Inventaris klein St. Augustinuskerk

Uit Parwiki

1 Kleine inventaris en vaatwerk

1.1 Bellen en kleppers

Altaarbellen
Altaarbellen
Houten klepper
Bel op priesterkoor
Altaarbel h. 14 cm. Altaarbel met voet h. 16 cm. Houten klepper. Deze wordt enkel gebruikt op Witte Donderdag 24,5 x 9,5 cm. Elevatiebel (bronzen scheepsbel?) op het priesterkoor (ca 30 cm hoog) met ingegraveerde datum: 21-3-1936.

1.2 Cibories

Ciborie
Ciborie
Ciborie
Ciborie
Ciborie met velum. Zelfde ciborie als links. (29 ø 16,5 cm) Ciborie ronde voet, zeskantige nodus met daarop "+ I E S U S". (31 ø 15 cm) Ciborie ivoren nodus, zesdelige voet, met daarop XP. (31 ø 15 cm)

1.3 Kelken

kelk
kelk
hostieschaal
Kelk, zilver (1738), met Maastrichtse keuren H.EB (H.IB?) en ster. Geschulpte, geprofileerde voet, door vertikale banen in vier grote en vier kleinere segmenten verdeeld; op de rand guirlandes, in de segmen­ten: rozentakken, waar­binnen een motief o.a. een kelk, kruis; peervormige nodus, ook verdeeld in segmenten, waarop rozen­takken en bladmotieven, ajour tegencuppa van rasterwerk, voluten en ronde medaillons, h. 27 cm ø 9,5 cm.

Op de onderkant van rand van de voet stond volgens de oude inventaris: ????EOD DEDIT ECCLESIAE DE ELSLOO 1738 (????eod gaf (deze kelk) aan de kerk van Elsloo in 1738). Tegenwoordig zijn enkel de onderlijnde letters nog te lezen.
In het Liber Memorialis lezen wij op blz. 134 (Pastoor Thissen in 1911):
De beste onzer kelken, in Renaissance stijl, werd geschonken door de familie van M.S. Kerkhoffs, oudpastoor alhier, later vicaris-generaal te Luiken alhier begraven in 1838, op aanvraag van de toenmalige pastoor P. Willems.
Onder den voet kan men nog lezen: M.S.L. - O – S ................LEOD: DEDIT E......AE DE -...OO 38.
Waarschijnlijk: M.S. Kerkhoffs, Vicaris-Generalis Leodii dedit Ecclesiae de Elsloo 1838.

Vertaling: M.S. Kerkhoffs, Vicaris generaal te Luik gaf (mij) aan de kerk van Elsloo in 1838.

Kelk, verguld metaal, neogotiek, laatste kwart van de 19de eeuw. Zeslobbige, geprofileerde voet, met tussen de lobben uitste­kende punten, gladde wel­ving, zeszijdige stam, afgeplatte, bolvormige nodus met zes uitstekende ruiten, h. 24 cm ø 9,6 cm.

In het Liber Memorialis lezen wij op blz. 134 (Pastoor Thissen in 1911):

Hostieschaal, h. 7,6 cm ø 19,2 cm.

1.4 Kerstgroep

Kerstgroep gips, stal 2011
Nieuwe kerststal in 2020 (gemaakt 13 augustus 2020)
Kerstgroep. (Kerstmis 2011) De oude berkenhouten kerststal (hiernaast), rond 2010 gemaakt, viel uit elkaar van de houtworm. De nieuwe gestileerde stal is gemaakt van houtresten (eik en iroko) (h. 80 cm).
Kribje (oktober 2020) (5,8 x 11 x19)

1.5 Monstrans

Monstrans
Custodia
Stralenmonstrans; zilver, ten dele verguld; merken: Luikse keuren: N, DH, wapen van prinsbisschop en adelaar met 172. (ca 1720)

