Inventaris Mariakerk

Uit Parwiki

1 Sacristie

Sacristiekruis
Sacristie
Dit kruis (133x98cm) is een copie van het kruis van Bemelen. Het was eigendom van pastoor Bertin (pastoor van 1949-1966), de bouwpastoor van de Mariakerk. Hij heeft het kruisbeeld geschonken aan Lei en Nellie Spronken-Wanten. Deze hebben het op hun beurt in 1993 aan de parochie geschonken. Het hangt in de sacristie van de Mariakerk. Zicht in sacristie, credenstafel en kazuifelkast gekregen van de Zusters van Clara Fey uit het weeshuis "De Steenen Trappen" in Roermond in augustus 1993, bij hun vertrek aldaar.
Buste Maria Sterre der Zee (50 cm)
Buste Maria Sterre der Zee (inscriptie op rug)

BUSTE STERRE DER ZEE
BASILIEK VAN O L VROUW
ALLEEN REPRODUCTIERECHT
GERARD HACK-RUTTEN
MAASTRICHT
№ 3
Ons is verteld dat er in totaal vijf bustes gemaakt zouden zijn.

Buste Maria Sterre der Zee. Op 18 januari 2020 gekregen van de Zusters Franciscanessen uit Valkenburg. De buste staat in de sacristie.

2 Kruisweg

Eerste statie (met kruisje erboven)

Eerste statie
Tweede statie
Derde statie
Vierde statie
Vijfde statie
Zesdee statie
Zevende statie
Achtste statie
Negende statie
Tiende statie
Elfde statie
Twaalfde statie
Dertiende statie
Veertiende statie

Deze kruisweg is in ons bezit vanaf 1993 en komt uit franstalig België. Hier afgebeeld zonder kruisje. (99x69 cm)
Uitleg van de kruisweg

3 Biechtstoelen

Biechtstoel, oost. In medaillon: wenende Petrus
Biechtstoel, west. In medaillon: H. Johannes, Nepomucenus
alt text
Biechtstoel, 1958 2x
Medaillon: wenende/rouwende apostel Petrus

Biechtstoel gedateerd 1840-1850

Biechtstoel zou volgens de geleerden gesigneerd zijn (wij kunnen het niet vinden): J.R. RAMAKERS EN ZO / BEELDH. / GELEEN 1928

In september 1998 hebben we deze twee mooie biechtstoelen gekregen (gratis). Zij stonden voorheen in de Awwe Stiene Kerk (St. Jozefkerk) aan de Kesselkade in Maastricht. Het hoofdaltaar van deze kerk staat sedert de zomer van 1998 in de St. Augustinuskerk.

Het medaillon op de linker biechtstoel stelt een wenende Petrus voor (hij heeft spijt omdat hij de Heer verloochend heeft) en het medaillon op de rechter biechtstoel de H. Johannes Nepomucenus (1350-1393), patroon van de biechtvaders. Hij stierf als martelaar in Praag, omdat hij zijn biechtgeheim niet wilde schenden.
Achter in de kerk staan twee biechtstoelen uit 1958.

4 Iconen

Onze parochie bezit sinds begin 1995 een collectie originele iconen, gekregen van de katholiek Oekraiense kerk uit Genk (B).
Enkele daarvan plaatsen wij bij het overeenkomstige feest op een speciale voet voor de altaartafel in de Mariakerk.
De afmetingen zijn 86x66cm.

Geboorte van de Heer
Opdracht in de tempel (v.1)
Opdracht in de tempel (v.2)
Doop van de Heer
Opwekking van Lazarus
Intocht in Jeruzalem
Koningen David en Salomo
Adam en Abraham
Mozes en Aaron
Johannes de Doper
De profeet Elia
Jeremia en Jesaja


5 Priesterkoor

Tabernakel (55 x 63 cm)
Godslamp (iroko 40cm)
Ambo eigen productie (beuk 129 cm)
Ambo met uitgeklapt (kinder)trapje
Altaar
Pupiter met evangeliarium (iroko 149 cm)
Kruis in abscis
Credens (Lei Jennissen, 1995), (eik 100cm), klaar voor de Eucharistie
Sedilia
Sedilia bij zijaltaar, gekregen van Zrs. Franciscanessen uit Valkenburg, februari 2016 h. 83,5 cm. kleine (4x), 53 cm
Bidstoel (eik 96cm) (in opslag)

6 Dagkapel (zijbeuk)

Zij-altaar (25 april 2020)
Altaar in miranti met altaarsteen. h. 100 x 79 x 198 cm. In de jaren zestig door Pie Gillissen gemaakt van het hout van de communiebanken uit deze kerk. Grondig opgeknapt in april 2020.

6.1 Beelden in de dagkapel

Maria met kind (120 cm)
H. Jozef met kind (120 cm)
Kruisbeeld (corpus 100 cm) In dec. 2021 gekregen van Zrs. Franciscanessen uit Valkenburg


6.2 Overige

Kan en schaal voor de handenwassing
Altaarbel
Bidstoel
Elevatiebel
Ziekenlantaarn
Messing kan (21 cm) en ovale schaal voor handenwassing. (36,7 cm) Een van de twee altaarbellen. (h. 12 ø 16 cm) Bidstoel. (96 cm) Elevatiebel. Hing in het Franciscanessenklooster van Meers (op deze plaats is nu Franciscushof) tot de opheffing in 1997. (21 ø 19 cm) Messing lantaarn met bel om de ziekencommunie te brengen. (Niet meer in gebruik) (54 cm)

7 Overig houten meubilair

Paaskandelaar eigen productie 2005
Altaarkandelaars
Uitvaartkandelaar en staander
Pupiters
Paaskandelaar (165 cm) Altaarkandelaars (2x 130 cm; 2x 110 cm 2x 90 cm) Uitvaartstandaard (2x 93 cm) en -kandelaar (4x 104 cm) Pupiters (90 en 130 cm) In totaal zijn er 9 grote pupiters gemaakt voor onze kerken en de parochiezaal, er 2 kleine voor kinderen.
Bloemstaander
Bloemstaander
Iroco vaas
Houten kandelaar
Bloemstandaard of piedestal (104 cm) Bloemstandaard of piedestal (77 cm) Iroco vaas (13,5 ø 14,5 cm) Iroco altaarkandelaar (4x) (12 cm)
Al deze voorwerpen in iricohout, samen met godslamphouder, wierookstaander, evangelieboekhouder zijn van eigen ontwerp en eigen productie (2006-2009).