Vastentijd

Uit Parwiki

Aswoensdag

Op Aswoensdag begint de vastentijd. Deze periode wordt ook wel vasten of veertigdagentijd genoemd.
Het is een tijd van veertig dagen ter voorbereiding op het feest van Pasen.
Aswoensdag is één van de twee verplichte kerkelijke vastendagen, die enkel gelden voor gezonde mensen tussen 21 en 65 jaar.
De andere dag is Goede Vrijdag.
Deze verplichting houdt in: geen vlees eten en slechts één volle maaltijd gebruiken.

As klaar voor gebruik
Askruisje

Ten teken dat wij ons boetvaardig willen opstellen kunnen we op Aswoensdag het askruisje ontvangen.
Het as voor het askruisje is de as die overblijft na het verbranden van de palmtakjes van Palmzondag van het vorige jaar.
Bij het toedienen van het askruisje zegt de priester:

ofwel: “Bekeert u en gelooft in het evangelie” (naar Mc. 1,15)
ofwel: “Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren” (naar Joël 2,13)


Dit jaar was Aswoensdag op woensdag 14 februari.
Geplande Eucharistievieringen op die dag.

Vasten

Lijdende Christus (C. Hesemans-Vermeeren)
Gedurende 40 dagen roept de Kerk ons op om ons iets te ontzeggen, afstand te doen van wat overbodige luxe in ons leven of afstand te doen van iets wat ons moeite kost. Het doel daarbij is dat wij ons hart op Christus richten en afstand nemen van verkeerde dingen, verkeerde gewoontes in ons leven. Hoe gemakkelijk sluipt niet de gemakzucht binnen en vergeten we dat God ook recht op ons leven heeft en bv. van ons verlangt dat we de zondag heiligen?

De vasten is een tijd van inkeer. Het is een hulp die de Kerk ons biedt om het belangrijkste in ons leven het belangrijkste te laten zijn. Immers er is niets belangrijker dan onze band met God. Zonder deze band is ons leven als Christen zinloos. Laten we de kans die ons geboden wordt niet liggen. Nemen we de uitnodiging op en proberen we onszelf te onderzoeken hoe het staat met onze band met God. Vragen we Hem dat Hij ons helpt voortgang te maken op weg naar Hem.

Vastendagen

Voor de Kerk zijn er maar twee verplichte vastendagen, die enkel gelden voor gezonde mensen tussen 21 en 65 jaar. Deze twee dagen zijn Aswoensdag en Goede Vrijdag. Deze verplichting houdt in: geen vlees eten en slechts een volle maaltijd per dag te gebruiken.
Laten wij de kans van deze vastentijd om dichter te komen bij de Heer die voor ons geleden heeft en gestorven is niet voorbijgaan. “Verkoopt uw bezittingen en geeft aalmoezen; verschaft u beurzen die niet verslijten en verwerft een onuitputtelijke schat in de hemel, waar geen dief bij komt en geen mot hem bederft. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.” (Lc. 12,33-34)

Vastenactie

In de vastentijd doen wij ook mee aan een of ander vastenactieproject waarbij wij kerken in nood steunen.