Inventaris Mariakerk

Uit Parwiki

1 Beeldenreeksen

1.1 Beeldenreeks Frans Timmermans

Oorsprong
In 1993 zijn tien beelden, gemaakt door de Limburgse beeldhouwer Frans Timmermans (1921-2005), geplaatst tegen de pilaren van de Mariakerk. De sokkels zijn ontworpen door Jan Peters. De beelden waren ontworpen voor de kapel van het oude ziekenhuis Sint Annadal in Maastricht, waar zij stonden tot de sluiting van het ziekenhuis in 1991. De beelden zijn korte tijd in opslag geweest bij de ontmanteling van deze kapel. Dank zij de zorgen van Dré Franssen, toenmalige rector van het ziekenhuis, hebben wij deze beelden kunnen verwerven. De beelden zijn 120 cm hoog en gemaakt van chamotte-klei. Zij dateren uit 1958, het bouwjaar van de Mariakerk.
In 1994 is Frans Timmermans zijn beelden komen bekijken. Hij was zeer ingenomen met de plaats die zij in Elsloo gekregen hadden. De plaats tegen de pilaren komt nl. overeen met de plaatsing tegen de pilasters in de kapel in Maastricht. Hij vond ze hier zelfs beter staan dan in Maastricht.

Waarom precies deze heiligen?
Omdat de beelden oorspronkelijk gemaakt zijn in opdracht van de Zusters onder de bogen uit Maastricht voor hun ziekenhuiskapel (met het formaat van een middelgrote kerk) is het niet verwonderlijk dat de heiligenbeelden gekozen zijn vanwege hun band met het ziekenhuis en de congregatie van deze zusters.
Uiteraard is er de H. Anna, afgebeeld als St. Anna-ten-Drieën (samen met haar dochter Maria en kleinzoon Jezus) de patrones van Sint Annadal. ('s Werelds beroemdste Anna-ten-Drieën-beeld staat overigens in onze St. Augustinuskerk.) Naast deze kan St. Jozef niet ontbreken.
Uiteraard zijn er de HH. Cosmas en Damianus, broers en martelaren, patroons van artsen en apothekersen de H. Elisabeth van Thüringen, patrones van de verpleegsters. De H. Rochus wordt aangeroepen tegen besmettelijke ziekten. St. Franciscus van Assisië is de patroonheilige van de maker (Frans) en de H. Catharina van Siëna was kennelijk die van de vrouw van de toenmalige ziekenhuisdirecteur, als wij ons het gesprek met Frans Timmermans goed herinneren. De H. Carolus Borromeüs is de patroonheilige van de Zusters onder de bogen (voluit: Liefdezusters van de heilige Carolus Borromeüs) die het ziekenhuis met kapel lieten bouwen in 1950 en die het jarenlang geleid hebben. De Heer zelf wordt vertegenwoordigd in het beeld van Hem als Goede Herder.

Jezus als Goede Herder

1.2 Beeldenreeks Wim van Hoorn

In maart 2005 hebben wij twee grote beelden 2,5 m samen met hun sokkels op de kop weten te tikken. Het zijn zandstenen beelden van Jozef en Maria die de Drievuldigheidskerk te Schaesbergerveld (Heerlen) sierden. De twee beelden van rond 1958 (volgens onze informatie) van de hand van de Amsterdamse kunstenaar Wim van Hoorn zijn even oud als de Mariakerk en stonden in de eerder genoemde kerk, op een gelijkaardige plaats naast de abscis.

De afbeelding in reliëf op de mantel van het Mariabeeld stelt de boodschap van de engel aan Maria voor.

Maria (1958?)

2 Losse beelden

2.1 Beeld in de Mariakapel

Maria van Altijddurende Bijstand
Eind mei 1996 hebben wij van de katholiek-Oekraïense kerk uit Genk (B) het beeld van Maria-altijddurende-bijstand gekregen. De katholiek-Oekraïense kerk behoort tot dezelfde Kerk als wij, alleen vieren zij de liturgie in het Oekraïens (lijkt veel op Russisch-orthodox). Wij noemen dit de Oekraïens-katholieke ritus. Omdat er in hun kerken enkel iconen hangen, hebben ze ons dit beeld geschonken. Het is een driedimensioneel beeld van de alombekende icoon van Maria-altijddurende-bijstand. De herkomst van dit beeld hebben wij niet kunnen achterhalen. (160 cm)

