Pastoorslijst Meers

Uit Parwiki


1 Bronnen:

  • Liber Memorialis van Elsloo.
  • Jan C.G. Simonis, Zielzorgers in het Bisdom Roermond 1840-2000, Sittard, Stichting Charles Beltjens, 2001.
  • Carrij W. Zijlstra-van Dijk, Parochie St.-Jozef, Meers 1932-1992, uitgave parochie, 1992.

2 Inleiding

Tot aan de oprichting van de parochie in Meers viel het grootste deel van de huidige parochie (Grote Meers) onder de St. Augustinusparochie, Kleine-Meers en de Maasband vielen onder de St. Martinus van Stein.
Bij de fusie op 1 januari 2024 met Elsloo, worden Meers en Elsloo één parochie met de naam St. Augustinus.

3 Nicolaas Egidius Erkens (voorbereidende pastoor) 1921-1931

Nicolas Erkens werd geboren te Maasmechelen?? op 13 januari 1851.
N. Erkens was geen priester van het bisdom Roermond, maar kennelijk van het bisdom Luik (het huidige bisdom Hasselt bestond toen nog niet). Hij was oud-pastoor van Munster-Bilzen (B). Toen het gerucht rondging dat in Meers een huis voor een priester (de toekomstige pastorie) werd gebouwd, meldde deze zich aan om er te gaan wonen en de zielzorg te verzorgen. Pastoor Biermans stond dit na overleg met het bisdom toe. Omdat Meers nog geen parochie was kreeg Erkens de status van hulp-priester van Elsloo.
De 70-jarige Erkens werd op 11 oktober 1921 met veel pompa onthaald en vestigde zich in het huis van weduwe Westhovens tegenover de kerk. De pastorie was nog in aanbouw. Hij begon onmiddellijk met de catechese en het andere parochiewerk.
Vanaf 17 oktober kon men zijn zondagsplichten in Meers voldoen.
Op 20 november 1921 werd de eerste (gedenk)steen van de pastorie gelegd. In mei 1922 trok Erkens naar de nieuwe pastorie.
Pas in 1931 werd Meers een zelfstandige parochie en Max Leesens werd op 22 september 1831 benoemd tot eerste pastoor.
Erkens (toenn 80 jaar oud) is kennelijk op emeritaat gegaan in Maasmechelen (toen Mechelen-aan-de-Maas), waar hij overleed op 24 maart 1936.
Hij was al zeventig toen hij aan deze opdracht begon van 11 oktober 1921 tot 31 augustus 1931. Te oordelen naar de stand van zaken in Meers bij het aantreden van Max Leesens heeft Erkens bijzonder hard gewerkt.

4 Max Leesens, pastoor 1931-1955

Hubert August Max (Max) Leesens werd geboren te Emmerik (D) op 15 september 1888.
Zijn voornamen en geboortedatum vermeld op zijn bidprentje zijn fout. Het verhaal hiervan: Zijlstra, 17.
Priester gewijd te Roermond op 28 maart 1914.
Kapelaan te Stevensweert van 1914 tot 1924.
Kapelaan te Horst van 1924 tot 1931.
Pastoor van 1931 tot begin 1955.
Overleden op 4 mei 1955 te Heerlen.

5 Pieter Joseph Funken 1955-1957

Geboren te Kerkrade op 18 mei 1908.
Priester gewijd te Roermond op 1 maart 1932.
Kapelaan te Schandelen van 1932 tot 1935.
Kapelaan te Lindenheuvel van 1935 tot 1938.
Kapelaan te Maastricht, H. lambertus van 1938 tot 1955.
Pastoor in Meers van 27 februari 1955 tot 8 december 1957.
Pastoor te Maastricht, H. Hubertus van 1957 tot 1974.
Emeritus te Kerkrade vanaf 1974. Overleden aldaar op 25 maart 1984.

6 Jozef Philippens 1957-1964

Geboren te Houthem op 9 augustus 1912.
Priester gewijd te Roermond op 13 maart 1937.
Kapelaan te Sint-Geertruid van 1937 tot 1938.
Kapelaan te Gronsveld van 1938-1940.
Kapelaan te Schimmert van 1940 tot 1948.
Kapelaan te Gulpen van 1948 tto 1957.
Pastoor in Meers van 13 december 1957 to 12 december 1964.
Pastoor te Eijs van 1964 tot 1975.
Emeritus te Houten vanaf 1975, aldaar overleden op 12 maart 1979.

7 Pie Diederen 1965-1975

Petrus Theodorus Diederen werd geboren te Schinnen op 8 juni 1911.
Priester gewijd te Roermond op 13 maart 1937 (samen met de vorige pastoor Jozef Philippens).
Kapelaan te Eygelshoven, H. Johannes de Doper van 1937 tot 1953.
Rector te Egchle van 1953 tot 1964.
Pastoor in Meers van 7 maart 1965 - 8 maart 1975.
Emeritus in Meers vanaf 1975, overleden te Geleen op 1 mei 1978.

8 Toussaint Schyns 1975-1992

Toussaint Marie Joseph Schyns werd geboren te Hoensbroek op 18 december 1922.
Priester gewijd te Roermond op 13 maart 1948.
Kapelaan te Bocholtz van 1948 tot 1952.
Kapelaan te Heer van 1952 tot 1958.
Kapelaan te Schandelen van 1958 tot 1968.
Pastoor te Ubachsberg van 1968 tot 1973.
Een aantal jaren was hij ziek.
Pastoor in Meers van 8 maart 1975 tot 31 oktober 1992.
Emeritus in Heerlen vanaf 1992 en overleden aldaar op 12 september 2000.

9 Rik Achten 1992-heden

  • Henricus Hubertus Dominique (Rik) Achten werd geboren te Bree (B) op 27 januari 1958, maar woonde in Bocholt (B).

Priester gewijd te Roermond op 5 juni 1982.
Kapelaan in Chèvremont 1981-1986.
In deze tijd periode ook legerdienst in het Belgisch Leger. Na militaire opleiding in België, legeraalmoezenier in Keulen-Dellbrück (1 sept. 1983 - 30 sept. 1984).
Op 13 april 1986 pastoor St. Jozef, arbeider Meerssen.
Pastoor in Elsloo en Meers vanaf 1 november 1992. Installatie op 29 november 1992. Op 13 mei 1993 promotie in Rome in de (Fundamentele) Theologie.
In 1993-2005 ook docent Fundamentele Theologie op Groot-Seminarie Rolduc en vanaf 2017 docent Fundamentele Theologie op de priesteropleiding Bovendonk in Hoeven (bisdom Breda).
Korte tijd na zijn aantreden zijn de parochies Elsloo en Meers één parochiecluster geworden, met één bestuur maar met gescheiden exploitatie.
De informatie in de jubileümboekjes van de parochie van de hand van Carrie Zijlstra moet nog ingewerkt worden.