Hoofdaltaar St. Jozefkerk

Uit Parwiki


Hoofdaltaar St. Jozefkerk

1 Hoofdaltaar

Het altaar van de St. Jozefkerk is opgebouwd rond het thema Eucharistie, net zoals de glas-in-lood-ramen in de westgevel van het priesterkoor. Tot de verbouwing van 1934-35 stonden deze ramen achter het altaar in de nis van de oude abscis, zodat het nog duidelijker dan nu één geheel vormde rond de Eucharistische Christus.
Het neo-gotieke altaar is samen met de twee zij-altaren gebouwd door de fa. J.W. Ramakers en Zonen te Geleen in 1924. Zij werden op 16 oktober 1924 ingewijd door Mgr. L. Schrijnen, bisschop van Roermond.
Het houten retabel is van eikenhout.
Voor kerstmis 1962 werd de tabernakeldeur versierd met half-edelstenen. De altaarkandelaars werden toen ook hersteld en verguld.
Afmetingen 400 x 280 cm.

1.1 Beschrijving

Naast het tabernakel -het kastje (kluis), waarin ons Heer bewaard wordt- staan vier beelden van heiligen (90 cm) die een bijzondere band met de Eucharistie hadden.
Uiterst links staat de H. Juliana van Cornillon (Luik) (1290-1341) met een monstrans in haar hand. Haar visioenen vanaf 1209 zijn een belangrijke factor voor het ontstaan van het feest van Sacramentsdag en de ermee verbonden sacramentsprocessies. M.n. in onze streek (toen behorend tot het prinsbisdom Luik) werd het feest van het H. Sacrament zeer bijzonder en uitgebreid gevierd. Het is de tijd van diverse sacramentswonderen zoals in de basiliek van Meerssen (1228).
Het tweede beeld van links is St. Thomas van Aquino (1225-1274). Hij was een Dominicaan van Italiaanse afkomst. Algemeen beschouwt men St. Thomas als de grootste theoloog van de Kerk. Hij dichtte o.a. de alombekende sacramentshymne “Pange Lingua” voor het feest van Sacramentsdag. Van dit lied kennen de meeste katholieken de strofe “Tantum Ergo Sacramentum”. Een strofe hieruit staat op de onderkant van het retabel: “Adoro Te devote latens deitas, quae sub his figuris vere latitas”. (Ik aanbid U vol overgave verborgen goedheid, die hier waarachtig onder deze tekenen schuilt). Op het boek in zijn hand staat een ander vers hieruit: "Eccce panis angelorum" (Zie het brood der engelen).
Rechts naast het tabernakel vinden we de H. Paschalis Baylón (1540-1592). Hij was een Spaanse Franciscaanse broeder die zich onderscheidde door zijn boetvaardigheid en innige aandacht voor het H. Sacrament. Hij is de patroon van de Eucharistische verenigingen en broederschappen.
Uiterst rechts staat een beeld van de H. Clara van Assisië (1194-1253). Zij was een tijdgenote van de H. Franciscus van Assisië en is de stichteres van de clarissen. Door haar gebed tot het Allerheiligste Sacrament bevrijdde zij Assisië van de Saracenen in 1240 of 1241. Daarom wordt zij met een monstrans in de hand afgebeeld. Op de banderol in haar linkerhand staat: "Custodias famulas tuas" (Bescherm Uw getrouwen).
Op de tabernakeldeur staat twee neerknielende engelen die Christus in de H. Hostie aanbidden. Onder de hostie staan een lelie, symbool van zuiverheid en nog een vlammend hart, symbool van Christus' liefde voor ons.
Onder het altaarblad is in het midden de kruisiging afgebeeld. De stervende Heer temidden van zijn moeder Maria en de apostel Johannes. Links geflankeerd door korenaren en rechts door een druivenstruik. Korenaren en wijnstok zijn uiteraard symbolen voor het brood en de wijn van de H. Eucharistie.

Hoofdaltaar
Hoofdaltaar
Offeraltaar

2 Offeraltaar

De eucharistische symbolen komen ook terug in het offeraltaar (eik). Het altaar werd pro deo gemaakt door fa. Casper Janssen (gebroeders Janssen) uit de Maasband. Het vergulden en schilderen ervan werd gedaan door hun broer Jan. Het fraaie houtsnijwerk, de tekst en de twee panelen met gestileerde Eucharistische symbolen in eikenhout zijn van de hand van Hub Tummers uit Stein.[1]
Het altaar met daarop de uitnodiging die niets aan de verbeelding overlaat: “De Heer is hier en roept ook U!” werd ingewijd in de kerstnacht van 1984 door pastoor Schyns.

Offeraltaar, Hostie en kelk
Offeraltaar, Alfa en Omega, Druiventros
H. Juliana van Cornillon
H. Thomas van Aquino
H. Paschalis Baylón
H. Clara van Assisië

3 Voetnoten

  1. Dhr. Tummers maakte ons in oktober 2022 attent op een krantenartikel hierover van 22 dec. 1984.