2.2 Beelden in de hall

Maria van Altijddurende Bijstand
Maria van Altijddurende Bijstand, op draagbaar, klaar voor processie (juni 2012)
Maria van de Wonderdadige Medaille
Icoon van Maria van Altijddurende Bijstand. Op de achterkant zitten nog de zegels van het echtheidscertificaat. (icoon zelf 40,5x52,5 cm) Deze icoon wordt bij de jaarlijkse sacramentsprocessie meegedragen. Het echtheidscertificaat en verlenging van aflaat, gericht aan pastoor Thissen hieronder. Thissen bracht deze als aandenken mee van een reis naar Rome. De inhuldiging van de icoon was op 18 mei 1913.
Certificaat papier 41,5x27,2 gedat. 15 ? 1913
Houten beeld van Maria van de Wonderdadige Medaille. Geschenk van fam. Spronken-Wanten. (120 cm)

2.3 Beelden onder het oksaal

Gipsen beeld 120 cm Gipsen beeld 120 cm

3 Sacristie

Sacristiekruis
Sacristie
Dit kruis (133x98cm) is een copie van het kruis van Bemelen. Het was eigendom van pastoor Bertin (pastoor van 1949-1966), de bouwpastoor van de Mariakerk. Hij heeft het kruisbeeld geschonken aan Lei en Nellie Spronken-Wanten. Deze hebben het op hun beurt in 1993 aan de parochie geschonken. Het hangt in de sacristie van de Mariakerk. Zicht in sacristie, credenstafel en kazuifelkast gekregen van de Zusters van Clara Fey uit het weeshuis "De Steenen Trappen" in Roermond in 1993, bij hun vertrek aldaar.
Buste Maria Sterre der Zee (50 cm)
Buste Maria Sterre der Zee (inscriptie op rug)

BUSTE STERRE DER ZEE
BASILIEK VAN O L VROUW
ALLEEN REPRODUCTIERECHT
GERARD HACK-RUTTEN
MAASTRICHT
№ 3
Ons is verteld dat er in totaal vijf bustes gemaakt zouden zijn.

Buste Maria Sterre der Zee. Op 18 januari 2020 gekregen van de Zusters Franciscanessen uit Valkenburg. De buste staat in de sacristie.

4 Glas-in-lood ramen

Glas-in-lood Mariakerk

5 Kruisweg

Eerste statie (met kruisje erboven)

Eerste statie
Tweede statie
Derde statie
Vierde statie
Vijfde statie
Zesdee statie
Zevende statie
Achtste statie
Negende statie
Tiende statie
Elfde statie
Twaalfde statie
Dertiende statie
Veertiende statie

Deze kruisweg is in ons bezit vanaf 1993 en komt uit franstalig België. Hier afgebeeld zonder kruisje. (99x69 cm)
Uitleg van de kruisweg

6 Biechtstoelen

Biechtstoel, oost. In medaillon: wenende Petrus
Biechtstoel, west. In medaillon: H. Johannes, Nepomucenus
alt text
Biechtstoel, 1958 2x
Medaillon: wenende/rouwende apostel Petrus

Biechtstoel gedateerd 1840-1850

Biechtstoel zou volgens de geleerden gesigneerd zijn (wij kunnen het niet vinden): J.R. RAMAKERS EN ZO / BEELDH. / GELEEN 1928

In september 1998 hebben we deze twee mooie biechtstoelen gekregen (gratis). Zij stonden voorheen in de Awwe Stiene Kerk (St. Jozefkerk) aan de Kesselkade in Maastricht. Het hoofdaltaar van deze kerk staat sedert de zomer van 1998 in de St. Augustinuskerk.

Het medaillon op de linker biechtstoel stelt een wenende Petrus voor (hij heeft spijt omdat hij de Heer verloochend heeft) en het medaillon op de rechter biechtstoel de H. Johannes Nepomucenus (1350-1393), patroon van de biechtvaders. Hij stierf als martelaar in Praag, omdat hij zijn biechtgeheim niet wilde schenden.
Achter in de kerk staan twee biechtstoelen uit 1958.

7 Iconen

Onze parochie bezit sinds begin 1995 een collectie originele iconen, gekregen van de katholiek Oekraiense kerk uit Genk (B).
Enkele daarvan plaatsen wij bij het overeenkomstige feest op een speciale voet voor de altaartafel in de Mariakerk.
De afmetingen zijn 86x66cm.

