Klokken Mariakerk

Uit Parwiki

1 Een korte geschiedenis

Bij de bouw van de kerk werd er één klokje geplaatst (Ave Maria), dat kon luiden (= zwaaien of slingeren). In 1989 werd na een actie b.g.v. de dertigste verjaardag van de kerk een tweede grotere klok toegevoegd. Vanaf dat moment kunnen de klokjes niet meer luiden, maar hangen ze stationair en worden ze gehamerd (geslagen). De vlieringtoren is niet ontworpen om de krachten van twee zwaaiende klokken op te vangen.
Het hoogste punt van deze toren en dus van de kerk is 27,50 meter (zonder bliksemafleider).

Mariakerk, klokken, na het ophangen in de nieuwe toren in 2004. Links Maria, rechts Elisabeth
Klokken Mariakerk (opschriften)
Kleine klok
Ave Maria
ø 49,5 cm
Grote klok
Elisabeth
ø 58 cm
A.D. 1959

AVE MARIA

PETIT ET FRITSEN ME FUDERUNT
2858

ME FUDIT EIJSBOUTS ASTENSIS

eLIsabeth
LUX
CarItatIs

In annIVersarIo trIgesIMo eCCLesIae VoVere Donatores

Vertaling Vertaling
In het jaar 1959

Wees gegroet Maria

Petit en Fritsen hebben mij gegoten
2858[1]

Eijsbouts uit Asten heeft mij gegoten

Elisabeth
licht (=voorbeeld)
van naastenliefde
De schenkers hebben (mij, de klok) opgedragen (aan de eredienst van God) bij gelegenheid van de dertigste verjaardag van de kerk

De groene tekst is een chronogram of jaartalvers
met Romeinse cijfers:[2]
M + D + CCC + LLL + X + VVVV+ IIIIIIIII = 1989
(U en V zijn zelfde letter)

2 Voetnoot

  1. Dit is het opusnummer van de firma Petit en Frissen.
  2. De tekst van het chronogram is van de hand van emeritus pastoor Jos Linssen (Echt). Wij vinden hem in een brief van 22 mei 1989 in het parochie-archief. De vertaling is die van Linssen zelf.