H. Jacobus de Meerdere

Uit Parwiki

H. Jacobus de Meerdere, apostel, St. Jozefkerk

Leven

De apostel Jacobus (de meerdere, naar Mc. 15,40) is de zoon van de visser Zebedeüs en Salome (vgl. Mt. 27,56). Hij is de oudere broer van Johannes en werd gelijk met hem geroepen aan de oever van het meer (Mt. 4,21). De twee broers vormden samen met Petrus de drie uitverkoren leerlingen (Mc. 5,37; 9,2 par; 14,33 par.). De broers Jacobus en Johannes werden ook “donderzonen” genoemd (Mc. 3,17). Hij heeft de bijnaam “de meerdere” (lees: oudere) om hem van de andere apostel Jacobus, de zoon van Alfeüs te onderscheiden.

Eerste apostel-martelaar

Deze Jacobus was de eerste apostel die stierf rond Pasen 44 door onthoofding onder Herodes Agrippa I (Hand. 12,2). Volgens de oudste overlevering is Jacobus vanaf de dood van Jezus tot aan zijn eigen dood in Jeruzalem gebleven, in tegenstelling tot de andere apostelen die de wereld in trokken.

Santiago de Compostella

Er is een (onhoudbare) latere legende dat hij in Spanje gemissioneerd zou hebben en daar begraven ligt. Hij zou na zijn dood naar Spanje gebracht zijn en daar in de 9de eeuw door bisschop Theodomir van Iria zijn teruggevonden. Dat is de plaats van het huidige Santiago de Compostela. Wij weten uit Rom. 15,24 dat er rond 44 nog geen Christelijke gemeenten in Spanje waren. Het aardige aan het verhaal is dat Jezus zijn apostelen uitzond tot aan "de uiteinden der aarde". Santiago lag in het wereldbeeld van toen aan het uiteinde van de aarde.
De pelgrimstochten naar Santiago waren m.n. van de 10de tot 15de eeuw populair, en zijn het nu weer.

Iconografie

Hij wordt afgebeeld met de pelgrimsstaf en de St. Jacobsschelp. Deze schelp is het symbool van de bedevaarders die naar Santiago trekken.