Aswoensdag

Uit Parwiki
Op Aswoensdag begint de vastentijd. Deze periode wordt ook wel vasten of veertigdagentijd genoemd.
Het is een tijd van veertig dagen ter voorbereiding op het feest van Pasen.

Aswoensdag is één van de twee verplichte kerkelijke vastendagen, die enkel gelden voor gezonde mensen tussen 21 en 65 jaar.
De andere dag is Goede Vrijdag.
Deze verplichting houdt in: geen vlees eten en slechts één volle maaltijd gebruiken.

As klaar voor gebruik
Askruisje

Ten teken dat wij ons boetvaardig willen opstellen kunnen we op Aswoensdag het askruisje ontvangen.
Het as voor het askruisje is de as die overblijft na het verbranden van de palmtakjes van Palmzondag van het vorige jaar.
Bij het toedienen van het askruisje zegt de priester:

ofwel: “Bekeert u en gelooft in het evangelie” (naar Mc. 1,15)
ofwel: “Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren” (naar Joël 2,13)


Dit jaar was Aswoensdag op woensdag 14 februari.
Geplande Eucharistievieringen op die dag.