H. Drievuldigheid

Uit Parwiki

Het feest van de H. Drievuldigheid of H. Drie-eenheid vieren wij op de zondag na Pinksteren. Het geloof in de H. Drievuldigheid is de kern van het Christelijke geloof in God. Het is een essentieel onderdeel van de geloofsbelijdenis. Het gebruik om het mysterie dat God is met een eigen hoogfeest te vieren verspreidde zich vanaf 1100 langzaam in de Kerk.
Het eigen hoogfeest werd door paus Johannes XXII (1316-1334) in 1334 voor de hele Kerk ingevoerd.

God zelf kan uiteraard niet afgebeeld worden. Het opperwezen is geen mens of zichtbaar iets.
Een poging tot illustratie vinden wij boven in het hoofdaltaar van de St. Augustinuskerk. De H. Geest wordt afgebeeld als een duif, zoals Hij zich soms manifesteerde, de Zoon als de godmens Jezus met het kruis, en dan de Vader, die eigenlijk niet uit te beelden is.