Geboorte van de Heer
Opdracht in de tempel (v.1)
Opdracht in de tempel (v.2)
Doop van de Heer
Opwekking van Lazarus
Intocht in Jeruzalem
Koningen David en Salomo
Adam en Abraham
Mozes en Aaron
Johannes de Doper
De profeet Elia
Jeremia en Jesaja


8 Priesterkoor

Tabernakel (55 x 63 cm)
Godslamp (iroko 40cm)
Ambo eigen productie (beuk 129 cm)
Ambo met uitgeklapt (kinder)trapje
Altaar
Pupiter met evangeliarium (iroko 149 cm)
Kruis in abscis
Credens (Lei Jennissen, 1995), (eik 100cm), klaar voor de Eucharistie
Sedilia
Sedilia bij zijaltaar, gekregen van Zrs. Franciscanessen uit Valkenburg, februari 2016 h. 83,5 cm. kleine (4x), 53 cm
Bidstoel (eik 96cm) (in opslag)

9 Dagkapel (zijbeuk)

Zij-altaar (25 april 2020)
Altaar in miranti met altaarsteen. h. 100 x 79 x 198 cm. In de jaren zestig door Pie Gillissen gemaakt van het hout van de communiebanken uit deze kerk. Grondig opgeknapt in april 2020.

9.1 Beelden in de dagkapel

Maria met kind (120 cm)
H. Jozef met kind (120 cm)
Kruisbeeld (corpus 100 cm) In dec. 2021 gekregen van Zrs. Franciscanessen uit Valkenburg

10 Kleine inventaris

De kleine gebruiksvoorwerpen, zeker deze die niet meer in actief gebruik zijn, zijn veilig ondergebracht.
Wij vermelden ze hier bij de Mariakerk.

10.1 Altaarkruis, kandelaars en tabernakel

Koperen tabernakel
Koperen altaarkruis
Koperen kandelaar
Tabernakel. Maria koningin in de hemel, met drie engelen. (55 x 63 cm) Origineel altaarkruis van de Mariakerk. Nu in de dagkapel. (50 cm) Een van de twee originele altaarkandelaars. Nu in dagkapel. (29 cm)

10.2 Ampullen met schaal

Zilveren ampullen
Zilveren ampullen
Glazen ampullen
Twee ampullen met schaal. Zilver; merken: V, AL in ruit (= Leurs, Sittard); tweede kwart 19de eeuw. Ampullen: ronde voet; om de korte, ronde stam een ribbelrand; peervormig lichaam, waarop drie gedreven, ovale medaillons, waarin de buste van een heilige; op de wijnampul gedreven druiventrossen en wingerdbladeren; op de waterampul, gedreven waterplanten; na een sterke insnoering de gewelfde tuit, die om de hald een bandje heef tmet twee parelranden; op het gewelfde deksel resp. een druiventros en waterplnt; geornamenteerd, voluutvormig oor. (h. 14,7 cm) Schaal: ovaal, met diep spiegel; brede, gedreven rand waarin vier ronde medaillons met voorstellingen; tussen de medaillons druiventrossen, wingerdbladeren en waterplanten. (l. 30 cm) Twee ampullen met schaal. Zilver; merken Z, JS (= Sax, Roermond), bandje en lauwerkrans met wapen, tweede kwart 19de eeuw. Ampullen: ronde, geprofileerde voet met smal sierrandje; korte, ronde stam; eivormig lichaam waarop gegraveerd het wapen van de fam. de Geloes, de schenker, met daaronder "Hoc signo vincis" (= In dit teken zal je overwinnen); aan de bovenzijde een sierrandje, waarna een sterke insoering; gebogen tuit met ribbelrandje; gewelfd deksel; geornamenteerd, voluutvormig oor. (h. 17 cm) Schaal, ovaal, met brede rand, waarlangs een klein sierrandje, ondiepe spiegel, waarin hetzelfde wapen gegraveerd staat. (l. 28 cm) De gewone glazen ampullen met wijn en water, klaar voor gebruik.

10.3 Cibories

Een ciborie is eigenlijk een kelk met een deksel erop waarin de H. Hosties (ook wel Heilige Reserve genoemd) na de Eucharistieviering bewaard worden.

Ciborie
Ciborie
Ciborie
Ciborie
Ciborie, verguld koper, laatste kwart van de 19de eeuw. Ronde, geprofileerde voet, op de welving een gegraveerde rand van druiventrossen en wingerdbladeren, onderbroken door een rond medaillon, met daarin het Lam Gods; ronde stam met gegraveerde sierandjes; afgeplatte, bolvormige nodig; opengewerkte tegencuppa van druiventrossen en wingerdbladeren, met daaroven het opschrift: ECCE PANIS ANGELORUM FACTUS CIBUS VIATORUM; onderbroken door een rond medaillon met pelicaan; licht gewelfd deksel met gegraveerde rand van druiventrossen en wingerdbladeren; op de top een gelijkarmig kruisje.

