Paramenten Mariakerk

Uit Parwiki

1 Paramenten

Wij beperken ons hier tot de oude en waardevolle paramenten of misgewaden van onze parochie. Omwille van de opslagmogelijkheden worden de oude paramenten van Elsloo allemaal in de Mariakerk bewaard.
De gegevens van diverse gewaden hieronder zullen nog aangevuld worden. Hiervoor is nog nader onderzoek van ons archief, enz. nodig.

1.1 Paramenten in opslag

1.1.1 Kazuifels en dalmatieken

Onze parochie bezit een aantal (zeer) oude kazuifels die omwille van hun ouderdom en fragiliteit niet meer gebruikt (kunnen) worden. Hier volgen enkel de foto's van de achterkant van de kazuifels of koorkappen. Van vrijwel alle kazuifels bezitten wij ook de bijhorende set: manipel, stola en palla. Dit kazuifelmodel werd naar de vorm van de voorkant (zie hieronder bij het gouden kazuifel) een "vioolkist" genoemd.
Een zogenaamd driestel is de liturgische kleding die in de oude liturgie (tot ca. 1962) werd gebruikt. Een driestel bevat een kazuifel voor de priester en twee dalmatieken (herkenbaar aan de mouwen) voor de diaken en de subdiaken. Omdat de versiering van de drie gewaden identiek is tonen wij enkel het kazuifel.
In de huidige liturgie draagt enkel de priester een kazuifel en de diaken een dalmatiek.

Elsloo paramenten 01.JPG
Elsloo paramenten 02.JPG
Elsloo paramenten 03.JPG
Rood zijden kazuifel, onderdeel van een driestel. Vernieuwd me gebloemde oplegsels. Tweede helft 18de eeuw. Wit kazuifel, onderdeel van een driestel. 19de eeuw? Zilveren kazuifel. Zeer fragiel. 17de eeuw?
Elsloo paramenten 04.JPG
Elsloo paramenten 05.JPG
Elsloo paramenten 08.JPG
Wit kazuifel, onderdeel van een driestel. Tweede helft 17de eeuw, in zijden stof met gouddraad, bestikt met blauwe en gele bloemen, de oplegsels in zilverbrokaat. Wit kazuifel. Groen kazuifel 17de eeuw.

1.1.2 Schoudervelum

Schoudervelum.

Schoudervelum met IHS, van damast met gouddraad (lees: goudkleurige draad) is 19de eeuws. Het was vanaf 12-12-1946 tot 26-03-2019 ondergebracht in het Bonnefantenmuseum. De reden waarom dit velum daar werd opgeslagen is ons onbekend. De toestand was in 1946 al te fragiel om het nog te gebruiken. (43x267cm)

1.2 Oude paramenten

De paramenten die hier getoond worden zijn weliswaar ouder, maar worden bij gelegenheid gebruikt. De gouden (lees: met goudkleurige draad versierde) koorkap bv. kan gebruikt worden bij de Sacramentsprocessie.

Koorkap, gouddraad. Hoort bij driestel hieronder. Midden 20ste eeuw?
Achterkant van de koorkap, pelikaan met jongen.
Velum
Dalmatiek of tunica, een van de twee behorende bij het gouden driestel.
Kazuifel, achterkant.
Kazuifel, voorkant. Hier te zien waarom men dit model "vioolkist" noemt.
Rode koorkap.
Rode dalmatiek.

1.3 Moderne kazuifels, eigen ontwerp

Deze zijden kazuifels, in de vier liturgische kleuren, zijn voor onze drie kerken gemaakt in 1996.
Het ontwerp is van de toenmalige kapelaan R. Pisters.
Elsloo paramenten 11.JPG
Elsloo paramenten 12.JPG
Elsloo paramenten 13.JPG
Elsloo paramenten 14.JPG

1.4 Overige

Koormantel.

Koormantel gekregen Witven, Someren, jan. 2021.