Inventaris St. Jozefkerk

Uit Parwiki

1 Hoofdaltaar

2 Beelden

2.1 Beelden in het middenpad

St. Joris met de draak (hout, 108 cm)
H. Sebastianus (hout, 85 cm)
Maria met kind (epoxyhars, 111 cm)
Maria, reparatrix (gips, 140?cm)
H. Jacobus de Meerdere, apostel (hout, 131 cm)
H. Martinus van Tours (hout, 99 cm)
H. Jozef met kind (hout, 108 cm)
De beelden van H. Bernardus van Clairvaux en Maria Reparatrix (= Maria hulp der Christenen) hebben wij in 2000 gekregen van de zusters Auxiliatricen uit Villers-la-Ville (B) en Brussel. Van hen kregen wij ook het corpus dat in de hal van de kerk hangt. Het St. Augustinusbeeld is in bruikleen. St. Eduardus komt uit de doopkapel. De overige zes beelden hebben wij in 2007 van een echtpaar (niet-parochianen) gekregen dat anoniem wil blijven. De sokkels waarop deze tien beelden staan werden bij de restauratie van 1999 aangebracht.


2.2 Overige beelden

Mariabeeld
H. Hartbeeld
Patroonsbeeld van de kerk, St. Jozef met kind
Houten Mariabeeld, model Wonderdadige Medaille.
(110 cm)
Houten H. Hartbeeld werd op 18 december 1923 geleverd door de fa. Stuflesser (zie hiernaast). (140 cm) Op 26 januari 1926 werd dit beeld geplaatst. Het werd, net zoals het H. Hart- en Gerardusbeeld gemaakt in de werkplaats Ars Sacra 1875 Ferdinand Stuflesser in Ortisei (= Sankt Ulrich) in Valgardena in (Zuid-Tirol) Italië. Het werd ingezegend op 14 februari 1926. Rechts op de voet staat: Fernando Stuflesser, scultore, Ortisei (Alto Adige) Italia. (140 cm)


3 Kruisbeelden

Kruisbeeld in de hal
Kruisbeeld tegen abscis
Passiekruis
Sacristiekruis
Gietijzen corpus, gemaakt in 1903 in Charleroi als onderdeel van een zogenaamde Calvarie. Het kruis stamt uit Villers-la-Ville (B). Wij hebben het gekregen van de zusters Reparatricen in 2000, toen hun klooster aldaar werd opgeheven. Het houtwerk werd gemaakt door Lei Jennissen. (150cm) Houten kruis boven priesterkoor (19de eeuw uit Wenen), van gever die anoniem wil blijven gekregen bij de grote opknapbeurt in 1999. Zogenaamd passiekruis. Het is gemaakt door de fa Ramakers & Zonen, Geleen. De parochie kreeg het cadeau bij de bestelling van de leuning van het oksaal, die dezelfde firma op 8 en 9 juni 1923 plaatste. Het kruis werd in de loop van 1995 grondig opgeknapt door Corry Hesemans-Vermeeren.

Het kruis is omgeven met de voorwerpen verbonden met de kruisdood van Jezus: zijn kleed, dobbelstenen, speer, stok met spons, spijkers, doornenkroon, gesel, buidel met 30 zilverlingen. (122 cm)

Kruisbeeld in de sacristie. 120cm (corpus 70 cm)

4 Kapellen

4.1 Mariakapel

Mariakapel
Icoon Altijddurende Bijstand
Het terracotta H. Ritabeeld werd vervaardigd door Piet Berghs uit Meers en op 1 december 1979 geplaatst en ingezegend. Op de zoom van het kleed staan de drie symbolen die bij de H. Rita van Cascia (1380-1457) horen: de roos (= liefde), de doornenkroon (= lijden) en de vijg (= vruchtbaarheid). In haar handen houdt zij een bronzen crucifix, teken van haar verbondenheid met de lijdende Jezus. Wijlen Zr. Maria Goretti heeft model gestaan voor het beeld. (98 cm)
Het marmeren H. Antonius van Paduabeeld bracht pastoor Schyns mee van een antiquair in Texel in juli 1982. (96 cm)
Deze icoon van Maria Altijddurende Bijstand kwam op 31 mei 1930 in Meers, via de Redemptoristen in Rome. Zij werd ingeraamd en verguld door Louis Cosemans in Urmond. (54x44 cm)