De tekst op de cuppa komt uit de sequentia (lied) Lauda Sion, geschreven door St. Thomas van Aquino. De tekst betekent "Kijk het brood van de engelen is het voedsel geworden van hen die onderweg zijn (=de mensen)". De pelicaan, waarvan men in de oudheid dacht dat hij in geval van nood, zijn eigen borst openkrabte om zijn jongeren met zijn eigen bloed te voeden, was een symbool van Christus die zijn Bloed voor ons gaf. (h. 37 ø 15,3 cm)

Ciborie, verzilverd koper, vergulde zilveren cuppa. Zilvermerk M G; jrl. K (=1869?), leeuwtje, minervakopje. Ronde, geprofileerde voet met twee parelranden; ronde stam met cylindervormige nodus met opengewerkt randje van vierpassen; cuppa met twee banden; geprofileerd deksel met parelranden; op de top een gelijkarmig kruisje met fleurons op het einde van de balken. (h. 36 ø 10 cm) Ciborie, vergulde metalen voet, vergulde zilveren cuppa (begin 19de eeuw). Ronde gladde voet met geprofileerde rand, ronde stam, die zich in het midden iets verbreedt en daarna weer verjongt; gladde cuppa; gewelfd deksel met op de top een kruisje. (32 ø 10 cm) Fragiele Luiks zilveren ciborie met deksel met corpus. Ronde geprofileerde voet; op de welving een rand van gedreven bladmotieven; peervormige nodus met bladmotieven; tegencuppa met gedreven bladmotieven; cuppa verguld; vrij plat deksel met dezelfde sierrand als op de voet; als bekroning op verhoging een kruisje met corpus; onder de voet de inscriptie: S. Catarinen: Dael: F:S: anno 1713. (h. 32,6 ø 11,2 cm)
Ciborie
Ciborie
Ciborie met velum
Ciborie. (h. 32 ø 17,6 cm) Ciborie. (h. 36 ø 19,5 cm) Dezelfde ciborie als hiernaast, met het velum zoals zij in het tabernakel staat. Deze twee cibories hiernaast zijn aangekocht bij de bouw van de kerk in 1958.

10.4 Custodia's

Neo-gotieke custodia
Neo-gotieke custodia. Geopend
Zilveren custodia
In een custodia (letterlijk: wachthuis of het huis van de (schild)wacht) wordt de geconsacreerde H. Hostie bewaard die bij een uitstelling in de monstrans geplaatst wordt. De voor- en achterkant hebben graveringen: Voorkant: JHS en aan de achterkant het Lam Gods. JHS is de afkorting van "In hoc signo vincis", en als Griekse letters gelezen zijn het de eerste drie letters van Jezus IHSOUS. Hier worden in het Latijn de J en I door elkaar gebruikt. (h. 21,5 ø 9,8 cm) Zelfde custodia in geopende vorm. De custodia hoort bij de neo-gotieke monstrans hieronder. Dat wil zeggen dat de lunula met hostie past in die monstrans. Zilveren custodia. De gouden ring waarin de grote hostie bewaard wordt en die bij een uitstelling in een monstrans wordt geplaatst heet: lunula (= maantje). De custodia hoort bij de zonnemonstrans hieronder. (h. 4,5 ø 9 cm)

10.5 Kelken en hostieschalen

Kelk
Kelk
Kelk
Kelk. Onder de voet: 1711. Deze zilveren kelk werd geschonken door Mgr. d'Arberg, bisschop van Ieper. Hij moest vluchten in de Franse tijd en verbleef bij zijn broer in Elsloo op het kasteel. Hij ligt begraven in de grafkapel op het kerkhof op de Berg. Luikse keuren, D (=1714), NM (=Nicolas Mulkay 1675-1721), Beiers wapen, dubbele adelaar. Zeszijdig, geprofileerd voetstuk, met daarop een tweede ronde voet, waarop het opschrift: Arberg-Vallangin met wapenschild, platte nodus, waaronder en waarboven een platte ring, onversierde cuppa.(h. 23,5 ø 10 cm) Kelk met twee drinkende herten. Afbeelding naar de psalmtekst: "Zoals een hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U, o God." (Ps. 42,2) Vrij zeker is dit de kelk van bouwpastoor Bertin. (h. 17,4 ø 11,5 cm) Kelk met Maria van de wonderdadige medaille. De nodus is van ivoor.
Onder de voet FEC. E. KERSTEN-LEROY MAASTRICHT 1958

