Geschiedenis Mariakerk

Uit Parwiki
Eerste steen Mariakerk (25 X 32 cm) (2012)

1 De plannen voor de bouw

Reeds voor de tweede wereldoorlog werd in Elsloo gedacht aan een nieuwe kerk. De St. Augustinuskerk was te klein. In 1937 kreeg de parochie een stuk bouwgrond om een nieuwe kerk op te bouwen. Welk stuk grond dat is is onbekend. (Liber Memorialis], blz. 193.). Er zijn in de erop volgende jaren heel wat voorstellen geweest over de plaats van een nieuwe kerk of zelfs kerken. We vinden diverse voorstellen om de parochie Elsloo te splitsen.

2 Parochie niet splitsen

Gelukkig had pastoor Bertin (1949-1966) het idee dat hij voor het eerst opperde in een gesprek met de bisschop op 17 maart 1950 (Liber Memorialis, 241-242) om de parochie niet op te splitsen bij de bouw van een nieuwe kerk. Hetgeen uiteindelijk gebeurd is en achteraf gezien beslist het beste was voor de parochie Elsloo.

3 De naam

De kerk heet voluit "Onze Lieve Vrouw van de Vrede des Harten", in de volksmond afgekort tot Mariakerk.
Er ging heel wat geruzie vooraf aan het bepalen van de plaats van de nieuwe kerk, waarbij men zich om zo te zeggen bijna de koppen insloeg. De naam weerspiegelt kennelijk deze voorgeschiedenis en de "goede afloop".

4 Enkele historische foto's

De fotoseries hieronder zijn gemaakt door Thei Hanssen (1924-2012) vanuit zijn huis (Dor. Verschureplein 16). Wij mogen ze publiceren, met dank aan zijn zoon Wim.
Het is de eerste steenlegging van de Mariakerk door deken Steegmans van Meerssen, geassisteerd door pastoor Bertin, kapelaan Bours en pater van Zundert op ? (voorjaar) 1958.
Vervolgens zijn er foto's van de bouw van de kerk. Tijdens de bouw bracht koningin Juliana een bezoek aan Elsloo. Dat wil zeggen: ze reed langs.
Een andere serie foto's is genomen bij de inwijding van de kerk op 25 oktober 1959 door Mgr. Moors, bisschop van Roermond.
Vervolgens is er een serie foto's uit het archief van de kerk. Waarschijnlijk ook van de hand van Thei Hanssen.

Eerste steenlegging, begin 1958 (foto's Thei Hanssen)


Mariakerk-elsloo-1.jpg
Mariakerk-elsloo-2.jpg
Mariakerk-elsloo-3.jpg
Mariakerk-elsloo-4.jpg
Mariakerk-elsloo-5.jpg
Mariakerk-elsloo-6.jpg
Mariakerk-elsloo-7.jpg
Mariakerk-elsloo-8.jpg
Mariakerk-elsloo-9.jpg
Mariakerk-elsloo-10.jpgTijdens de bouw in 1958-59 en wijding op 25 oktober 1959 (foto's Thei Hanssen)


Mariakerk-1958-01.jpg
Mariakerk-1958-02.jpg
Koningin Juliana rijdt voorbij
Mariakerk-1958-04.jpg
Mariakerk-1958-05.jpg
Mariakerk-1958-06.jpg
Mariakerk-1958-07.jpg
Kerkwijding 25 okt. 1959
Kerkwijding 25 okt. 1959

Foto's van eerste steenlegging, begin 1958 in parochie-archief. (maker onbekend, waarschijnlijk Thei Hanssen)


MK steenlegging zuiden 01.jpg
MK steenlegging zuiden 02.jpg
MK steenlegging zuiden 03.jpg
MK steenlegging zuiden 04.jpg
MK steenlegging zuiden 05.jpg
MK steenlegging zuiden 06.jpg
MK steenlegging zuiden 07.jpg
MK steenlegging zuiden 08.jpg
MK steenlegging zuiden 09.jpg
MK steenlegging zuiden 10.jpg