Kruisweg St. Jozefkerk, fotoserie

Uit ParwikiFotoserie (start automatisch)
Eerste Statie. Jezus wordt ter dood veroordeeld.
Tweede Statie. Jezus wordt met het kruis beladen.
Derde Statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis.
Vierde Statie. Jezus ontmoet Zijn Moeder Maria.
Vijfde Statie. Simon wordt gedwongen Jezus het kruis te helpen dragen.
Zesde Statie. Veronica droogt het aanschijn van Jezus af met een doek.
Zevende Statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis.
Achtste Statie. Jezus troost de wenende vrouwen.
Negende Statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis.
Tiende Statie. Jezus wordt van zijn kleren beroofd.
Elfde Statie. Jezus wordt aan het kruis genageld.
Twaalfde Statie. Jezus sterft aan het kruis.
Dertiende Statie. Het lichaam van Jezus wordt van het kruis afgenomen.
Veertiende Statie. Jezus wordt in het graf gelegd.