Deze kelk is samen met de hostieschaal, twee cibories, zonnemonstrans, pyxis, altaarkandelaars, altaarkruis, processiekruis aangekocht voor de Mariakerk bij de bouw. (h. 17,6 ø 13,8 cm)

Hostieschaal
Hostieschaal
Hostieschaal (ovaal) met hosties, klaar voor gebruik. (h. 5,7 ø 27,3 cm) Hostieschaal, afkomstig Witven, Someren jan. 2021. (25 cm)

10.6 Kerstgroep

Kerstgroep (beton) (2012)
Kerstgroep (2019)
Kerstgroep (1958?) uit de Drievuldigheidskerk van Heerlen (Verworven in 2005). Vijf delen. (79 cm)

10.7 Monstransen

Monstrans
Monstrans
Stralenmonstrans
Blikken monstrans met glazen "edelstenen". Deze monstrans werd door wijlen onze koster Paul Daemen Sr. in december 1992 bij het grof vuil in de Dorpsstraat aangetroffen. De oorsprong is onbekend. Paul heeft ze toen aan de parochie geschonken. De kapotte voetjes zijn verwijderd. De lunula ontbreekt. (66 cm) Neo-gotieke monstrans. Op een medaillon op de achterkant van de voet staat een afbeelding van St. Antonius, duidelijk de patroonheilige van de schenk(st)er. Onder de voet staat: Jos. Loven, Frt Roermond - D.D. Ant. Jurgens-Verbruggen, 1915. (66 cm) De monstrans werd geschonken door dhr. Antonius Jurgens, die in de zomer van 1915 vier maanden in het kasteel verbleef. De ciborie werd voor het eerst gebruikt met kerstemi 1915 tijdens het veertig-urengebed. Stralen of zonnemonstrans. Verguld zilver; merken J, 1.E, leeuwtje en I? januskop; jrl. Z (=1959). Ronde, konische voet; na een insnoering van de stam, die naar boven verjongt; rond de lunula stralen, waarin vier bundels van lange stralen een kruis vormen. (49 cm)

10.8 Olievaatjes en pyxis

Olievaatjes Mariakerk
Oude olievaatjes Mariakerk
Pyxis
Zelfde pyxis in het zakje waarin zij gedragen wordt
Moderne olievaatjes met daarin de olie van de doopleerlingen (O.C. = Oleum Catechume- norum. Deze wordt gebruikt voor het facultatieve zalven van de doopleerlignen vóór het doopsel.), Chrisma (S.C. Sacrum Chrisma. Dit wordt o.a. gebruikt bij doopsel, H. Vormsel en priesterwijding) en olie voor de ziekenzalving (O.I. = Oleum Infirmorum). Set oude, beschadigde olievaatjes. Niet in gebruik. (h. 5,8 ø 2 x 3 cm) Pyxis. Deze wordt gebruikt om ziekencommunie rond te brengen. Geen merken. (h. 4 ø 5,5 cm)

10.9 Kruis en flambouwen

Koperen processiekruis
Koperen flambouw (x2)
Flambouwen (6x)
Processiekruis. (50 cm) Flambouwen, behorende bij het processiekruis. (50 cm) Processieflambouw. (43 cm)

10.10 Relikwiehouders

Reliekhouders permanente berging

Uiterst links de St. Hubertussleutel (24,5 cm).
Wij hebben een hele reeks relikwieën in plaat- en hartvorm.
Daarnaast ook andere enkelvoudige en samengestelde relikwieën.