4.2 Gerarduskapel

Naar de glas-in-lood-ramen (zie hier), die episodes uit het leven van de H. Gerardus Majella verhalen, noemen wij deze kapel de St. Gerarduskapel.

Gerardus- of doopkapel
Piëta
Beeld van de H. Theresia van Lisieux. Het gipsen beeld (120 cm) werd spontaan aangeboden aan de kerk op 22 maart 1928 door Guillaume van Straaten uit Maastricht.

De piëta hebben wij op 4 november 2019 gekregen van de Zusters Franciscanessen uit Valkenburg. Deze congregatie bewoonde het klooster op de plaats waar nu Franciscushof is tot in 1995. Het beeld lijkt ons uit de 1920-1930er jaren. (90 cm hoog)

Sokkel gekregen zorgcentrum Witven, Someren jan. 2021 (101 cm)
Piëta op sokkel

5 Kruisweg

Eerste statie
Tweede statie
Derde statie
Vierde statie
Vijfde statie
Zesdee statie
Zevende statie
Achtste statie
Negende statie
Tiende statie
Elfde statie
Twaalfde statie
Dertiende statie
Veertiende statie

Deze kruisweg is in ons bezit vanaf 1995 en komt uit Genk. Afmeting, zonder kruisje 60x46 cm.
Uitleg van de kruisweg

6 Preekstoel en doopvont

Preekstoel
Doopvont
Doopvont
De preekstoel (223cm hoog) werd geplaatst door de fa. Ramakers & zonen, uit Geleen in januari 1929. Links, ingebouwde biechtstoel. Het terracotta doopvont, met koperen deksel, op gemetselde voet (108 cm) stond eerst in de doopkapel (ook wel Gerarduskapel), links achter. Later op het priesterkoor. In de loop van 1993 is het voor het Gerardusaltaar geplaatst.
Preekstoel. Wonderbare visvangst
Preekstoel. Wonderbare visvangst

7 Zij-altaren

7.1 Gerardus-altaar

Gerardus-altaar
Het altaar is van de firma J.W. Ramakers en werd geplaatst in 1931(?). Opschrift: "H. Gerardus Majella. Bid voor ons." Op het antependium. Naast het SG-monogram (= Sint Gerardus) staat links en rechts in de banderol respectievelijk: "redder der zondaren" en "helper der lijdenden". Het beeld (130cm) in het altaar van H. Gerardus Majella kwam net zoals het beeld van St. Jozef uit het reeds vermelde atelier van Ferdinand Stuflesser. Het vertrok in Italië per post op 18 mei 1922 en arriveerde pas op 22 augustus op het station Beek-Elsloo.
St. Gerardus in aanbidding op tabernakeldeur
St. Gerardus, rent over het water bij Napels om schipbreukelingen te redden
St. Gerardus, episdode uit zijn leven, elevatie
Gerardus in aanbidding. Paneel in midden (40x43 cm). Gerarduscyclus altaarpaneel (44x70 cm). Gerardus redde een zinkend schip bij Napels door op de golven ernaartoe te lopen en het schip te gebieden stil te blijven liggen. Hij trok het vervolgens met twee vingers aan land. Gerarduscyclus altaarpaneel (44x70 cm). Bij een kerk in Illiceto raakte Gerardus in geestesverrukking en zweefde boven de grond.

