Kerkwijding

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken
Een wijdingskruis Mariakerk

Kerkwijding

Elke parochie herdenkt jaarlijks de wijding van haar kerk(en) als hoogfeest. Deze viering vindt plaats op de wijdingsdag van het kerkgebouw indien deze bekend is. Het kerkwijdingsfeest van kerken waarvan de wijdingsdatum onbekend is, wordt in de Nederlandse kerkprovincie op 25 oktober gevierd.

Kerkgebouw

Een kerkgebouw is een sacrale ruimte, bestemd voor de eredienst aan God. Tegelijk wordt er de H. Eucharistie bewaard, waarin Christus aanwezig is. Een kerkgebouw is het de plaats waar Gods volk samenkomt voor de eredienst.
In het Oude Testament wordt reeds het feest van de altaarwijding in de tempel jaarlijks gevierd (1 Makk. 4, 36-59). Toen het jonge Christendom eindelijk vrij was en publiek kerken kon bouwen en gebruiken ontstond het gebruik om deze gebouwen in te wijden. Bij het wijden van een kerkgebouw, wordt de kerk op twaalf plaatsen met H. Olie gezalfd. In vele kerken zoals in de Mariakerk zijn deze punten gemarkeerd met zogenaamde wijdingskruisen. In onze andere kerken vinden wij ze niet meer. Daar waren zij naar alle waarschijnlijklijk op de muren geschilderd en zijn in de loop der tijden overschilderd.
Rond de 12de eeuw vermelden de bronnen dat men de kerkwijding jaarlijks herdacht. In onze streken werd deze viering, Kerk-mis genaamd, de dag waarop men uitgebreid feest vierde in een parochie, zo ontstonden de kermissen.

Kerkwijdingen in onze parochies

De vorige St. Augustinuskerk werd op 9 oktober 1459 ingewijd (feest van St. Dionysius), vandaar dat de oorspronkelijke kermisdatum van Elsloo was: de eerste zondag vóór het feest van St. Dionysius. De wijdingsdatum van de huidige St. Augustinuskerk is 9 juli 1855. (Mgr. Paredis)
De Mariakerk werd ingewijd op 25 oktober 1959 door Mgr. Moors. Vandaar dat in Elsloo de kermis op de laatste zondag van oktober valt.
De St. Jozefkerk werd ingewijd op 22 december 1910 en na de complete verbouwing, zoals dat gebruikelijk is, opnieuw geconsacreerd op 15 augustus 1936. (Mgr. Lemmens). De kermis in Meers (laatste zondag van mei) is de datum van de eerste steenlegging in 1910, maar staat los van de kerkwijding.

Persoonlijke instellingen