Parochiezaal, motivatie

Uit Parwiki
De bouw van de parochiezaal werd in ons parochieblad de Wegwijzer van 23 juli - 5 augustus 1994 als volgt verantwoord:

(Nu, anno 2024, twijfelt niemand nog over het nut van dit gebouw.)

Nieuwbouw parochiezaal.

Op 9 augustus wordt een begin gemaakt met de nieuwbouw van de parochiezaal. Hier vindt U de motivatie voor de nieuwbouw van een parochiezaal te Elsloo zoals wij die aan het bisdom voor goedkeuring hebben voorgelegd op 10 maart 1993.

Op dit ogenblik beschikt de parochie St. Augustinus te Elsloo, afgezien van zijn twee kerken, slechts over de kleine ruimte van de sacristie van de Maria-kerk waar groepen kunnen samenkomen. 1. Een eerste overweging om een nieuwe zaal te bouwen is wel dat de repetities van bv. volkskoor, dameskoor, jeugdkoor, enz. plaats moeten vinden in de veel te kleine sacristie-ruimte, die daardoor ook onttrokken wordt aan zijn eigenlijke bestemming. Tevens is dat de plaats waar onmiddellijk voor de mis van 11.00 op zondag een vijftigtal leden van het jeugdkoor zich verzamelen en dat 45 zondagen op 52. Hetgeen niet ideaal is voor de voorbereiding op de Eucharistie van priester(s) en misdienaars. Om deze koren een behoorlijke repeteer- en vergadergelegenheid te bezorgen lijkt een aangepaste zaal geen overbodige luxe. Om het jeugdkoor een alternatief verzamelpunt te bieden lijkt een ruimte die rechtstreeks met het kerkgebouw verbonden is wel aangewezen. 2. De belangrijkste overweging om een nieuwe zaal te bouwen is wel het feit dat een essentiële taak van de parochie: nl. de verkondiging van het geloof aan iedereen, zowel volwassenen, jongeren als kinderen buiten schoolverband haast onmogelijk is als een aangepaste accommodatie ontbreekt. Zo zijn er plannen om met geloofs- en/of bijbelcursussen te beginnen met ingang van het nieuwe schooljaar. Andere mogelijke parochiële initiatieven in caritatieve zin, bv. middagen voor zieken, bejaarden, eenzamen kunnen dan ook ontplooid worden. Zoals een parochie-gemeenschap behoefte heeft aan een kerkgebouw voor de viering van de sacramenten, m.n. de Eucharistie, zo heeft ze ook behoefte aan de nodige infrastructuur voor de verkondiging. Een ideale plaats voor nieuwbouw lijkt te zijn: de ruimte tussen de pastorie en de Mariakerk, met een directe toegang naar de linker kruisbeuk van de kerk.