7.2 Maria-altaar

Maria-altaar
Maria-altaar
Maria-altaar met gipsen madonna met kind (130 cm)
Afbeelding op tabernakelpaneel (40x43 cm)
Opdracht van de Heer in de tempel (44x70 cm)
H. Dominicus krijgt de rozenkrans van Maria (44x70 cm)

8 Het oksaal

Oksaal
De leuning van het oksaal werd gemaakt door de firma Ramakers & Zonen uit Geleen en geplaatst op 8 en 9 juni 1923.

9 Beeld van de goede herder

Goedeherder03.JPG
Op 30 oktober 1955 werd het beeld van de goede Herder geplaatst voor de kerk, pal voor de hoofdingang aan de andere kant van de weg voor de kerk. Het beeld werd gemaakt door Joep Thissen van Roermond. Het werd aan de parochie geschonken door Peter Salden (Peer de Graaf). Het meet 150 cm. Op de achterkant van de voet staat: "geschonken door P. Salden 30-10-55". Volgens het plaatje dat stichting kleine monumenten Stein op de voet heeft aangebracht en volgens hun documentatie zou het beeld gemaakt zijn door Peter Roovers. Dit in tegenspraak met ons archief, waarin pastoor Funken op 30 oktober 1955 (zoals vermeld hierboven) schrijft dat "het beeld vervaardigd is in de keramische ateliers van Beesel en gemaakt door Joep Thissen van Roermond.

10 Ampullen

Ampullen
Roestvrijstalen ampullen
Glazen ampullen
Verzilverde schaal met ampullen. Schaal 27 cm, ampullen 9 cm. (verzilverd koper) Deze moet gerestaureerd worden. Roestvrijstalen ampullen met schaal. Schaal (30,5 cm), ampullen (9 cm). Glazen ampullen, klaar voor gebruik (8,6 cm).

11 Altaarbellen

Altaarbel zilverkleurig
Altaarbel
Altaarbel
Gong
Houten klepper (Witte Donderdag)
Altaarbel op voetjes.
(h. 14 cm ø 28 cm) Gekregen zorgcentrum Witven, Someren, jan. 2021.
Altaarbel op voetjes.
(h. 18 cm ø 20 cm)
Altaarbel
(h. 19 cm ø 20 cm)
Gong, niet in gebruik.
(h. 25 cm ø 25 cm)
Na het gloria van Witte Donderdag wordt er niet geluid of gebeld in de de kerk tot de paaswake. Bij de elevatie van de Avondmis van Witte Donderdag wordt er daarom naar oud gebruik geklepperd (26x8,6 cm).

12 Altaarkruisen

Houten kruis hoofdaltaar
Messing kruis hoofdaltaar
Messing kruis zijaltaar
Houten altaarkruis uit het hoofdaltaar.
(50,5 cm)
Messing altaarkruis
(81 cm)
Kruis (2x). Dit zijn kennelijk de oorspronkelijke kruisen van de zijaltaren.
(38 cm)

13 Cibories

Ciborie
Ciborie
Ciborie
Ciborie met ivoren schijfnodus. Een keer met en een keer zonder velum.
(h. 28,5 cm ø 14,2 cm)
Ciborie met ronde voet. Verguld koper (h. 36 cm ø 12,8 cm)
Neo-gotieke ciborie
Hiernaast: neo-gotieke ciborie. Op de cuppa: "Ecce panis angelorum factus cibus viatorum" De tekst komt uit de sequentia (lied) Lauda Sion, geschreven door St. Thomas van Aquino en betekent: "Kijk het brood van de engelen is het voedsel geworden van hen die onderweg zijn (= de mensen)".

Op de voet: tekst "Panem de caelo praestitisti eis" (= Brood uit de hemelen hebt Gij hen gegeven"), medaillon met St. Nicolaas en de tekst "Sancti Nicolae o.p.n." (= H. Nicolaas, bid voor ons) en medaillon met H. Hart en tekst: "Cor amoris victima" (= Hart, slachtoffer van liefde). Op de rand DEHIN FRERES LIEGE.
Op de rand van de onderkant: "gift van Frans Johannes met echtgenoote Hubertina Pijpers Maria en Elisabeth ter gedachtenis van hunne ouders Jacobus en Anna Maria Penders 1922."
(h. 44 cm ø 11 cm) Er zijn geen zilver- of andere merkjes te vinden.

