Missen in de Syrisch-katholieke ritus

Uit Parwiki

Ritus (meervoud: Riten)

Onze Kerk kent één geloof maar wel een aantal verschillende vormen voor het vieren van de liturgie (Eucharistie, sacramenten, zegeningen enz.). In West-Europa bv. gebeurt dat vrijwel altijd in de Latijnse ritus waartoe wij ook behoren. Er zijn kleine uitzonderingen: In Milaan (It) bestaat ook de Ambrosiaanse ritus. Ook zijn ook andere riten, die relatief weinig gelovigen omvatten, de grootste is waarschijnlijk de Oekraïens-katholieke ritus.
In het Nabije oosten zijn er heel wat rooms-katholieken die omwille van historische redenen de liturgie op iets andere manier vieren.

Syrisch-katholieke ritus

Eén van deze riten is de Syrisch-katholieke. Deze is, of misschien beter was, m.n. te vinden in Syrië en Irak. De taal waarin gepreekt wordt en de lezingen gedaan worden is het moderne Syrisch of Iraaks, afhankelijk van de achtergrond van de priester. Onnodig te vermelden dat de overgrote meerderheid van deze gelovigen in de afgelopen decennia hun geboortestreek ontvlucht zijn.
De taal van de vaste gebeden en liturgie in deze ritus is een archaïsch Iraaks/Arabisch (dat naar mij verteld is voor de niet Noord-Iraki's onder de gelovigen vrijwel niet te verstaan is). Syrisch en Iraaks zijn overigens talen die zo dicht bij elkaar staan dat men mekaar zonder veel moeite kan verstaan.
De voornaamste verschillen tussen de verschillende riten zitten hem in de gebruikte taal, de volgorde van een aantal onderdelen van de H. Mis, de keuze van de lezingen, de heiligenkalender, de vorm en kleuren van de liturgische gewaden van de bedienaren. Overigens vieren alle katholieke riten de grote feesten zoals Pasen, Pinksteren en Kerstmis op dezelfde dagen.
Een in het oog springend verschil tussen de Sryisch-katholieke ritus en de onze, is dat wij met Pasen bij het begin van de paaswake een paasvuur ontsteken achter in de kerk, of eventueel buiten. Zij doen dat met kerstmis bij de ambo tijdens het voorlezen van het evangelie over de geboorte van de Heer. In beide gevallen is de symboliek dezelfde: Jezus is het licht van de wereld.

Deelname aan een andere katholieke ritus

In de katholieke Kerk geldt de regel dat de gelovigen deel kunnen nemen aan een andere ritus van onze Kerk, waarbij men zich wel volledig moet confirmeren aan de gebruiken die erbij horen, bv. op de tong ter communie gaan. Een bisschop, priester of diaken van een andere ritus mag altijd deelnemen aan of celebreren in de Latijnse ritus. Omgekeerd mag dat absoluut niet tenzij met persoonlijke toestemming van de paus. Dit is om verwarring te voorkomen. Ook moet de missie in een nieuw gebied (waar dus geen bestaande ritus is) steeds gebeuren in de Latijnse ritus.

Syrisch-katholieke eredienst in Elsloo

Vanaf november 2019 tot en met Pasen 2021 was er regelmatig een H. Mis in deze ritus in de Mariakerk op de tweede zondag van de maand om 13.00 uur. Het initiatief hiervoor lag bij enkele Syrische en Iraakse gezinnen die actief bij onze parochie betrokken zijn.
Deze vieringen werden verzorgd door de priesters van de zogenaamde "quasi-parochie van Sint Jan de Apostel voor de Syrisch-katholiek gelovigen in Nederland".
De groep heeft vanaf Pasen de beschikking over een andere kerk.
Een zogenaamde "quasi-parochie" is een parochie zonder territorium, maar gericht op een bepaalde groep gelovigen die niet binnen geografische grenzen van een gewone parochie te vangen is. Een zelfde soort opzet bestaat er voor zielzorg in ziekenhuizen, gevangenissen, voor militairen, enz.

Deelnemers

Onnodig te zeggen dat vrijwel alle deelnemers aan deze vieringen Syrisch-katholieke gelovigen zijn die in de afgelopen decennia en/of jaren uit Syrië of Irak gevlucht zijn of reeds kinderen van hen.
Onze parochianen (van de Latijnse ritus) kunnen vrij deelnemen aan deze Eucharistievieringen.