 1. H. Maria Goretti
 2. S. Marcus Ev. (H. Marcus, de evangelist)
 3. Ex velo B.M.V. + S. Bernardi Abb. (Uit de sluier van Maria + H. Bernardus van Clairvaux, abt)
 4. St. Cath. Labouré (H. Catharina Labouré) (zie getuigschrift hieronder)
 5. S. Leonis (H. Leo, paus)
 6. Ex crucib. S. Pet. et And. (Uit de kruisen van St. Petrus en Andreas)
 7. ex oss. J. Bosco (Uit het gebeente van H. Don Bosco) (zie getuigschrift hieronder))
 8. ex oss. S. Clementis Hofb. conf + ex oss. S. Gerardi Majel. conf + ex oss. S. Alphonsis di Lig. E.C.D. (uit de gebeentes van de H. Clemens Maria Hofbauer, belijder, id. van St. Gerardus Majella, belijder, id. van St. Alfonsus Maria di Liguori, kerkleraar). Dit zijn heilige redemptoristen.
 9. verzamelreliekhouder (rechts): martelaren: S. Petronella, Lucia, Sebastianus, Fabianus, Cornelius, Decorofa, Barbara, Pollonia, Agnes, Dionysius, Dymphna, Donatus en uit het kruis van St. Andreas
 10. verzamel-reliekhouder (links): Eligius, Anastasia, Hillarianus, Victor, Policarpus, Illuminatus, Fortunatus, Paulus, Laurentius, Petrus, Apolonia, Barbara, Margarita, Ianuarius, Catharina, Agnes, Constantius en enkele onleesbare namen.
 11. zwarte verzamelreliekhouden (niet op foto): M. M. Alacoque, Fr. van Sales, J. de Chantal en Agnus Dei (laatste is een raadsel)
Reliekhouder St. Augustinus
Reliekhouder H. Hubertus
Lege relikwiehouder
Hartvormige reliekhouder van St. Augustinus

opschrift: Sero te Amavi Domine sero te amavi - S. Aug. Eccl. Doctor - 1813
Vertaling: Te laat heb ik u bemind, Heer, te laat heb ik u bemind.
Sint Augustinus, kerkleraar (16,7 cm)

Hartvormige reliekhouder van St. Hubertus

opschrift: St. Hubertus, 1817.
Deze en vorige reliekhouder dragen het Maastrichtse meesterteken G.L. (16,6 cm)

Lege relikwiehouder voor gebruik tijdens relikwieverering. Koper. (28,2 cm)
Reliekhouders
Reliekhouders H. Aegidius en H. Rochus
Deze drie reliekhouders in cartouchevorm met rocaille-ornament, met Maastrichtse keuren: ster en K, dragen de volgende opschriften:

Ionge Dogters - 1782 - S. Luciae (= Jonge = ongehuwde vrouwen)
Iongmans - 1782 - S. Barbarae (= Jonge = ongehuwde mannen)
Getrouwden - 1783 - Francisci Xaverii
Het zijn relikwiehouders van heiligen waarvan de St. Augustinuskerk ook beelden heeft. (12 cm)

Reliekhouder van St. Aegidius (ook wel St. Gillis). Tekst op relikwie zelf S. Aegidii Ab. (= H. Aegidius, Abt) (11 cm) (merken L,GL, en ster) (18de eeuw?) en

Reliekhouder van St. Rochus in cartouchevorm met festoen en strik. Tekst op relikwie zelf: Ex oss. Sancti Rochi (= Uit het gebeente van St. Rochus) (12 cm). De reliekhouder is duidelijk een oudere die aangepast is. De tekst erop is CEX S...S 1814.

Reliekhouders van een hele reeks martelaren
Reliekhouder achterkant
Loden reliekbussen
Reliekhouders met een heleboel kleine relikwieën. Enige reliekhouder met afbeelding op de achterkant. Het is een martelares. Gezien de toren op de achtergrond is het waarschijnlijk de H. Barbara. Het is de achterkant van de relikwiehouder direct links naast deze foto Deze loden reliekhouders (1779) komen uit het oude St. Augustinusaltaar uit de vorige St. Augustinuskerk. Volgens de inventarislijst van 1989 hoort er een oorkonde bij. Deze oorkonde achter glas op perkament getuigt van de wijding van het altaar van de H. Augustinus en het verlenen van een aflaat door de eerder vermelde Mgr. d'Arberg. (h. 6,3 en 6 ø 5,5 en 5,9) Wij zijn op zoek naar deze oorkonde. Zij is waarschijnlijk verkeerd gearchiveerd.

10.11 Relikwieën: getuigschriften

Deze zijn in ons historisch archief (boven) ondergebracht.