14 Kandelaars

De kerk heeft een heel aantal altaarkandelaars. Ze zijn niet allemaal in gebruik.

Kandelaar
Kandelaar
Kandelaar
Kandelaar
Koperen kandelaar ronde voet.
(h. 25 cm. 2 keer)
Koperen kandelaar driehoekige voet.
(h. 27,5 cm 2 keer)
Koperen kandelaar met leeuwenpoten.
(h. 45 cm 2 keer)
Koperen kandelaar met leeuwenpoten.
(h. 40,5 cm 2 keer)
Kandelaar
Kandelaar
Kandelaar
Kandelaar
Koperen kandelaar.
(38,5 cm. 4 keer)
Koperen kandelaar (zelfde soort als eerste hierboven).
(2 keer in 3 maten 40,45,50 cm)
Koperen kandelaar.
(h. 65 cm 6 keer)
Koperen kandelaar.
(h. 61 cm 2 keer)
Smeedijzeren kandelaar (6x) voor uitvaart. P. Kersten, Maastricht juli 1959

15 Kelken en hostieschalen

Kelk
Kelk
Kelk
Kelk
Kelk. Inscriptie: CALICEM SALUTARIS ACCIPIAM ET NOMEN DOMINI INVOCABO. Laat mij de kelk van het heil aannemen en ik zal de naam van de Heer aanroepen.
Verguld zilver met hetmeesterkteken van Fuinnekotter, Rotterdam, jaar 1938. (h. 17,6 cm ø 12,6 cm)
Kelk met opengewerkte nodus. Bovenkant voet: Sanguis Domini nostri Jesu Christi custodiat animam meam in vitam aeternam. Amen. (= Het bloed van onze Heer Jezus Christus bescherme mijn ziel tot eeuwig leven. Amen. Dit is het secretum-gebed (stille gebed) dat de priester bidt bij de offerande).

Onderkant: in memoriam d.d. Florentina Hoffmans neopresbytero Maximiliano Leesens in festo paschatis A.D. MCMXIV. A Witte Aachen 1914. (= ter herinnering: Florentina Hoffmans gaf deze aan de nieuwe priester Max Leesens op het paasfeest van 1914). A. Witte uit Aken is de maker.
(h. 19 cm, ø 19,2 cm)

Kelk met rode nodus. Op de voet: Pro vobis et pro multis (= voor u en voor velen) naast gekruisigde Christus.

Onder de voet: "geschonken door de parochianen van St. Josef te Meers, 19 maart 1956. M.E. JOS VONK A'DAM. Dit was de kelk van Lei Martens (1927-2004). Hij werd priester gewijd op 17 maart 1956 en deed zijn eerste H. Mis op 1 april 1956 in Meers. (h. 17,6 cm ø 13,7 cm)

Kelk met blauw emaillen kruisje en band van druivenranken. Dit was de persoonlijke kelk van Sjeng Martens o.f.m. conv., die als kloosternaam pater Leo droeg (erg verwarrend omdat zijn priesterbroer ook Leo heette). Zij werd in 2012 aan de parochie geschonken. Pater Leo (geboren Sjeng Martens, werd priester gewijd op 1 augustus 1964 te Susteren en behoorde tot de Belgische provincie van de conventuelen) was dus een broer van Lei Martens die hiernaast vermeld wordt. Hij deed zijn eerste Mis in Meers op 15 augustus 1964. (h. 20,5cm ø 13,5 cm)
Hostieschaal
Hostieschaal
Pateen en lepeltje
Hostieschaal
(h. 6,5 cm ø 16,5 cm)
Hostieschaal aan parochie geschonken in 200?
(h. 6 cm, ø 18 cm)
Pateen en lepeltje horende bij de kelk van Sjeng Martens (hierboven) (Pateen ø 18 cm, lepeltje 6,8 cm)

16 Kerkbanken

Kerkbanken
De kerkbanken zijn in de zomer van 2007 geplaatst. Ze komen uit de Drievuldigheidskerk te Schaesbergerveld (Heerlen). De banken zijn ingekort om ze passend te maken.

