H. Rita van Cascia

Uit Parwiki
H. Rita van Cascia St. Jozefkerk

Leven

De Heilige Rita van Cascia werd in 1380 of 1381 geboren in Rocca Porena bij Cascia (Italië). Zij stierf in 1457 als zuster Augustines in de abdij van Cascia, ongeveer 120 km ten N.O. van Rome.
Reeds als kind voelt Rita zich aangetrokken tot het verlossende lijden van Jezus en wil deel aan hebben. Op jeugdige leeftijd vraagt ze haar ouders om Augustines te mogen worden. Zij weigeren dat en zoeken een echtgenoot voor Rita. Een half jaar later is ze getrouwd en wordt in de eropvolgende jaren moeder van twee zonen. Haar man is bruut en opvliegend, maar met bovenmenselijk geduld verdraagt ze deze hel.
Na 18 jaren van zwijgen en bidden heeft ze de geweldadige natuur van haar man overwonnen. Hij vraagt Rita om vergiffenis. De periode van huwelijksgeluk is echter van korte duur want haar man wordt vermoord.
Rita schenkt de dader vergiffenis, maar haar zonen zweren bloedwraak. Rita vraagt God, dat Hij haar zoons liever zou laten sterven, dan dat ze zich aan moord schuldig maken. Haar gebed wordt verhoord en de jongens sterven kort na elkaar, voordat ze hun plannen kunnen uitvoeren.
Rita is nu een weduwe zonder verplichtingen en wil opnieuw Augustines worden. Haar verzoek om in te treden wordt tot drie keer toe geweigerd. Op wonderbaarlijke wijze wordt Rita in een nacht door drie heiligen in de abdij gebracht en dan zien de zusters in, dat dit Gods wil is en ze nemen Rita op.
Het verzorgen van de zieken wordt haar hoofdtaak.
Ze krijgt het stigma van een doornwonde op haar voorhoofd, die alleen verdween gedurende haar bedevaart naar Rome in 1450.
Veel tijd brengt ze door in eerherstellende aanbidding voor het tabernakel van de kloosterkerk waar een hostiewonder bewaard en vereerd wordt. (nu nog).
Reeds tijdens haar leven verkrijgt Rita wonderen van de hemel, waarvan nu nog tekenen in het klooster te Cascia te zien zijn.
Op 24 Mei 1900 wordt ze heilig verklaard.
Zij is de patrones van de hulpelozen en hopelozen. (in de volksmond: van de hopeloze gevallen)
Haar feest is op 22 mei.

Het beeld

Het H. Ritabeeld werd vervaardigd door Piet Berghs uit Meers en op 1 december 1979 geplaatst. Het is een terracotta beeld van 98 cm hoog. Op de zoom van het kleed staan de drie symbolen die bij de H. Rita horen: de roos (=liefde), de doornenkroon (=lijden) en de vijg (=vruchtbaarheid). (Deze zijn door een onverlaat rood geschilderd.) In haar handen houdt zij een kruisbeeld, teken van haar verbondenheid met de lijdende Jezus. Zuster Maria Goretti (+) uit Meers heeft model gestaan.