Maria Koningin

Uit Parwiki
Maria wordt in de hemel gekroond, St. Augustinuskerk.
Op 22 augustus vieren wij de gedachtenis van H. Maagd Maria, koningin ook wel "Maria koningin des hemels" genoemd. Deze gedachtenis sluit aan bij het feest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus). Wij vieren dat Maria, de Moeder Gods, die als eerste deel kreeg aan de Verlossing, nu reeds bij haar Zoon is en daar de eerste van de schepselen is.

In de litanie van Maria wordt zij genoemd:

Koningin van de engelen,
Koningin van de aartsvaders,
Koningin van de profeten,
Koningin van de apostelen,
Koningin van de martelaren,
Koningin van de belijders,
Koningin van de maagden,
Koningin van alle heiligen,
Koningin zonder erfsmet ontvangen,
Koningin in de hemel opgenomen,
Koningin van de heilige rozenkrans,
Koningin van de vrede

Het zuidelijke glas-in-lood raam van de Mariakerk is, met zijn tien panelen, helemaal aan dit thema gewijd.