Meers, actie kerkbijdrage

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Hoofd9transp.png

Parochie St. Jozef

Actie kerkbijdrage 2022
Meers, december 2021

Beste parochianen,
Elke parochie moet zijn eigen financiën opbrengen. Een parochie en haar kerk kunnen enkel bestaan dankzij de inzet, financieel en anderszins, van de parochianen. Zonder uw financiële steun kunnen wij de noodzakelijke voorzieningen van niet in stand houden. Zonder de vrijwillige inzet van velen zijn de kosten onbeheersbaar en is ook het vieren en verkondigen van ons geloof onmogelijk.
Toen de verkondiging van Jezus vastliep op het ongeloof en de desinteresse van zijn tijdgenoten, vroeg Hij Zijn apostelen ronduit: "Wilt ook gij soms weggaan?", waarop Petrus antwoordde: "Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven." (Joh. 6,67-69)
Als deze boodschap ons hart raakt, dan krijgt ons leven, dat van onze dierbaren, ja van alle medemensen een andere, diepere betekenis:

Wij zijn kinderen van God en ons leven speelt zich af voor Zijn aanschijn.
Deze boodschap moet wel verkondigd en beleefd worden en dat is de opdracht van een parochie.
Wij zijn dan ook dankbaar voor de medewerking van vele vrijwilligers en vrijwilligsters.
Onze parochie probeert in samenwerking met de zusterparochie van Elsloo zo efficiënt mogelijk om te gaan met de financiële middelen.

Wij zien de financiën in Meers behoorlijk teruglopen. Zodanig zelfs dat de parochie moet interen op de al kleine reserves. De toestand kan als zorgwekkend omschreven worden. Ook al heeft het bisdom de intentie om kleine dorpskerken open te houden, dan veronderstelt dat wel dat zo een kerkgebouw/parochie financieel leefbaar moet zijn. Als alle katholieke gezinnen van Meers meedoen aan de kerkbijdrage is dat geen enkel probleem. Mogen wij u vragen om mee te doen? U wil toch niet dat het kerkgebouw van Meers, gebouwd met het geld en inzet van zovelen verloren gaat. Als parochie doen wij in elk geval wat we kunnen.


Omdat wij geen ledenadministratie in onze parochie hebben versturen wij deze folder naar alle woonadressen van Meers. Indien u niet geïnteresseerd bent, gelieve deze folder gewoon als reclame te beschouwen. Wij hebben overigens ook geen niet-leden administratie.


Pastoor H. Achten, diaken J. Sietzema en het kerkbestuur wensen U Gods rijkste zegen voor 2022 en een spoedig einde aan de covid-19 perikelen!

Hoe kan ik bijdragen?
  • ik kan dit bedrag overmaken op bankrekening NL58 RABO 0114107289 Parochie H. Jozef te Meers met vermelding: Kerkbijdrage 2022 en de vermelding van uw naam en adres of het betalingskenmerk vermeld bij de adressering (op de achterkant).
  • ik kan mijn bankinstelling machtigen om periodiek, bijvoorbeeld maandelijks of per kwartaal, een vast bedrag over te schrijven op bovenstaande rekening met vermelding: Kerkbijdrage.
  • ik kan een periodieke gift doen. Deze is volledig aftrekbaar van de belastingen. Zie Kerkbijdrage fiscaal.

U weet toch dat wanneer u gedurende vier jaar meedoet voor minimaal € 120,00 per jaar er geen kosten in rekening worden gebracht voor huwelijk en begrafenis.
Giften aan parochie St. Jozef, zijn fiscaal aftrekbaar, ons RSIN/Fiscaal nummer is: 2578049.
Tot slot willen wij allen die meewerken van harte danken voor hun inzet en/of financiële steun!

Privacyverklaring:
Wanneer u deelneemt aan de Kerkbijdrage worden uw persoonsgegevens (naam, adres, banknummer, betaalwijze, bedrag) vastgelegd.
Deze gegevens zijn beschikbaar voor de penningmeester van de parochie, de administrator van de Kerkbijdrage en de pastoor.
De gegevens worden niet gedeeld met of verkocht aan derden
Doeleinde van de verwerking en opslag: Het innen van Kerkbijdrage en het bijhouden van het recht op gratis huwelijks- en uitvaartdiensten.
Opslag: Op een beveiligde server.
Ons betaalkenmerk is een manier om een betaling aan een adres te kunnen linken.

Omdat wij U graag op de hoogte houden van de financiële situatie van onze parochie, geven wij een overzicht van de laatste twee boekjaren.

Persoonlijke instellingen