Kruisweg Mariakerk, fotoserie

Uit Parwiki


Fotoserie (start automatisch)

Eerste Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld.
Tweede Statie: Jezus wordt met het kruis beladen.
Derde Statie: Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis.
Vierde Statie: Jezus ontmoet Zijn Moeder Maria.
Vijfde Statie: Simon wordt gedwongen Jezus het kruis te helpen dragen.
Zesde Statie: Veronica droogt het aanschijn van Jezus af met een doek.
Zevende Statie: Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis.
Achtste Statie: Jezus troost de wenende vrouwen.
Negende Statie: Jezus valt voor de derde maal onder het kruis.
Tiende Statie: Jezus wordt van zijn kleren beroofd.
Elfde Statie: Jezus wordt aan het kruis genageld.
Twaalfde Statie: Jezus sterft aan het kruis.
Dertiende Statie: Het lichaam van Jezus wordt van het kruis afgenomen.
Veertiende Statie: Jezus wordt in het graf gelegd.