Ronde, geprofileerde voet met een gegraveerde sierrand; de welving is door voluten in vier segmenten verdeeld; op de segmetnen een ovaal medaillon en gedreven motieven; ronde stam met meerder insnoeringen; vaasvormige nodus met bladversiering; op het draagvlak, omgeven door voluten, het Lamg God op boek; aan het draagvlak hangen twee guirlandes; op de stralen rond de lunula twee geknielde, adorerende engelen op wolken; boven de lunula in de stralenkrans, de H. Geest als duif, aan weerszijden S-voluten; boven de duif een grote beugelkroon, bekroond met een geornamenteerd kruisje. stralenmonstrans met ovale voet, acanthusranken, engelen op wolken en kroon., Luiks zilver (ca 1720). (48 cm)

Custodia, ofwel het doosje waarin de lunula wordt bewaard. (2,7 ø 7,4 cm)

1.6 Kruisen

Messing kruis
Messing kruis
Messing processiekruis
Messing kruis 64,5 cm. Uit het oude hoofdaltaar. Messing kruis, behorende bij de 8 altaarkandelaars 67 cm Messing processiekruis 58 cm

1.7 Kruisrelikwie

relikwiehouder H. Kruis
Houten H.Kruisrelikwiehouder 30,5 cm

1.8 Wijwatervaten

Wijwateremmer
Wijwatervat
Wijwaterkruik
Koperen wijwateremmer (met kwast) h. 22 cm ø 26 cm. Ingemetseld marmeren wijwatersvat (ø 36 cm) Wijwaterkruik in de hal. Eigen productie 1996. (104 cm)

1.9 Wierooksvaten

Wierookstaander
Wierooksvat
Scheepje
Wierooksvat
Houten wierookstaander, eigen productie 2009, in 2016 voorzien van vierkante voet (151,5 cm) Wierookvat, Luiks zilver tweede kwart 19de eeuw. Zilvermerken V, AL in ruit (= Leurs, Sittard). Ronde, geprofileerde voet met gedreven sierrand van bladmotieven, aan de onderzijde van het lichaam gedreven acanthusbladeren. Hierboven, bij de drie bevestigingspunten van de kettingen een cherubkop; hiertussen een ovaal medaillon met eromheen bladmotieven; hoog, sterk ingesnoerd opengewerkt deksel; op de kop een vlammende knop. (32,5 cm) Scheepje, horend bij het linker wierookvat. Ovale, geprofileerde voet met gedreven sierrand van bladmotieven; ronde korte stam; aan de onderkant van het lichaam gedreven voluten en bladmotieven; gewelfd deksel, dat in het midden scharniert; het handvat eindigt in een krul. (12,3 cm) Koperen wierooksvat. (18 cm)

1.10 Kandelaars

Zevenarmige kandelaar
Kandelaar hoofdaltaar
Kandelaar zij-altaren
Paaskandelaar
Koperen kandelaar (132,5 cm) Messing kandelaar (8 x 51 cm) Messing kandelaar. (4 x 55 cm; 2 x 50 cm en 5 x 36 cm) Paaskandelaar 140 cm. Hiervan 100 cm messing en 40 cm hout.

1.11 Overig vaatwerk

Olievaatjes
Pyxiden
Doopschaal met doopschelp
Olievaatje (voor doopsel). (h. 4,7 ø 3,3 cm) Pyxiden (h. 2,2 ø resp. 5 en 4,8 cm) Messing doopschaal met doopschelp (binnenkant van de schelp is verzilverd) (ø 32,5 cm. Schelp h. 7 cm ø 13 cm) Opschrift onderkant:
"A.E. St. Augustinuskerk 1972." (A.E. = de schenker Augustinus (Guus) Eussen +1998)

1.12 Overige

Godslamp
Houten pupiter
Houten kandelaar
Handwassingset
Messing godslamp Houten pupiter (eigen productie 2006). (123 cm) Irokohouten altaarkandelaar 2x (eigen productie 2006). (10 cm) Messing kan en schaal voor de handwassing. (21 ø schaal 26 cm)

Een deel van de inventaris uit deze kerk is elders in opslag.
U vindt deze onder Inventaris Mariakerk

2 Voetnoten