17 Kerstgroep

Kerstgroep gips
Kerststal kaal jan. 2022
Kerstgroep. (Kerstmis 2011)
Op 12 jan. 2022 is er een nieuwe eikenhouten kerststal gemaakt. (h. 85 cm) Een foto van de ingerichte kerststal volgt eind 2022.

18 Monstransen en custodia's

Stralenmonstrans
Neo-gotieke monstrans
Custodia
Custodia geopend
Stralenmonstrans. Onder de voet: "St. Jozef parochie Meers Kerstmis 1958 FEC. E. KERSTEN-LEROY-MAASTRICHT".
(54,5 cm)
Monstrans (neogoriek) met bovenin verzilverd H. Hartbeeldje (h. 6 cm). Tekst rond hostie: VERBUM CARO FACTUM EST (Het Woord is vlees geworden, Joh. 1,14).
(50,5 cm)
Custodia met aan voorkant IHS, de eerste drie letters van Jezus in het Grieks (IHSOUS). Verzilverd koper, ca. 1900.
(26 cm)
Zelfde custodia, geopend met lunula met daarin de H. Hostie.

19 Relikwiehouders

H. Kruis relikwie.
Relikwiehouders
Relikwiehouder met relikwie van het H. Kruis. Zilver, versierd met enkele amathisten en een gouden plaatje. P. Kersten, Maastricht, 1962. Verkregen op voorspraak van vic. generaal Mgr. P. van Odijk.
(26 cm)
Asymmetrische zilveren relikwiehouder met relikwie van H. Gerardus Majella. P. Kersten, Maastricht, oktober 1961.
(24 cm)
Kleine relikwiehouders met relikwieën van de H. Theresia van Avila, H. Antonius van Padua, H. Rita van Cascia. Van de laatste twee heiligen zijn er ook beelden in de kerk.

19.1 Relikwieën: getuigschriften

Deze zijn in ons historisch archief ondergebracht.
//Dit is in opbouw//

20 Wierooksvaten

Zilveren wierooksvat
Zilveren scheepje
Koperen wierooksvat
Koperen scheepje
Zilveren wierooksvat (19de eeuws?).
(27,5 cm)
Zilveren scheepje, passend bij wierooksvat.
(9,3 cm)
Koperen wierooksvat.
(22 cm)
Koperen scheepje.
(8,3 cm)

21 Overig vaatwerk

Vaatje voor ziekenolie
Olievaatje
Vaatje (RVS) voor de olie van de ziekenzalving O.I. (= Oleum infirmorum / olie van de zieken) (erfenis van pater Leo <geboren Sjeng> Martens) (h. 1,4 cm ø 3,2 cm) Zilveren olievaatje met respectievelijk O.I. (= Oleum infirmorum / olie van de zieken) Olie voor de ziekenzalving, S.C. (= Sacrum Chrisma / heilig Chrisma) gebruikt bij zalving na het doopsel, het H. vormsel en priesterwijding en S.O. (= Sacrum Oleum / Heilige olie) Normaliter is de afkorting O.C. (= Oleum Catechumenorum / olie van de doopleerlingen) gebruikt bij de (facultatieve) zalving op de borst vóór het doopsel. (h. 3,8 cm ø 3 cm)

