Communie:Afspraken Elsloo

Uit Parwiki

Hier vindt u de informatie voor de ouders van de communicanten, zoals deze normaliter op de ouderavond wordt verstrekt.
Vanaf 2022 zal de Eerste H. Communie enkel nog in de even jaren zijn.

1 Voorbereiding

1.1 De wekelijkse lessen

De lessen zijn iedere week op dinsdag in de parochiezaal van 15.45-16.20 uur. Er is geen les op schoolvrije dagen.
Er is opvang aanwezig vanaf 15:00 uur tot het laatste kind is opgehaald. Verzoek om minstens 5-10 minuten van te voren er te zijn.

1.2 Andere lesmomenten

Wij verwachten dat de kinderen deelnemen aan alle lessen, aan een aantal Eucharistievieringen op zondag, de palmpasenoptocht op 17 juni 2024, de kruisweg op Goede Vrijdag 29 maart 2024 om 16:00 u. in de Mariakerk en aan de boeteviering op maandag 24 juni 2024 om 14:00 of om 15:00 uur. Na de communie is er op 24 juni 2024 nog een laatste les.

1.3 Ophalen na de les

Als u uw kind ophaalt, wacht dan aan de kant van de straat van het zaaltje. Elk jaar zijn er mensen die vanuit de auto of overkant van de straat op hun kind roepen om het zo te laten oversteken. Een beetje aandacht kan de veiligheid van iedereen vergroten.

2 De dag zelf

Wij vertrekken op de dag van de communie zondag 10 mei 2026 om 10.30 uur aan het Bejaardenhuis Aelserhof en worden dan door onze Fanfare de Maasgalm naar de kerk begeleid.
Wij gaan ervan uit dat de kinderen zo gekleed zijn dat zij in staat zijn om te lopen tot aan de kerk. Wij staan ook niet toe dat koetsen of andere voertuigen de stoet begeleiden, met uitzondering natuurlijk van rolstoelen of noodzakelijke hulpvoertuigen.
Als wij bij de kerk aankomen, zullen de kinderen buiten wachten om de ouders de gelegenheid te geven om hun gereserveerde plaatsen in te nemen.
De kinderen nemen daarna, zoals intussen gebruikelijk, plaats op het priesterkoor. De volgorde waarop de kinderen naar de kerk lopen en waarop zij op het priesterkoor plaatsnemen is gewoon op lengte. Bij kinderen van gelijke lengte bepaalt ons computerprogramma een willekeurige volgorde. Uitzondering: kinderen uit één gezin worden naast elkaar geplaatst en wel zo dat de grootste opschuift naar de kleinste.
In de viering mogen kinderen die dat willen een stukje voorlezen of een gave naar het altaar brengen. Zij hebben ook de keuze om niets te doen.
Na de Mis gaan eerst de kinderen, gevolgd door de ouders, naar buiten. Er volgt voor de kerk een obade door de fanfare. Na afloop daarvan gaan de kinderen naar het pleintje voor de parochiezaal waar u hen in alle rust kunt oppikken.

2.1 Bij slecht weer

Mocht het onverhoopt slecht weer zijn dan verwachten wij de kinderen in het zaaltje. Wij gaan dan binnendoor de kerk in en maken daar een rondgang.
Mocht er onzekerheid zijn over de plaats van vertrek bij "twijfelachtig" weer: kijk dan op deze website.

3 Gereserveerde plaatsen

Wij reserveren voor ieder kind (of kinderen uit één gezin) twee plaatsen voor volwassenen en een plaats voor ieder van de broertjes/zusjes.
De gereserveerde plaatsen voor de ouders en broertjes/zusjes worden bepaald via een random-programma (loting) in de computer.
Iedere familie zit diagonaal tegenover de zitplaats van hun kind(eren) en de gereserveerde plaatsen voor de leden uit één gezin bevinden zich naast elkaar in dezelfde rij.

4 Foto en video

De communieviering wordt uitgezonden via onze livestream.
Nico Frissen en co zal zorgen voor het beeldverslag van de communieviering. Zij filmen vanaf vertrek naar de kerk tot aan het einde van de dienst. Er wordt ook een foto gemaakt van het moment van het ter communie gaan van ieder kind.
Het is anderen niet toegestaan te fotograferen of video’s te maken in de kerk.
Na afloop krijgt ieder gezin een USB-film van de Mis en een foto van het ter-communie-gaan. Er is dan nog de mogelijkheid om andere foto's na te bestellen.

5 Versiering

De kinderen krijgen in de loop van de voorbereiding een A3-vel mee naar huis om een tekening of ander knutselwerkje mee te maken, rond het thema van de Eerste H. Communie. Het resultaat van dit werk zullen wij ophangen in de kerk. Na de communie krijgt ieder kind zijn werkje uiteraard terug.
Wij zullen samen met de vrijwilligers die dit wekelijks doen zorg dragen voor een mooie versiering. Als extra zullen wij de intussen bekende bogen met ballonnen voor de ingang van de kerk plaatsen.
Wij geven de kinderen ook niets in de handen bij de optocht naar de kerk. De ervaring heeft geleerd dat de meeste kinderen, zeker de jongens, het liefst de handen vrijhebben. Wij zullen hen vragen om de handjes te vouwen als wij de kerk binnentrekken.

6 Kosten

Zowel de communieviering en voorbereiding zijn gratis voor wie aan de kerkbijdrage meedoet. Voor anderen bedraagt het € 60,00 per gezin (incl. USB en foto). Indien voor u van toepassing dan vindt u hier de verdere info.

7 Werkboek

Ieder kind krijgt een werkboek om thuis in te vullen, te kleuren, enz. De antwoorden staan achterin. Voor sommige antwoorden zullen zij bij hun ouders te rade moeten gaan. Ieder kind mag die pagina's invullen die wij al behandeld hebben.
Wij zullen ook aangeven wanneer men het werkboek kan meebrengen zodat het kan worden nagekeken. U vindt de teksten van het werkboek ook op deze website, waar u ook de teksten van de liederen die de kinderen leren kunt vinden.
Om het een beetje spannend te houden verschijnen de teksten van liederen en lessen pas nadat zij behandeld zijn in de les.
Vanwege copyright verschilt de layout van het werkboek van de layout van de lessen op de website.
Een aantal extra's worden op de website in de loop van de lessencyclus nog toegevoegd.

8 Diversen

Indien er iets is met een kind, waarvan u denkt dat wij het moeten weten, laat het ons even weten. Zo hebben wij in het verleden een kind gehad dat dacht dat een hostie van plastic was en dat hij het moest doorslikken. U kunt zich de scène wel voorstellen. Terwijl de ouders die hiervan wisten ons helaas niets vertelden.
Mocht u hulp op prijs stellen bij het invullen van het werkboek, geef ons even een seintje.

8.1 Misdienaars en koor

Jongens die eens willen proberen om de mis te dienen zijn altijd welkom. Alle kinderen zijn ook altijd welkom bij het Jeugdkoor.

8.2 Kinderoppas

Wij vragen met aandrang om geen kinderen mee naar de kerk te nemen die niet stil zijn. Wij zorgen voor kinderopvang in de parochiezaal onder de communiemis. Ook onder de Mis kan men een kind dat toch onrustig wordt daar naartoe brengen. Het zou jammer zijn van het werk en de inzet van de communiekinderen als hun liederen of woorden onverstaanbaar zijn omwille van één huilend kind.

8.3 Afmelden

Mocht uw kind ziek zijn, meld het even af. Stuur een mail of gebruik het contactformulier of neem contact op met de pastoor.