Beeldmateriaal

Uit Parwiki

1 Filmverslagen van werken door onze vrijwilligers

2 Recent beeldmateriaal van derden gelieerd aan onze parochie

3 Fotoverzamelingen / -reportages

4 Fotoseries

5 Copyright van het beeldmateriaal op deze website

Vrijwel alle beeldmateriaal (uiteraard exclusief de externe links) is uit eigen productie of ons vrijwillig ter beschikking gesteld.
De afgebeelde kerken, heiligenbeelden, kunstwerken, enz. zijn vrijwel allemaal in het bezit of beheer van onze parochie.
De tekeningen gebruikt in de catecheselessen rond de eerste H. Communie zijn een eigen productie.