Getuigschrift bij relikwie van H. Don Bosco (26,8 x 20,5)
Getuigschrift bij relikwie van de tuniek van de H. Rita van Cascia (29,5 x 21,7)
Getuigschrift bij relikwie van H. Catharina Labouré (20,5 x14,4)
Getuigschrift bij relikwie van H. Maria Goretti uit 1956 (32 x 21,5)
Vertaling van het getuigschrift van H. Maria Goretti (16 x 21,5). Reliekhouder in 1992? door Mej. Iet Klein (Meerssen) geschonken aan pastoor Achten

10.12 Wijwater-attributen

Wijwatervat
Wijwaterbak
Wijwaterbak
Wijwatervat achter in de kerk, waar men vrij wijwater kan tappen. (93 cm) Originele wijwaterbak (2x) bij de hoofdingang. (34x40 cm) Wijwaterbak (2x) bij hoofdingang, afkomstig (zoals 2 biechtstoelen) uit de St. Jozefkerk (Awwe Stiene) aan de Kesselkade, Maastricht (1998). (32x23,5 cm)
Wijwateremmer
Wijwateremmer, gekregen zorgcentrum Witven, Someren, jan. 2021
Wijwateremmer (22 ø 23 cm) Smalle wijwateremmer (20 ø 26 cm)

10.13 Wierooksvat

Wierookstaander, iroko (131cm)
Wierookstaander, messing (134 cm)
Wierooksvat (2x), koper (19 cm)
Koperen scheepje Mariakerk (6,8 cm)
Oude koperen scheepjes (6,8 en 8,3 cm)

10.14 Voorbidstokken

Deze vier stokken worden bij de processie gebruikt om aan te geven welke rij voorbidt, nabidt, enz.
De ornamenten zijn van zilver, de stokken zijn geverfd hout.
Als iemand de exacte benaming voor deze stokken kent, houden wij ons aanbevolen.

Aangeefstok (139cm, ø 18 mm)
Aangeefstok Lam op Boek met 7 zegels (45 mm)

Aangeefstokken (ornamenten 45 mm)

10.15 Overige

Kan en schaal voor de handenwassing
Altaarbel
Bidstoel
Elevatiebel
Ziekenlantaarn
Messing kan (21 cm) en ovale schaal voor handenwassing. (36,7 cm) Een van de twee altaarbellen. (h. 12 ø 16 cm) Bidstoel. (96 cm) Elevatiebel. Hing in het Franciscanessenklooster van Meers (op deze plaats is nu Franciscushof) tot de opheffing in 1997. (21 ø 19 cm) Messing lantaarn met bel om de ziekencommunie te brengen. (Niet meer in gebruik) (54 cm)

11 Kunst in opslag

11.1 Beelden, enz.

Engel (gips)
Icoon Altijddurende Bijstand
Verzegeld document op de achterkant
Doopvont
Kandelaar
Een van vier vrijwel gelijke gipsen engelen met houten vleugels van het oude altaar van de St. Augustinuskerk, afgebroken in 1964. Ze hebben allemaal lichte gebruikssporen. Leenaerts 1918. (h. 103 cm, met vleugels 143 cm) Icoon van Altijddurende Bijstand. Deze hing vroeger in de binnenkapel van de St. Augustinuskerk. Certificaat van echtheid op de achterkant gedateerd: Rome, 21 maart 1913. (totaal: 68x78 cm) Doopvontbekken (messing), in opslag omdat alle dopen plaatsvinden in de St. Augustinuskerk. Op de plaats van het doopvont staat het beeld van Maria-Altijddurende-Bijstand. Op zijkant opschrift: "Ego te baptizo in nomine Patris et Filii en Spiritus Sancti." (Ik doop u in naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest) (h. 33, met deksel 77 cm, ø 58 cm). Kandelaar (messing) 2x (h. 53)
Oude altaarkruisen
Kandelaar
Roodkoperen kandelaars, vierkante voet
Roodkoperen kandelaars, ronde voet
Kruisen van de oude zij-altaren in de St. Augustinuskerk. Het grootste kruis (30,5 cm) met een ovaal INRI-plaatje draagt op de rug de inscriptie Stae AGATAE 1726. Het is het kruis van het altaar van de H. Agatha. Het kleinste, waarvan de pootjes ontbreken, is 25,2 cm. en zou dan het altaarkruis van een van de vier andere altaren kunnen zijn (ca 1800). Zij zijn uit gegoten in geel koper. Zilveren kandelaar (2x) uit de St. Augustinuskerk (54 cm), geschonken door Wed. Nic Lenssen-Boven, 20 okt. 1880. Beschadigde kandelaars stammend van de oude zij-altaren in de St. Augustinuskerk. Grootste twee: 25,6 cm, kleinste (vooraan): 21,5 cm. Idem. (24 cm)
Kruisbeeld (corpus 106 cm) Voorheen in dagkapel. Gekregen in Genk, 1995.
Hostiestamper, kennelijk 18de eeuw. (22 cm, diameter hosties 30 mm) Deze is niet origineel uit Elsloo. Deze is gekregen in oktober 2022.

