Goede Week

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Betekenis

De Goede Week is een onderdeel van het kerkelijk jaar.
In de Goede Week, de week vóór Pasen, gedenken wij het lijden en de dood van de Heer. De week voert ons naar het grootste kerkelijke feest: Pasen, de verrijzenis van de Heer.

Palmzondag

Intocht in Jeruzalem Icoon

Op de zondag vóór Pasen, Palmzondag geheten, worden aan het begin van de Mis palmtakken (in ons deel van Europa gebruikt men buxus-takjes) gezegend ter herinnering aan de intocht van de Heer in Jeruzalem. In de liturgie wordt aan het begin het evangelie gelezen over de intocht van de Heer in Jeruzalem. Op de plaats van het evangelie wordt het passieverhaal gelezen.
Op palmzondag begint de Goede Week.
In Elsloo organiseert men vóór de Mis van 11.00 uur in de Mariakerk een Palmpasenprocessie met zogenaamde Palmpasens.

Witte Donderdag

Het laatste avondmaal Glas-in-lood St. Jozefkerk

Wat vieren wij?
Op Witte Donderdag, de donderdag vóór Pasen (in de Goede Week) vieren wij de instelling van twee sacramenten: de Eucharistie en het Priesterschap. Na de Eucharistieviering in de vooravond van Witte Donderdag wordt het H. Sacrament op een zijaltaar geplaatst. In de St. Augustinuskerk is er dan gelegenheid tot aanbidding tot 22.00 uur.
Deze stille aanbidding is een gelegenheid om met en bij de Heer te waken. Hiertoe waren de apostelen na het Laatste Avondmaal in de Hof van Olijven uitgenodigd. Zij waren er echter niet toe in staat.
Op Witte Donderdag mag er maar één (avond)mis gevierd worden. Dit is om op die dag de instelling van de Eucharistie en het priesterschap te gedenken. Tijdens het zingen van het "Eer aan God" (Gloria) worden de klokken geluid. Daarna zijn deze stil tot aan het glorialied van de Paaswake. Tijdens de consecratie wordt er niet gebeld maar met een klepper of ratel gewerkt.
Men kan deze Eucharistieviering beginnen met een symbolische voetwassing door de hoofdcelebrant zoals ook Jezus deed bij het Laatste Avondmaal en zoals ook gebruikelijk is in de H. Mis door de paus.'

De naam
De Nederlandse naam "Witte" donderdag komt van het opvallende feit dat op deze dag voor het eerst na een periode van veertig dagen (vastentijd) waarin vrijwel uitsluitend paars gebruikt wordt de priester weer witte misgewaden draagt en in het verleden de kerk vaak in het wit versierd werd.

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag bidden we 's middags, het uur van het sterven van de Heer, de kruisweg. 's Avonds herdenken wij Zijn kruisdood en vereren wij het H. Kruis waaraan Hij voor ons gestorven is. Op deze dag wordt er geen Eucharistieviering gevierd. In de avondwake leest men het passieverhaal volgens Johannes, wordt het kruis vereerd en kan men de H. Communie ontvangen.
Goede Vrijdag is één van de twee verplichte kerkelijke vasten- en onthoudingsdagen. De andere dag is Aswoensdag.
De verplichting geldt enkel gelden voor gezonde mensen tussen 21 en 65 jaar en houdt in: geen vlees eten en slechts één volle maaltijd per dag te gebruiken.

De tijden van de vieringen in de Goede Week

Paaszaterdag

Jezus ligt in het graf St. Augustinuskerk

Op Paaszaterdag of Stille zaterdag, de laatste dag van de Goede Week, gedenken wij de Heer die in het graf ligt.

Na zonsondergang vieren wij in de Paaswake, de verrijzenis van de Heer. Daarmee begint de Paastijd.

Vieringen met Pasen

Uitvaarten in het Triduum Sacrum

De periode van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag noemt men het "Triduum Sacrum" of Paastriduum.

Het is een oud gebruik en een kerkelijke regel om op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag geen begrafenismissen te houden. Indien er overledenen zijn dan wordt voor hen een gebedsdienst gehouden.
Na de Paasdagen wordt voor hen dan, indien gewenst, een plechtige Eucharistieviering gevierd.

Voorbereiding

Ter voorbereiding op Pasen houden wij enkele boetevieringen en is er gelegenheid om het sacrament van de biecht te ontvangen.

Persoonlijke instellingen