Goede Vrijdag kruisweg

Uit Parwiki
Twaalfde statie
Op Goede Vrijdag 29 maart 2024 bidden wij de kruisweg.
  • in Meers om 14:45 uur.
  • in Elsloo om 16:00 uur in de Mariakerk.
(De duur is ca 30-35 min.)


Het is rond het uur (15.00 uur) waarop Jezus gestorven is en wij gedenken dan Zijn kruisdood. Wij doen dat door korte overwegingen te houden bij de veertien kruiswegstaties die in de kerk hangen.
Het is een gebruik in onze parochie dat de communicanten samen met de misdienaars en acolieten de rondgang langs de staties maken.
In Meers zingen wij bij iedere statie een strofe van het Nederlandstalige Stabat Mater.
In Elsloo zingt het Jeugdkoor een aantal lijdensliederen bij de staties.

Wij willen de communicanten vragen om vooraan in de kerk plaats te nemen. De bekende begeleid(st)ers nemen hen mee bij de rondgang.
Wil je meer uitleg over de kruisweg zelf, zie de Kruisweg.

Tijdens de voorbereiding krijgen de communicanten ook nog een persoonlijke uitnodiging.
Iedereen is uiteraard welkom bij deze dienst.

Een impressie van 2013 (diaserie)

Communicanten en misdienaars bij de eerste statie
Communicanten en misdienaars bij de derde statie
Communicanten en misdienaars bij de vijfde statie
Communicanten en misdienaars bij de achtste statie
Communicanten en misdienaars bij de tiende statie
Communicanten en misdienaars bij de twaalfde statie
Communicanten en Jeugdkoor bij het slotlied