11.2 Vaandels

Enkele oude (processie)vaandels bevinden zich in opslag.
De stof van deze vaandels is heel fragiel.

Vaandel
Vaandel
Achterkant: Mannenverg. Esloo 1916
(1916 firma Joogeneelen, Roosendaal) (97 x 157 cm)
Vaandel van de Bond van het H. Hart. (90x138 cm)
Vaandel
Vaandel
R.K. Mijnwerkersbond, St. Barbara, Elsloo.
Opgericht 21 april 1918. (131 x 82 cm)
R.K. Werkliedenvereeniging St. Joseph Elsloo. (1916 firma Joogeneelen, Roosendaal) (97x147 cm)

12 Overig houten meubilair

Paaskandelaar eigen productie 2005
Altaarkandelaars
Uitvaartkandelaar en staander
Pupiters
Paaskandelaar (165 cm) Altaarkandelaars (2x 130 cm; 2x 110 cm 2x 90 cm) Uitvaartstandaard (2x 93 cm) en -kandelaar (4x 104 cm) Pupiters (90 en 130 cm) In totaal zijn er 9 grote pupiters gemaakt voor onze kerken en de parochiezaal, er 2 kleine voor kinderen.
Bloemstaander
Bloemstaander
Iroco vaas
Houten kandelaar
Bloemstandaard of piedestal (104 cm) Bloemstandaard of piedestal (77 cm) Iroco vaas (13,5 ø 14,5 cm) Iroco altaarkandelaar (4x) (12 cm)
Al deze voorwerpen in iricohout, samen met godslamphouder, wierookstaander, evangelieboekhouder zijn van eigen ontwerp en eigen productie (2006-2009).

13 Liturgische boeken in opslag

Missale Romanum (1744)
Missale Romanum (1744
Graduale Romanum (1816)
Graduale Romanum (1816)
Romeins Missaal uit 1744. Met het proprium (eigene) van het aartsbisdom Keulen uit 1776. Onze parochie was toen een onderdeel van het aartsbisdom Keulen. (36,5 x 24 x 8) Graduale Romanum (= zangbundel met alle Gregoriaanse gezangen van het kerkelijk jaar) uit 1816. (39,5 x 26 x 5)
Rituale Romanum (1861)
Rituale Romanum (1861
Missale Romanum (1900)
Missale Romanum (1900)
Romeins rituale uit 1861. Dit omvat gebeden en zegeningen. Het is kennelijk het persoonlijk eigendom van pastoor Peter Willems (pastoor in Elsloo van 1839-1883). (De vermeling 1839-1873 op deze pagina kunnen wij daarom niet echt duiden) Hij is de bouwpastoor van de St. Augustinuskerk. (27,5 x 23 x 4) Romeins Missaal uit 1900. Met twee sloten. (32 x 23,5 x 5)
Rituale Romanum (1958)
Rituale Romanum (1958
Missale Romanum (na 1952)
Missale Romanum (na 1952)
Romeins rituale uit 1958. Dit is ongetwijfeld een missaal aangeschaft bij de ingebruikname van de Mariakerk in 1958. (29,3 x 23 x 6) Romeins Missaal na 1952 (waarschijnlijk 1958). (31,5 x 23 x 7)
Canonbord groot
Kleine (canon)borden (1958
Canonborden (z.d.) deze stonden in de 20ste eeuw tot ca 1962 op het altaar. Het grote (45,5 x 62,5) in het midden en de kleine (20 x 25,5) resp. links en rechts.

Verder zijn in opslag:

 • Epistolae et evangelia totius anni, Parijs, Desclée, 1942.
 • Epistolae et evangelia totius anni, Regensburg, Pustet, 1959.
 • Cantus Passionis secundum Matthaeum, Marcum, Lucam et Joannem, Parijs, Desclée, 1929. (3 exemplaren)
 • Missae defunctorum, ex missale Romano desumptae, Regensburg, Pustet, 1936.
 • Pericopenboek. Epistels en evangelies volgens het Romeinsch Missaal, Hilversum, Gooi en Sticht, 1938.
 • Ordo hebdomadae sanctae instauratus, Marietti, 1956.
 • Ordo hebdomadae sanctae instauratus, Desclée, 1956.