Sacramentsdag

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken
Monstrans St. Jozefkerk

Wanneer

Het feest van Sacramentsdag wordt gevierd op de donderdag na het feest van de H. Drievuldigheid of in begrijpelijkere taal op de tweede donderdag na Pinksteren. In onze streken wordt het de facto op de zondag erna gevierd. Het is in deze periode dat de Sacramentsprocessies gehouden worden.

ER IS DIT JAAR GEEN SACRAMENTSPROCESSIE

Ontstaan

Een grote stimulans achter dit feest waren de visioenen van de H. Juliana van Cornillon vanaf 1212 (waarschijnlijk). In een visioen zag zij de maan met een hap eruit. Pas na twee jaar begreep zij de betekenis ervan: de maan was de Kerk of het kerkelijk jaar, waaraan nog iets heel belangrijks ontbrak: een feestdag ter ere van het Heilig Altaarsacrament. In 1246 werd deze feestdag ingevoerd in het bisdom Luik.
Paus Urbanus IV voerde het feest in 1264 in voor de hele Kerk. Hiermee benadrukte hij de liefde van Christus die onder ons wil blijven tot aan het einde der tijden. Want zo stelt hij in de Eucharistie is “Christus in zijn eigen substantie onder ons aanwezig”, want toen hij ten hemel opsteeg zei hij tegen de apostelen “Zie ik ben met U alle dagen tot aan de voleinding van de wereld”, zo troostte Hij hen met de genadevolle belofte dat Hij met hen zou zijn en dat zelf door zijn lichamelijke aanwezigheid” (DS 846, 11 augustus 1264).
Toen ontstonden de bekende Eucharistische hymnen toegeschreven aan St. Thomas van Aquino, “O Salutaris Hostia”, “Tantum Ergo Sacramentum” en “Panis Angelicus”.

Persoonlijke instellingen