Paramenten St. Jozefkerk

Uit Parwiki

1 Paramenten

Wij beperken ons hier tot de oude en waardevolle paramenten of misgewaden van onze parochie.

1.1 Oude paramenten

De paramenten die hier getoond worden hebben een zekere leeftijd, maar worden bij gelegenheid nog gedragen. De gouden koorkap bv. hoort bij de Sacramentsprocessie.

JK kazuifel01.JPG
JK kazuifel02.JPG
Maria-kazuifel, Stadelmaier, Nijmegen maart 1958. Het is zeer fragiel
en wordt enkel op hoge Mariafeesten gedragen.
Koorkap, gouddraad. midden 20ste eeuw.

1.2 Bijzondere paramenten

Niet alle kazuifels in ons bezit worden hier getoond. Enkel het mooiste: het St. Jozef-kazuifel. Dit hebben wij in november 2019 gekregen van de Zusters Franciscanessen uit Valkenburg.

JK kazuifel IMG 5134.JPG
JK jozefborduur IMG 5140.JPG

Rondom de afbeelding van Jozef met kind staat de tekst: Salve Ioseph qui panem vitae et frumentum electorum conservasti. Heil aan Jozef die het brood van het leven en de tarwe van de uitverkorenen beschermd heeft.

1.3 Moderne kazuifels, eigen ontwerp

Deze zijden kazuifels, in de vier liturgische kleuren, zijn voor onze drie kerken gemaakt in 1996.
Het ontwerp is van de toenmalige kapelaan R. Pisters.
Elsloo paramenten 11.JPG
Elsloo paramenten 12.JPG
Elsloo paramenten 13.JPG
Elsloo paramenten 14.JPG