22 Wijwatervaten

Aspergil, messing
Wijwateremmer, messing
Wijwatervat met kraan
Wijwaterbak bij hoofdingang
Wijwaterbak bij zij-ingang
Aspergil.
(32 cm, bol ø 8 cm)
Wijwateremmer.
(h. 23 cm. ø 26,8 cm)
Wijwatervat, terracotta, ombouw met kraan, eigen productie 1996. (100cm) Wijwaterbak (2x) bij hoofdingang.
(br. 20 cm)
Wijwaterbak bij zij-ingang.
(ijzer, h. 30 cm)

23 Ziekencommunie attributen

Pyxiden

Pyxiden, zakje
Onderkant pyxis
Pyxis
Pyxis
Lantaarn voor ziekencommunie
Twee pyxiden. Links (h. 7 cm ø 6,5 cm).
Rechts (h. 5,5 cm ø 7 cm).
Onder de voet van de linker: "Societas Anonymus "Ernest Allard d.d. mense Julii 1922" (= Een anonieme groep gaf dit aan Ernest Allard in de maand juli 1922)". Twee pyxiden uit de nalatenschap van pater Leo (geboren: Sjeng) Martens. Zilverkleurige (h. 7 cm ø 7 cm); Goudkleurige (h. 2 cm ø 10,5 cm) Messing lantaarn met bel om de ziekencommunie te brengen. (Niet meer in gebruik) (42 cm)

24 Overige

Ambo
godslamp
Bronzen elevatiebel
Houten kandelaar
Ambo (eik), gemaakt door Caspar Janssen (1984), voorzien van groter bovenstuk met plaats voor de boeken in 2006. (130x55 cm) In 1981 door pastoor Schyns gekocht bij antiekhandel Diana in Urmond De elevatiebel werd op 22 jan. 1930 opgehangen door fa. Jos van de Kerkhof uit Aarle-Rixtel, die ook de kerkklok in 1928 geleverd had. (17,3 cm) Houten kandelaar (Iroko) (2x). Eigen productie 2006.
(10 cm)
Oude paaskandelaar
Huidige paaskandelaar
Kleine kaarsenaansteker
Sacristiekast
Messing paaskandelaar (in opslag) (103 cm) Houten paaskandelaar afkomstig uit de Mariakerk van Elsloo. (100 cm) Kaarsenaansteker gekregen zorgcentrum Witven, Someren jan. 2021. (56 cm) Sacristiekast, gekregen van Edo Gerards in 200? (101 x 182 x 52 cm)
Processiekruis.
Staander voor evangeliarium
Bidstoel
Bidstoel
Messing processiekruis. Verzilverd. (60 cm) In juno 1980 verzilverd b.g.v. de processie. Schutterij St. Jozef bood op 8 juni 1980 (processiezondag) spontaan aan om de kosten daarvan à 350 gulden op zich te nemen. Neo-gotieke pupiter uit Genk (B.). (143 cm) Bidstoel uit het vroegere Franciscanessenklooster, geruild in 1997, bij het vertrek van de zusters, voor een lichter exemplaar. Bidstoel met in centrum IHS.
Sedilia
Sedilia voor misdienaars
Sedilia. Sedilia voor misdienaars naar model van de reeds bestaande (4x). Lei Jennissen 1995.

25 Processiehemel

Processiehemel met de doeken van Elsloo
Processiehemel met de doeken van Meers

De processiehemel van Meers wordt ook in Elsloo gebruikt. De rode doeken zijn de doeken van de oude hemel van Elsloo die in de 1960-er jaren verdwenen is. Ze passen in de hemel van Meers. De goudkleurige doeken zijn die van Meers.
(Eikenhout 164 x 130 x h 234 cm, zonder de uitstekende draagstokken). Begin 20ste eeuw?

26 Vaandels

Een aantal (processie)vaandels bevinden zich in opslag.

Vaandel
Vaandel
Maria Congregatie. Opg. 1933. (88x133 cm) Vaandel van de H. Familie. Tekst: H. Familie B.V.O. Par. Meers. (102x145 cm)