Restauratie St. Augustinuskerk

Uit Parwiki

Provincie limburg.jpg

Gemeente stein.png

Bisdom roermond.jpg

St. Augustinuskerk, 2011

1 Algemeen

In de periode van 23 februari -31 december 2015 is de de toren van de St. Augustinuskerk gerestaureerd. Het betrof een werk aan de hele toren, inclusief de vier wachters (kleine torentjes): voegwerk, daken, leiwerk, houtwerk, mergel. Na de restauratie van het schip van de kerk in 2010 is hiermee de restauratie van heel het kerkgebouw afgerond.

Dankzij de subsidie en bereidwillige medewerking van Provincie Limburg, gemeente Stein en bisdom Roermond en het Prins Bernard Cultuurfonds hebben wij de restauratie van onze mooie St. Augustinuskerk kunnen voltooienen.

Opdrachtgever: Kerkbestuur St. Augustinus, Elsloo
Architect: Albertz Hendrix architecten BNA BV, Elsloo
Hoofdaannemer: WeCoBa-Dak, BV Roermond

2 Financiering

Voor de inzameling van de financiële middelen voor de restauratie heeft het kerkbestuur een comité in het leven geroepen bestaande uit bestuursleden en vertegenwoordigers van de Elsloose bevolking om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren. Per slot van rekening hebben onze voorouders eigenhandig deze kerk gebouwd.

De geraamde kosten waren € 647.333,04.
De effectieve kosten waren € 560.196,81
subsidie Gemeente Stein 20% € 129.466,00
Provincie Limburg 50% € 279.325,76
Bisdom Roermond € 111.750,00
Prins Bernhard Cultuurfonds € 15.000,00
Giften parochianen € 17.517,80
Totaal ontvangen € 535.632,92
Het tekort (uit onze reserve) € 24.563,89
Prins bernhard fonds.jpg
Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft 15.000,00 € geschonken.


U kunt nog altijd uw bijdrage overboeken op NL02 RABO 0104951206 t.n.v. Kerkbestuur, St. Augustinus, Elsloo.

Problemen en oplossing.
Na de urgente restauratie van het schip van de kerk in 2010-11, zijn we nu toe aan de toren. Bij een grondige inspectie zijn er behalve mankementen door de tand des tijds ook beschadigingen daterend uit WO II en van de aardbeving in 1989 ontdekt.
Toren.

 • 2 hoekstijlen ernstig verzwakt door oorlogsschade.
 • 1 hoekstijl verzwakt door aantasting houtworm (spint)
 • Ringbalken op div. plaatsen slechte verbinding met hoekstijlen.
 • Hoekstijldragers niet doorgezet tot buitenmuurplaat.
 • Binnenmuurplaat slecht en niet over de volle breedte van het metselwerk.
 • Buitenmuurplaat slecht,niet over de volle breedte van het metselwerk en niet goed gekoppeld aan de binnenmuurplaat.
 • Kepers, ronddennen zwaar aangetast door houtworm.
 • Beschot plaatselijk slecht.
 • Windschoren, niet aanwezig.
 • Onveilige plateauvloeren en ladders.
 • Moerbalken ondermetselen.
 • Ontbreken bedekking vloer dwerggalerij.
 • Moerbalken dragen niet op metselwerk.
 • Draagbalken eerste bordes weggerot in gevel,en mist muuranker.
 • Balken in metselwerk boven bogen binnenzijde toren verwijderen en opmetselen.
 • Leien zijn slecht en zitten los.

Wachters (kleine torentjes).

 • Muurplaten, schootkepers en ringbalken slecht.

Bekroningen.

 • Bekroning toren is in redelijke staat, maar de krullen aan het kruis zijn niet gelast,maar bevestigd met beugels en bouten.
 • Het verguldwerk van de haan en bol is aan de bovenzijde afgesleten.
 • Bekroningen wachters conserveren en bollen vergulden.

Glas-in-lood.

 • Diverse gebroken ruiten in de glas in lood ramen.

Voeg en metselwerk.

 • Diverse slechte mergelblokken.
 • Loszittend voegwerk.