgelegd. Deze gegevens zijn beschikbaar voor de penningmeester van de parochie, de administrator van de Kerkbijdrage en de pastoor. De gegevens worden niet gedeeld met derden.
Doeleinde van verwerking en opslag: innen van Kerkbijdrage en het bijhouden van de rechten die eruit volgen.
Opslag: Op een beveiligde server.
Onze omschrijving/kenmerk is enkel een manier om een betaling aan een adres te kunnen linken.
Omdat wij U graag op de hoogte houden van de financiële situatie van onze parochie, geven wij een overzicht van de laatste twee boekjaren.